Žilinský Večerník

22. júl 2024 | Magdaléna
| 20°C

Zaujímavosti

Bude legendárna značka Lancia existovať aj naďalej?

Bezpochyby legendárnu automobilku Lancia založil v Turíne rovnomenný Vincenzo už v roku 1906. Značka sa radí medzi najstarších automobilových výrobcov nielen v Taliansku, ale aj na celom svete. Svoju slávu a uznanie si automobilka, v ktorej logu sa podstatnú časť histórie vyskytoval oštep, zaslúžila predovšetkým svojimi inováciami.

19.02.2019 | 10:10

Aj keď to dnes môže znieť veľmi úsmev­ne, bola to práve Lancia, ktorá ako prvý výrobca začala v sério­vej produkcii používať ma­nuálnu prevodovku s 5 stup­ňami. Za ešte významnejšiu inováciu je možné považovať prvé sériové vozidlo so sa­monosnou karosériou. Tým bol model Lancia Lambda z roku 1922. Veľkú slávu pri­niesli značke aj úspechy vo svete motoršportu. Mono­posty Lancia boli dokonca pri zrode majstrovstiev sveta F1, na začiatku 50. rokov mi­nulého storočia. Oveľa väčšie úspechy ale zažila značka vo svete rýchlostných skúšok majstrovstiev sveta v rely. Celkovo značka ovládla až 74 podujatí majstrovstiev sveta spomínanej kategórie. Legendou je v tomto smere hranatý model Delta S4, kto­rého plagát zdobil nejednu chlapčenskú izbu v 90. ro­koch minulého storočia. Opomenúť ale nemôžeme napríklad fascinujúci model Stratos.

Na konci 60. rokov minu­lého storočia sa značka do­stala do veľkých finančných ťažkostí. Pred úpadkom ju zachránil koncern FIAT. Jeho súčasťou je Lancia už od roku 1969 až do dnešných dní. V minulej dekáde sa v automobilovom svete odo­hrala veľká fúzia. Taliansky FIAT prevzal pod svoje krídla vo finančných ťažkostiach zmietajúci sa americký kon­cern Chrysler. Vtedy vznikla jedna z najväčších svetových automobilových aliancií so skratkou FCA. Do portfó­lia tejto skupiny patrí stále veľké množstvo značiek. Po­zmenená stratégia zname­nala, že značka Chrysler sa z Európy stiahla a jej pozíciu tzv. luxusného výrobcu mala v našom priestore prevziať práve Lancia. Tento krok ale rozhodne nevyšiel podľa predstáv vedenia koncernu. Do produktového portfólia značky sa okrem vlastných modelov Ypsilon a Delta dostali aj „rebrandované“ Chryslery. Reč je konkrétne o modeloch Lancia Thema a Lancia Voyager. Nakoniec sa z nich ale stal veľký pre­dajný „prepadák“. V rám­ci nutnej reštrukturalizácie celého koncernu pod vede­ním Sergia Marchionneho sa temné mračná začali sťaho­vať už aj nad samotnou au­tomobilkou Lancia. Výsled­kom spomenutého bolo, že v portfóliu značky nakoniec ostal len jeden model, kto­rým je malý hatchback Ypsi­lon. Značka sa navyše stiahla z európskych trhov a zostala pôsobiť už len na jedinom. Konkrétne na tom domácom, talianskom. Posledný výraz­ný facelift, dnes už značne zastaraného modelu Ypsilon, sa odohral v roku 2015. S po­stupným odchodom tohto modelu do automobilového dôchodku sa predpokladal zároveň aj zánik tejto legen­dárnej automobilky.

Nakoniec ale môže byť všetko úplne inak. Nové vedenie koncernu FCA musí stále kalkulovať s obrovským záujmom o značku Lancia na domácom trhu. Tu sa práve model Ypsilon za minulý rok radí dokonca medzi absolút­ne najpredávanejšie modely, a to aj napriek svojmu mo­rálnemu zastaraniu. Z pro­stredia automobilky prav­depodobne aj na základe týchto skutočností prenikli informácie, že v tomto roku dostane malý hatchback ďal­ší facelift. Najvýznamnej­šou novinkou má byť prí­tomnosť novej motorizácie 1,0 FireFly, ktorú spolu s Yp­silonom dostanú aj modely FIAT 500 a FIAT Panda. Fa­núšikov značky Lancia ale ešte viac poteší fakt, že kon­cern už pracuje na novej ge­nerácii modelu Ypsilon. Ten­to ťah sa zdá byť nakoniec aj celkom logický. Najmä v Ta­liansku sú malé automobily stále v kurze a značke FIAT nedávno z ponuky úplne vy­padol ikonický model Punto. Kedy sa však novej generácie modelu Lancia Ypsilon reál­ne dočkáme a či sa nakoniec bude ponúkať aj za hranica­mi Talianska, je v tomto mo­mente otázne.

Zdroj: Peter Hlačik

Foto: Archív Lancie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod