Žilinský Večerník

21. apríl 2024 | Ervín
| -0°C

Spravodajstvo

Žilina potrebuje riešiť otázku odpadu. Pribudne tu ďalší zberný dvor?

Mesto má v súčasnosti dva zberné dvory, kam môžu obyvatelia odniesť väčšie množstvo odpadu. Podľa poslankyne Anny Smikoňovej by bolo vhodné riešiť ďalší dvor v rámci urbanistickej štúdie na Hájiku.

09.12.2013 | 12:39

ŽILINA. Zberné dvory odoberajú vyradené elektroodpady, nadrozmerný odpad ako nábytok a koberce, drobný stavebný odpad či rôzne druhotné suroviny, ktoré sa dajú ďalej recyklovať. V Žiline sa nachádza jeden zberný dvor na Jánošíkovej ulici a druhý v Považskom Chlmci.
 

Poslankyňa navrhuje lokalitu za hradiskom

Poslankyňa za Považský Chlmec Anna Smikoňová je toho názoru, že by sa v Žiline mal zriadiť ďalší zberný dvor. V rámci pripravovanej urbanistickej štúdie na Hájiku by podľa jej návrhu mohol byť práve tu. „Išlo by o lokalitu za hradiskom. Keď bude zahrnutý v štúdii, každý s ním musí počítať. Nie aby sa zriadil neskôr medzi panelákmi. Ľudia sa potom búria,“ hovorí poslankyňa.

Podľa nej sú samotné sídliská veľkými kolosmi. „Vlčince majú 30-tisíc obyvateľov a nemajú zberný dvor. Odpad sa ale produkuje stále a kde ho ľudia majú dať?“ pýta sa. Zberný dvor by mal mať pritom prevádzkovú dobu v sobotu, kedy ľudia zvyknú robiť poriadky a vyhadzovať odpad. „Mne volajú v sobotu cez obed, že kde majú odpad zaviezť, že už je zavreté. Mesto by sa vážne malo zaoberať touto témou a počítať s riešením odpadovej otázky pri svojom rozvoji,“ dodáva Anna Smikoňová. Návrh plánuje predostrieť i ostatným poslancom na najbližšom zasadnutí 16. decembra.

 

Čierne skládky to vyrieši len čiastočne

V Žiline sa koná zber nadrozmerného odpadu formou veľkokapacitných kontajnerov dvakrát ročne, rovnako aj zber elektroodpadu. „Dozber“ nadrozmerných odpadov okolo stojísk kontajnerov je dvakrát mesačne. Do dvoch zberných dvorov môžu ľudia celoročne bezplatne odovzdať komunálny odpad. Stačí to? Snahou mesta je zvýšiť počet zberných dvorov, ale v súčasnej finančnej situácii to vraj nie je možné. „Dôležité je aj ich umiestnenie z pohľadu územného plánu,“ uviedol za mesto hovorca Pavol Čorba.

Či by ďalší zberný dvor vyriešil napríklad problém zakladania čiernych skládok, ktorý sa javí ako dlhodobý a len veľmi ťažko riešiteľný, je vraj otázne. „V prvom rade je to o ľuďoch a ich správaní sa voči životného prostrediu. Často sa stáva, že niektoré skládky na území mesta, hlavne na okrajoch katastra, tvoria obyvatelia z iných obcí, kde nemajú zavedené odpadové hospodárstvo na takej úrovni, ako je na území mesta Žilina a s tým len veľmi ťažko niečo urobíme. Zriadenie ďalších dvorov môže tento problém riešiť len čiastočne, ak vôbec. Zodpovední obyvatelia si dokážu svoj odpad zneškodňovať v zmysle platnej legislatívy a v rámci možností, ktoré im už teraz ponúkame a nie tvorbou nelegálnych skládok,“ dodáva hovorca mesta.
 

Veronika Cvinčeková
Snímka autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod