Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Kultúra

Do vlastných fotografií vpúšťa postavy priemyselnej revolúcie

Pavel Kraus vystavuje v minigalérii SOHO1 obrazy, ktoré charakterizuje piktorializmus. Touto špeciálnou technikou robené fotografie vás prevedú českolipskou krajinou snov.

26.01.2018 | 15:47

Začiatok príbehu, prečo prichádza do SOHO1 Galle­ry minidelegácia umeleckej grupy z mesta, kde Ivan „Kelly“ Köhler za­čal kariéru fotografa a dia­bolských spojení s umením všetkého druhu, opísal fo­tograf takto: „Trio Rudolf Živec, Tomáš Cidlina, Pavel Kraus mi, pochopiteľne, nič nehovorilo. Ale stretnutie v starobylej Prahe na mo­jej výstave v Slovenskom inštitúte dalo štart príjem­nej spolupráci od prvého okamihu.“

ZOZNÁMENIE

„Po prvýkrát som mal možnosť stráviť pár hodín s chlapíkom, ktorý má stá­le maximálne 30 a v kuse som sa smial,“ spomína si na ich prvé stretnutie Ru­dolf Živec. „Vydáme knihu Kelly! Bu­deš naším patrónom, preto­že musíme vydať to, čo sa súdruhovia pokúsili zničiť. Prijal výzvu a začali sme. Zoznámil som ho s Pavlem Krausom, grafikom knihy a Tomášom Cidlinom, au­torom textu. Počas práce na knihe sme všetci začali rozplietať cestu skútrom do Prahy v auguste 1968,“ do­dal Rudolf Živec. „Šialené, nádherné a v duši schválené. Výsledok 400-stranová kniha. Ako bonus – k mojim 70. naro­deninám,“ zaspomínal Ivan „Kelly“ Köhler. A tam mu napadlo predstaviť s úc­tou malú časť zástupcov umenia z jeho milovaného Českolipska.

SEN O SNECH

Neprešlo veľa času a nápad sa premenil na skutočnosť. V utorok 16. januára otvorili v minigalérii SOHO1 výsta­vu Pavla Krausa. „Kľúčovým slovom výstavy je krajina. Okolo nej sa točí celá téma,“ povedal Tomáš Cidlina, ku­rátor výstavy. V komornom cykle digitálnych fotomon­táží z roku 2017 s názvom Sen o snech, ktorému pred­chádzal subjektívne ladený cyklus Česká Lípa podpo­ruje kultúru, Kraus reflek­tuje na fotografický žáner – piktorializmus, ktorý pred viac než 120 rokmi na krát­ku dobu reagoval na pre­vratné udalosti konajúce sa najmä v Európe na prelome 19. a 20. storočia a zároveň bol zo svojej podstaty jeho súčasťou. Do vlastných fotogra­fií, urobených v neďalekom okolí jeho domu, púšťa po­stavy z obdobia priemysel­nej revolúcie, zoskupuje ich v teatrálnych kompozíciách, do ktorých implementuje myšlienku ahasverovského blúdenia po cestách hľada­nia a nachádzania. Pavel Kraus sa zaoberá voľnou tvorbou, ale obdo­bie ateliérovej maliarskej práce vymenil za digitálne pracovné nástroje. Po obdo­bí veľkoplošných farebných tlačí sa formálne vracia ku koreňom fotografickej prá­ce so zvýšeným záujmom o obsah a formu základnej, stále sa vracajúcej myš­lienky, rotujúcej okolo tém, ktoré sú ľahko a s obľubou prekričané davom. Zaujímavé a inšpiratívne diela Pavla Krausa si mô­žete prísť pozrieť do galérie počas pracovných dní medzi 10. – 18. h do 2. marca.

PIKTORIALIZMUS

Piktorializmus je fotografický a umelecký smer, ktorý vznikol okolo roku 1885. Jeho charakteristickým znakom je vstupovanie a dotváranie fotografie inými výtvarnými (i ručnými) technikami a procesmi, smerujúce obrazy k vyjadreniu tichej lyriky, poetizmu so snovou obsahovos­ťou v umelovytváraných scénach a fotomontážach. Vo fotografickej časti vzniku fotografických listov, často ťažko rozoznateľných od maľby, sa mnohokrát uplatňovalo pro­tisvetlo, svetelné kontrasty, zámerná neostrosť, neobvyklá svetelná atmosféra a šerosvit. Fotky pôsobili hmlistým, rozplývavým až impresionistickým dojmom a prezentované boli formou ušľachtilých tlačovín.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
27 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod