Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. jún 2019 | Valéria

Právo a dane

Elektronická komunikácia II

Už sme si povedali, ktorých fyzických osôb sa od 1. 7. 2018 týka povinná elektronická komunikácia s finančnou správou a vymedzili sme inštitúcie, ktoré sú súčasťou finančnej správy.

10.06.2018 | 14:15

Povinná elektronická komunikácia (EK) sa od 1. 7. 2018 vzťahuje na fyzické osoby (FO), ktoré spĺňajú dve podmienky: 1. FO je podnikateľ v zmysle podmienok obchodného zákonníka, 2. FO je ako podnikateľ registrovaná pre daň z príjmov (má DIČ).

Ak má niekto pridelené DIČ, napr. osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (nemá živnostenské oprávnenie), táto povinnosť sa na ňu nevzťahuje.

Elektronická komunikácia sa môže uskutočňovať:
- prostredníctvom elektron. podateľne Finančnej správy Slovenskej republiky na www.financnasprava.sk podpísané kvalifikovaným elektron. podpisom,
- prostredníctvom elektron. podateľne Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Elektronická podateľňa www.slovensko.sk slúži na EK s verejnou správou na území SR. Elektronická schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektron. úradných dokumentov od orgánov verejnej moci a tiež opačne. Komunikácia cez elektron. schránku nahrádza klasický listinný spôsob komunikácie. Prostredníctvom schránky je tiež možné prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní.

Finančná správa oznámila, že zatiaľ nebude doručovať dokumenty do elektron. schránok daňovníkov na www.slovensko.sk. Občania aj podnikatelia majú plnohodnotný servis v podobe portálu finančnej správy www.financnasprava.sk. Platí, že pri komunikácii s finančnou správou niektoré podania nie je možné vykonať cez portál www. slovensko.sk. Preto je nutné vykonať elektron. registráciu s finančnou správou prostredníctvom portálu finančnej správy.

Pre elektronické odosielanie dokumentov je potrebné, aby podnikateľ:
- uzatvoril dohodu s daňovým úradom o elektron. doručovaní (platí iba pre FO),
- aktivoval kvalifikovaný elektron. podpis (KEP), – aktivoval eID kartu.

KEP na elektronickom dokumente zabezpečí možnosť:
- overenia identity subjektu, ktorému elektron. podpis patrí,
- preukázania nemennosti údajov uvedených v dokumente,
- určenia zodpovednosti za podpis pripojený k elektron. dokumentu.

KEP je náhradou vlastnoručného podpisu. Pomocou KEP sa autorizujú právne úkony v elektron. podobe pri komunikácii s orgánmi verejnej moci. Na vytvorenie KEP je potrebný kvalifikovaný certifikát a aplikácia na vytvorenie podpisu.

KEP je možné vytvoriť uložením na prenosnom médiu alebo na zriadenie KEP poslúži nový občiansky preukaz (OP) s elektron. čipom, tzv. eID karta, ktorá je nosičom troch certifikátov: kvalifikovaného certifikátu (ACA), certifikátu na podpisovanie (PCA) a certifikátu na šifrovanie (SCA). ACA je uložený na OP s čipom, má platnosť 5 rokov, ostatné certifikáty sa vydávajú na 10 rokov.

Na EK samotný OP s čipom nepostačuje. Je potrebná jeho aktivácia, potom čítačka čipových kariet a nainštalovaný softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikácia na prihlasovanie, balík aplikácií pre KEP, osobný bezpečnostný kód BOK a PIN.

Autor: Eva Barčíková, daňová poradkyňa

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
24 °C
26 °C
20 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod