Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. február 2024 | Roman, Romana
| 3°C

Spravodajstvo

Žilinský dopravný podnik bude mať nové depo

Dopravný podnik mesta Žiliny začne v decembri s výstavbou a modernizáciou údržbovej základne trolejbusov na Kvačalovej ulici. Projekt je rozdelený na dve etapy.

28.11.2023 | 14:50

Dopravný podnik podpísal zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní - spoločnosťou Metrostav Slovakia. Celková suma za realizáciu projektu, ktorý je hradený z 95 % zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu, je 28 948 072,05 eura.

 „Samotná príprava projektu si vyžadovala dokončenie časovo veľmi náročných úloh. V januári 2019 nám bola dodaná štúdia realizovateľnosti, v súlade s ktorou mesto Žilina zabezpečilo pre investíciu projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj realizačnú dokumentáciu,“ informoval riaditeľ Dopravného podniku mesta Žiliny Mikuláš Kolesár. Celková výstavba a modernizácia je rozdelená do dvoch fáz. S výstavbou krytých odstavných plôch pre trolejbusy sa začne už v decembri a dokončí sa budúci rok v júni.

 

Moderné pracovisko

Druhá etapa projektu sa týka výstavby novej haly trolejbusov, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich objektov. Jej realizácia je naplánovaná na obdobie od roku 2024 do konca roka 2025. Projekt má silný ekologický aspekt. Vzhľadom na jeho rozsah budú všetky spevnené plochy zrealizované ako vodozádržné, povrchová voda bude zachytená v bazéne a následne sa použije na umývanie vozidiel. Každá strecha, ktorá to umožňuje, bude postavená ako zelená, pričom tam, kde to nebude možné, budú nainštalované slnečné kolektory. Dopravný podnik tak získa energeticky a ekologicky moderné pracovisko, ktoré spojí dve vozovne na jedno miesto. Zefektívnia sa tak náklady na prevádzku a zároveň sa znížia náklady na mestskú hromadnú dopravu.

„Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia inžinierskych sietí, kde bola v 90. rokoch minulého storočia vysadená zeleň. V rámci projektu bol citlivým prístupom navrhnutý výrub stromov a drevín. Na povrchu existujúcich sietí sa nachádza 50 stromov, rôzne kry a dreviny. Pre navrhované nové stavby je potrebné uvoľnenie miesta v priestore ďalších 33 stromov a 712 m2 krovitého porastu. Dopravný podnik v spolupráci s projektantom navrhli minimalistický model pre zásah do existujúcej zelene a zároveň sa dohodli na náhradnej výsadbe. S výrubom sa začne v najbližších dňoch,“ doplnilo mesto.

Autor: - r -

Foto: mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod