Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. máj 2020 | Ferdinand
| 5°C

Spravodajstvo

Župa chce pomôcť skupinám ľudí, ktoré boli v kraji dlho opomínané a bez pomoci

Jednou z priorít Žilinskej župy je aj pomoc najslabším článkom spoločnosti. Cieľom pomoci sú sociálne odkázané skupiny ľudí.

20.09.2019 | 13:08

Poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja schválili na svojom ostatnom zasadnutí Koncepciu rozvoja sociálnych služieb, ktorá predstavuje nové trendy a projekty v sociálnej oblasti. Jej súčasťou je nové centrum pre ľudí s autizmom, prvý hospic v kraji, služby včasnej intervencie, či vzdelávanie pre opatrovateľky. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Župa má za cieľ pomôcť aj skupinám ľudí, ktoré boli v kraji dlho opomínané a bez pomoci. Jednou z priorít je preto založenie nového centra pre autistov v Žiline, ktoré by malo byť vzniknúť v zariadení sociálnych služieb Lúč. Momentálne tam funguje domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania, tieto služby však nie sú dostatočne vyťažené. ,,Niektoré služby v Žilinskom kraji veľmi chýbajú. Okrem centra pre ľudí s autizmom chceme zriadiť aj prvý hospic či pobytové zariadenie pre ľudí s Alzheimerovým ochorením,“ povedala županka Erika Jurinová. Župa plánuje rozšíriť poradenské centrá pre rodiny a obete násilia do každého regiónu, či zlepšiť služby včasnej intervencie. Podporiť chce tiež rozvoj komunitných služieb a terénnu prácu.

Koncepcia je strednodobý dokument rozvoja sociálnych služieb na najbližších päť rokov. Takmer rok sa na jej príprave podieľalo 30 aktívnych expertov z odboru sociálnych vecí ŽSK, zástupcov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, predstaviteľov miest a obcí, ale i z akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, či z Katolíckej univerzity v Ružomberku. ,,Najdlhšie trval sociologický výskum a zber informácií zo štatistických výkazov,“ uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová. Súčasťou bol i prieskum využívania a spokojnosti so sociálnymi službami a analýza vývoja dopytu v najbližších piatich rokoch. Riaditeľka odboru sociálnych vecí dodala, že výsledky, ktoré expertná skupina získala, boli pretavené do šiestich záverov. ,,Celý tento dokument nám dal odpovede na to, čo chceme robiť, kedy to chceme robiť a koľko nás to bude stáť, aby sme zabezpečili kvalitu, bezpečnosť a najmä dostupnosť sociálnej služby. Prinášame nové trendy, ktoré zlepšia úroveň služieb v Žilinskom kraji,“ dodala županka.

Kvalita služieb závisí aj na ľuďoch, ktorí ich poskytujú. Župa sa preto v koncepcii zaväzuje aj k vytvoreniu podporného systému pre jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb formou školení, či poradenstva a pre opatrovateľky zavádza možnosť experimentálneho vzdelávania na Strednej zdravotníckej škole v Žiline.

Schválenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb je prvým krokom. Nasledovať bude vypracovanie jednoročných akčných plánov a následné odpočty plnenia. Žilinský samosprávny kraj vynakladá na oblasť sociálnych služieb významnú časť svojho rozpočtu (takmer 46 miliónov eur v roku 2019) a má najvyšší podiel finančných výdavkov v porovnaní s ostatnými krajmi.

Autor: - r -

Foto: ŽSK

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod