Žilinský Večerník

27. máj 2024 | Iveta
| 13°C

Zaujalo nás

Zrekonštruovaný park na Bôriku má slúžiť na oddych aj zábavu

Park Ľudovíta Štúra na Bôriku po viac ako ročnej rekonštrukcii oficiálne otvorili. Má slúžiť na šport, oddych i zábavu.

16.11.2017 | 16:04

Celková investícia do dvoj-etapovej rekonštrukcie parku bola približne 1 660 000 eur. Projekt spo­lufinancovala Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá do obnovy parku prispela sumou 566 000 eur. Práce sa rozdelili do dvoch etáp, pričom súčasťou prvej náročnejšej etapy, ktorá sa konala od leta 2016, bola rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozvodov, chodníkov, nových pre­mostení, ale aj premiestnenie det­ského ihriska či spevnenie plochy. V rámci druhej etapy pribudla fon­tána pri soche Ľudovíta Štúra, verej­né Wi-Fi pripojenie v areáli parku aj inštalácia pitných fontán a prvkov pre športovanie. „Rekonštrukcia parku je v súčasnosti takmer do­končená, doplnia sa už len drobné kozmetické záležitosti. Pevne ve­rím, že park bude od jari naplno slú­žiť všetkým Žilinčanom,“ uviedol na slávnostnom otvorení primátor Igor Choma. Podľa správcu Nadácie Kia Motors Slovakia Dušana Dvořáka je spolupráca pri rekonštrukcii par­ku vyústením dlhodobej komuni­kácie a spolupráce aj pri ostatných aktivitách. „S našou nadáciou sa snažíme podporovať predovšetkým vzdelávanie, šport, deti a mládež. Popritom realizujeme aj také pro­jekty, akým je rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra. Veľká vďaka patrí aj projektantom a architektom, vďaka ktorým má park úplne novú a zme­nenú tvár,“ podotkol.

FONTÁNA DODÁ KULTÚRNEJŠÍ ROZMER

Ešte v roku 2015 sa zabezpečil vý­rub a nahradenie poškodených stromov. Oproti minulosti je dnes v parku o približne 200 stromov viac. Pribudlo 1900 kusov kríkov, kvetinové záhony a nová tráva. Podľa primátora Igora Chomu je park miestom na pikniky a trávenie voľného času pre všetky generácie. Do parku bolo osadených takmer 100 nových lavičiek v piatich va­riantoch, 13 stolov, nové smetné koše a vybudovala sa verejne prí­stupná plocha pre psičkárov. Náv­števníkom so psami budú slúžiť aj špeciálne toalety pre psov. Vý­razným prvkom, ktorý do parku pribudol, je fontána umiestnená pred sochou Ľudovíta Štúra s roz­mermi 20 x 20 metrov. Je zložená z viacerých samostatne progra­movateľných „trysiek“, ktoré vy­púšťajú vodu v rôznych smeroch a časových intervaloch. Fontána, ktorá je v tme aj farebne podsvie­tená, má dodať parku kultúrnejší rozmer. Vrátane hlavnej fontány sa do parku nainštalovali aj tri ďal­šie pitné fontánky a svoje pôvodné umiestnenie zmenilo aj detské ih­risko, ktoré bolo z bezpečnostných dôvodov presunuté. V budúcnosti by mali do parku v rámci prevencie pred vyčíňaním vandalov pribud­núť i kamerové systémy. Prilákať ľudí plánuje mesto aj organizova­ním rôznych kultúrnych podujatí.

PARK SI PRIŠLI POZRIEŤ AJ ŽILINČANIA

Na oficiálne ukončenie rekon­štrukcie reagovali aj obyvatelia Žiliny, ktorí si park prišli minulý týždeň osobne pozrieť. „Veľmi sa teším z tohto parku, pretože mám vnučku, s ktorou sa tu chodíme prechádzať. Som rada, že sa tej­to ploche vdýchol nový život, že z neho odišli rastliny, ktoré boli prerastené. Najskôr som sa tro­chu obávala veľkej fontány, no keď som videla to množstvo detí okolo nej, zmenila som názor,“ vyjadrila pocity z nového parku obyvateľka Žiliny.

Foto: Zuzana Holienčíková

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod