Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

17. september 2019 | Olympia
| 16°C

Z regiónu

Budova Makyty zmenila stavebníka aj stavebný úrad

Mesto Žilina zvolalo minulý týždeň tlačovú konferenciu, na ktorej informovalo o nových skutočnostiach v súvislosti s rekonštrukciou bývalej budovy Makyty, kde po novom figuruje ako spolustavebník.

22.05.2019 | 15:15

Hlavnou témou ostatnej tlačovej konferencie na radnici mesta bola výstavba polyfunkčného objektu M_Žilina, ktorá je medzi Žilinčanmi známa ako bývalá Makyta. Stavbu donedávna realizovala spoločnosť SIRS – Investment, s. r. o., pričom na jej rekonštrukciu dohliadal Stavebný úrad v Žiline, ktorý výstavbu viackrát vyhodnotil ako čiernu stavbu. Ako na tlačovej konferencii informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne, situácia sa začiatkom tohto roka zásadne zmenila.

„V januári sme prijali rozhodnutie Okresného úradu v Žiline, v ktorom nám oznámili, že po novom bude vo veci rekonštrukcie objektu bývalej Makyty rozhodovať Stavebný úrad v Bytči. Dôvodom bola zmena stavebníka – stavbu už nerealizoval SIRS – Investment, s. r. o., ale Žilinská parkovacia spoločnosť, v ktorej má mesto Žilina majetkový podiel,“ uviedol Peter Fiabáne.

Vedenie mesta požiadalo Žilinskú parkovaciu spoločnosť, ktorej spoločníkmi sú mesto Žilina a SIRS – Development, a. s., o zdôvodnenie svojho konania. Dostalo nasledovnú odpoveď: „Žilinská parkovacia spoločnosť obhajuje tento postup tým, že nešlo o úkony, ku ktorým sa mesto Žilina ako spoluvlastník malo vyjadrovať a vo všetkom konali v súlade s partnerskou dohodou spolupodielníkov,“ parafrázoval primátor Žiliny.

Mesto ako stavebník

Žiadosť o stavebné povolenie na rekonštrukciu budovy bývalého závodu prijal Stavebný úrad v Žiline, vtedy ešte ako príslušný úrad, v júni v roku 2014. Keďže predkladané projektové dokumentácie vyhodnotil úrad tak, že nie sú vypracované v súlade s územným plánom mesta, vyzval spoločnosť o zosúladenie projektovej dokumentácie, až napokon stavebné konanie prerušil. Ako na tlačovej konferencii informoval primátor, v máji v roku 2017 napokon stavebný úrad vydal dodatočné stavebné povolenie, ale medzitým začala spoločnosť na stavbe ďalšie úpravy (parkovací dom), ktoré neboli v súlade s týmto dodatočným stavebným povolením a podľa názoru stavebného úradu sa opäť dostali do rozporu s územným plánom.

„Dnes mesto nie je ten, ktorý vydáva zásadné rozhodnutia, ale je to na Stavebnom úrade v Bytči a paradoxne sa mesto Žilina stalo stavebníkom, pretože spoločnosť SIRS – Investment, s. r. o., presunula túto stavbu na stavebníka, ktorým je Žilinská parkovacia spoločnosť,“ poznamenal počas tlačovej konferencie primátor Žiliny.

Ako ďalej skonštatoval, ďalší priebeh výstavby bude v rukách Stavebného úradu v Bytči. „Samozrejme, mesto bude povinné vydávať stanoviská, ktoré sa týkajú Makyty, ako napríklad stanoviská ohľadom dopravy, životného prostredia atď. Platí to, čo som povedal doteraz. Mesto Žilina bude vydávať tieto stanoviská iba v prípade, ak budú všetky podklady v súlade s platnou legislatívou,“ dodal primátor Žiliny.

Zmenu stavebného úradu odsúhlasil stavebníkovi Okresný úrad v Žiline. „Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o., Žilina – ako stavebník požiadala 27. decembra 2018 o určenie stavebného úradu z dôvodu, že mesto Žilina v nej má 60-percentnú majetkovú účasť, čím sa podľa nej dostalo do právneho postavenia stavebníka a účastníka ostatných správnych konaní vedených stavebným úradom mesta Žilina a zároveň navrhla Stavebný úrad v Bytči, ktorý je podľa jej názoru schopný a veľkosťou primeraný (skúsenosťami) na posúdenie a rozhodovanie o stavbe. Okresný úrad Žilina po posúdení žiadosti a dôvodov v nej uvedených tejto žiadosti vyhovel, aby sa predišlo prípadnému namietaniu stretu záujmov mesta ako stavebného úradu a mesta v postavení stavebníka,“ uviedol prednosta Okresného úradu Žilina Michal Lavrík.

Skolabuje doprava?

V súvislosti s dokončením projektu sa skloňuje najmä otázka, ako je vyriešená doprava. V parkovacom dome, ktorý stavebník momentálne realizuje, by malo vzniknúť viac ako 400 parkovacích miest. „Parkovací dom na mieste bývalej Makyty bol plánovaný aj v Územnom genereli dopravy (ÚGD) mesta, pri tvorbe ktorého boli, samozrejme, zohľadňované aj dopravné podmienky. Výhľadovo sa plánuje v rámci ÚGD aj dopravné upokojenie vnútra II. okruhu, kde jedným z opatrení je umiestnenie parkovacích možností na jeho vonkajšiu stranu. V súčasnosti posúdenie preukázalo, že vjazd a výjazd z parkoviska kapacitne vyhovuje pre pravé odbočenie. Situácia môže byť komplikovaná v najbližších rokoch modernizáciou železničnej trate a výstavbou nadjazdu pri predĺžení Ulice 1. mája,“ skonštatoval Ján Čelko, vedúci Katedry cestného staviteľstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.

O stanovisko k zmenám v súvislosti s rekonštrukciou Makyty sme požiadali aj hovorkyňu spoločnosti SIRS, a. s., Ivanu Strelcovú. „Projekt Polyfunkčný objekt M pokračuje ďalej. Až do kolaudácie nebudeme poskytovať žiadne informácie,“ stručne poznamenala.

Foto: Michala Stehlíková

Najnovšie vydanie
Predplatné
|
<
September 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Utorok    17. September 2019
11.6. 16:00 - 20.10.2019 16:00 | Ľudia a poklady lužickej kultúry
9.9. 18:00 - 5.10.2019 18:00 | Kelly - Amerika na vlastnej koži
zilinskyvecernik_monitor_prod