Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Z regiónu

Žilinčanov ohrozuje smog! Viete, ako sa chrániť?

Chladné bezveterné počasie a nízka oblačnosť spôsobili vo viacerých slovenských mestách hromadenie nečistôt vo vzduchu, čo viedlo až k smogovej výstrahe. K postihnutým oblastiam sa pridala i Žilina.

30.01.2017 | 13:34

V utorok 24. januára namerala monitorovacia stanica Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na Obežnej ulici prekročený informačný prah pre častice PM10.
Riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, hygienik Martin Kapasný, vysvetľuje: „Častice PM10 (z angl. particulate matter) sú tuhé častice v ovzduší s veľkosťou do 10 mikrometrov (μg). Je pre ne charakteristické, že sa v ovzduší vznášajú a minimálne sedimentujú.

Po stránke zloženia ide o rozmanitú skupinu látok tvorenú napríklad popolčekom, sadzami, minerálnym prachom, kovovými časticami, organickými časticami a mnohými ďalšími.“

Meteorológovia vydali výstrahu 1. stupňa po nameraní viac ako 100 μg/m3 v ovzduší dva po sebe nasledujúce dni, pri predpoklade rastúceho trendu. Podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR o kvalite ovzdušia je stanovená 24-hodinová limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí, a to 50 μg/m3 PM10, ktorá sa nesmie prekročiť viac ako 35-krát za kalendárny rok. V sobotu 21. januára namerali na stanici na Obežnej až 144 μg/m3. Koncentrácia častíc v nedeľu poklesla, no v pondelok už boli opäť nad 100 μg/m3 s nasledujúcim rastúcim trendom.

Tieto častice môžu mať akút­ne i chronické účinky na zdravie. Ovplyvnená je pritom celá popu­lácia, najcitlivejšie sú však malé deti, starší ľudia, ľudia s ochore­niami dýchacej a srdcovo-ciev­nej sústavy, alergici, astmatici a tehotné ženy. „Zo zdravotného hľadiska v situácii, ktorá nastala v minulých dňoch, považujeme za vhodné zmeniť štýl vetrania, teda vetrať krátko a intenzívne, osoby so zvýšenou citlivosťou by mali obmedziť fyzické aktivity vonku a ak je to možné, nevykonávať ak­tivity, pri ktorých dochádza k úni­ku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia – napríklad natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, faj­čenie, voľné spaľovanie,“ uviedol Martin Kapasný.

Dôvodom zvýšenej smogovej situácie bolo bezvetrie a nízka oblačnosť, ktoré spôsobili prob­lémy s rozptylom znečisťujúcich látok, hlavne pevných častíc PM10 a PM2,5. Tieto emisie vytvára­jú autá aj domácnosti. „V sektore cestnej dopravy k emisiám PM10 a PM2,5 zo spaľovania najvýraz­nejšie prispievajú dieselové moto­ry. Celkovo najvýznamnejším po­dielom k nim ale prispievajú malé zdroje, ako napríklad vykurovanie domácností, pričom nárast emisií v tomto sektore odráža zvýšenú spotrebu dreva v dôsledku nárastu cien zemného plynu a uhlia,“ po­dotýka hygienik.

Vo štvrtok sa v Žiline oblačnosť rozptýlila a rozptyľovať sa začali aj nečistoty v ovzduší. „K dnešnému dňu, 26. januáru, sa koncentrácie v Žiline vrátili do normálu,“ dodal Martin Kapasný.

Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia a hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok nájdete na stránke www.shmu.sk.

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
21 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod