Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. august 2020 | Štefánia
| 17°C

Z regiónu

Zistite, akú vodu pijete u vás doma

Tento rok sme si pripomenuli štvrťstoročie Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca. Jeho posolstvom je udržateľné zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. Zaujíma vás, čo pijete? Na rozbor môžete doniesť aj vodu z vášho domova.

19.05.2017 | 15:42

Pit­nú vodu a jej zdravotnú bez­pečnosť definuje zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé použí­vanie nesmie ohroziť zdravie ľudí a musí mať aj vyhovujúce sen­zorické vlastnosti, ktoré sú vní­mateľné zmyslami. Jej kvalita sa posudzuje z fyzikálneho, chemic­kého, mikrobiologického a biolo­gického hľadiska.

Úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odobera­jú a vyšetrujú v rámci monitorin­gu pitnej vody vzorky pitnej vody zo spotrebísk všetkých verejných vodovodov pre hromadné zásobo­vanie v SR (1213 verejných vodo­vodov, z ktorých je zásobovaných 88,34 % obyvateľov SR) v rozsahu platnej legislatívy vrátane vyšet­renia obsahu vápnika a horčíka. Ročne je to okolo 6000 vzoriek.

V tomto duchu sa od začiatku apríla uskutočnili aj spotrebiteľské testy vody aj na Mariánskom ná­mestí v Žiline. „Svoju vodu, ale aj iné nápoje, ako napríklad balené mine­rálky, sladené vody a džúsy si môže­te prísť dať otestovať aj vy. Prineste na skúšku vodu z vášho vodovodu, ale aj z prírodného zdroja či zo stud­ne,“ pozýva Peter Pekarík (Ochrana spotrebiteľa). Doteraz túto možnosť využili desiatky ľudí. Prezentácia a testovanie sa konajú každú stredu o 17. hodine pod laubňami pri hoteli Grand, v budove č. 15 na najvyššom poschodí alebo individuálne po do­hode s pánom Dušanom Kullom (tel. 0903 754 040).

OTESTOVALI AJ SVÄTÝ PRAMEŇ

Na Slovensku máme vo všeobec­nosti kvalitnú pitnú vodu. Pod­ľa Petra Pekaríka je vzácne, že Slovensko je na ňu také bohaté a je dobré, že jej ochranu zara­dila vláda do Ústavy SR . „Máme vyše 1500 prameňov, medzi nimi aj vzácne minerálne vody ako Ko­rytnica, Santovka, Budiš, Rajec, Salvator či Fatra z Turca. Bohu­žiaľ, v parlamente majú na stole rakúsku minerálku a vo vlakoch kúpime len českú vodu,“ podotýka.

On sám pochádza z Rajeckej doliny, ktorá je „zásobárňou“ vody pre veľkú časť regiónu. „V Rajci a Rajeckých Tepliciach je termálne kúpalisko, tá istá voda ide cez Viš­ňové a končí v termálnom kúpa­lisku v Stráňavách. Mal by to byť jeden prameň,“ spresňuje.

Zaujímavé je, že dal testovať vodu vyvierajúcu na pútnickom mieste – v Rajeckej Lesnej. „Podľa veriacich a správcov farnosti obsahuje táto voda horčík a váp­nik. Preto tam bola osadená tabuľ­ka, že lieči srdce, kosti a dušu. Aby sa nezavádzala verejnosť, ktorá tu často chodí po vodu s kanistrami, chcel som si dať overiť jej obsah a liečivé účinky,“ objasňuje.

V Rajeckej Lesnej sú najpo­užívanejšie dva zdroje – jeden pod Kaplnkou Lurdskej Panny Má­rie a druhý z pomocného prameňa sv. Františka. Voda z prvého pra­meňa totiž už nestačila a zachrá­nili ju pre pútnikov tak, že priamo pod kalváriou pod kaplnkou osadili skruže a urobili studňu. Odtiaľ čer­pajú vodu do pomocného prameňa. „Obe vody dopadli v testoch dob­re. Naozaj obsahujú horčík a váp­nik, čiže sú prospešné zdraviu. Je pravda, že kedysi niekto okolité po­lia hnojil močovkou, a to sa dostalo do spodných vôd, ale to je minulosť. Voda je dnes čistá. Podľa súčasného správcu farnosti v Rajeckej Lesnej ju dávajú na rozbor každé tri mesiace príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,“ ubezpe­čuje na záver Peter Pekarík.

Foto: TIK Žilina, archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod