Žilinský Večerník

17. apríl 2024 | Rudolf
| 5°C

Spravodajstvo

Žilinskí skauti oslavujú vzácne jubileum Antona Broďániho

Vo štvrtok 12. decembra sa dožil vzácneho jubilea, 90 rokov, významný slovenský skaut Anton Broďáni.

16.12.2013 | 12:51

ŽILINA. Celý svoj život zasvätil jednak prospešnej práci pre našu spoločnosť a mesto Žilina a jednak výchove mládeže ako aktívny člen a činovník Slovenského skautingu (SLSK). Mal významný podiel na trojnásobnom obnovení činnosti SLSK (1945, 1968, 1989) nielen v rámci žilinského regiónu, ale aj Slovenska.

Od vstupu do skautského hnutia v roku 1935 pôsobil v rôznych funkciách od radcu, cez vodcu oddielu, vodcu zboru, člena náčelníctva až po zástupcu náčelníka SLSK (1992 – 1994) a člena ústrednej rady Českého a Slovenského skautingu (1990).

Vo vzdelávaco-výchovnom systéme SLSK – Lesné školy sa venoval výchove skautskej mládeže ako aktívny inštruktor a zástupca vodcu ústrednej lesnej školy. Bol obľúbeným organizátorom mnohých letných skautských táborov.

Za svoju dlhoročnú aktívnu činnosť a príkladné osobné a morálne postoje mu boli udelené skautské vyznamenania: Junácka hviezda (1969), Za skautskú vernosť I. stupňa (1992), Skautská Láska (1993), Tri prúty bratstva (1993). Je jedným zo siedmich držiteľov najvyššieho skautského vyznamenania v SLSK Radu strieborného vlka (1994). V súčasnosti je členom 1. odd. Old Skautov 12. zboru Skarabeus SLSK v Žiline.

Žilinská a slovenská skautská rodina a občania mesta Žilina sú mu za celoživotnú prácu vďační a vďační sme mu aj za to,  že ešte aj dnes v tomto veku nám pomáha v našej skautskej činnosti svojimi radami a životnými skúsenosťami. Nech nášho jubilanta v ďalších rokoch života sprevádza Pán Boh svojimi milosťami a pevným skautským duchom!

Text a snímka: Žilinskí Old skauti

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod