Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 10°C

Testy

Ford Kuga – populárne SUV oslavuje

Značka Ford uviedla prednedávnom na náš trh novú gene­ráciu modelov Fies­ta a Focus. Rebríčkom po­pularity ale v poslednom období i tak jednoznačne kraľujú crossovery a SUV. Pre náš aktuálny redakčný test sme si aj preto zvolili už „overený“ model Ford Kuga.

17.12.2018 | 13:33

Testované SUV momentál­ne boduje atraktívnym ce­novým zvýhodnením v rám­ci Anniversary bonusu. Ford Kuga v kombinácii s prepĺ­ňaným zážihovým moto­rom 1,5 EcoBoost (176 koní), 6-stupňovou automatickou prevodovkou a v atraktívnej výbave Anniversary Edition Plus nám na test zapožičala spoločnosť JR-Cars, s. r. o., autorizovaný predajca vozi­diel Ford v našom regióne.
Kompaktné SUV s ozna­čením Ford Kuga prvý­krát uzrelo svetlo sveta už v roku 2008. Momentálne má „modrý ovál“ v ponuke už druhú generáciu, pred­stavenú v roku 2012, ktorá v roku 2016 podstúpila plá­novanú modernizáciu.
Na rozdiel od niektorých konkurentov je model Kuga v ponuke „len“ v 5-miest­nej konfigurácii. Neponúka kompromis v podobe nú­dzového tretieho radu, kto­rý má v reálnom živote len veľmi obmedzené možnos­ti využitia. Karoséria vďaka tomu pôsobí kratším a záro­veň vyváženejším dojmom.
Veľmi rozumne má au­tomobilka nastavenú aj po­nuku dostupných verzií. V ponuke nájdeme modely s pohonom predných kolies, ako aj verzie s pohonom 4x4. Motorová paleta pozostáva podľa očakávania zo zážiho­vých i vznetových verzií.

DIZAJN PÔSOBÍ STÁLE SVIEŽO A NADČASOVO

Práve celkový vzhľad dnes patrí medzi najdôležitejšie atribúty, ktoré predávajú au­tomobily. Dizajnérom znač­ky Ford sa v tomto smere po­daril husársky kúsok. Kuga vďaka nadčasovým tvarom a krivkám totiž pôsobí atle­ticky a športovo, ale zároveň i robustne a odolne. Pred­nej časti dominuje tradič­ne tvarovaná maska chladi­ča s dvojicou vodorovných lamiel. Predné svetlomety dynamických tvarov ponú­kali v našom prípade bi-xe­nónovú technológiu s veľmi dobrým svetelným účinkom. Charakter vozidiel kategó­rie SUV podčiarkuje ochran­né oplastovanie karosérie po celom jej obvode. Pred­ný i zadný nárazník dostal efektné dvojfarebné lakova­nie. Bočné plastové pane­ly zároveň dobre chránia la­kované časti karosérie pred kamienkami odskakujúcimi spod kolies. Predné blatníky zdobí aj naďalej dobre zná­my dekór, ktorý je už od po­čiatku typický práve pre mo­del Kuga. Športový charakter značky Ford ale najlepšie odzrkadľuje zadná časť tes­tovaného SUV. Práve tá nás po dizajnovej stránke najviac chytila za srdce. Podpísali sa pod to dve plné funkčné koncovky výfuku, ktoré vďa­ka pochrómovanému preve­deniu vyzerajú naozaj dobre.

PRIESTRANNÝ A HODNOTNÝ INTERIÉR

Už samotný vizuálny záži­tok z exteriéru modelu na­báda presunúť sa za volant. Ford si dal podľa očakávania aj v tomto prípade skutočne záležať na výbere použitých materiálov, ako aj na ich pre­cíznom dielenskom opraco­vaní. Dizajn palubnej dosky s ostrými hranami a zaujíma­vo zapravovanými výduchmi ventilácie pôsobí stále origi­nálne až futuristicky. Aj vďa­ka tomuto riešeniu pôsobí kabína vzhľadom na segment mimoriadne vzdušným doj­mom. Za silnú stránku mož­no považovať aj ergonómiu s rozmiestnením ovládacích prvkov. Na prvý pohľad ne­prehľadný a „pretlačidlova­ný“ modul klimatizácie je v praxi prekvapivo intuitív­ny. Páči sa nám, že každé tla­čidlo tu má svoju presne sta­novenú funkciu. Tlačidlami sa nešetrilo ani na volante. Aj v tomto sú však prehľadne usporiadané do jednotlivých modulov, určených na ovlá­danie audia + telefónu, pa­lubného počítača či tempo­matu. Na príjemne hrubom volante si je možné taktiež aktivovať funkciu hlasové­ho ovládania. Táto funkcia je síce dostupná „len“ v českom jazyku, no Ford v tomto prí­pade predbehol väčšinu kon­kurencie. Zadávanie jednotli­vých príkazov je po krátkom zoznámení vskutku jedno­duché. Reálne si je možné takýmto spôsobom skutoč­ne značne uľahčiť ovláda­nie spárovaného smartfónu či navigácie. Multimediálne rozhranie SYNC 3 s 8-palco­vým dotykovým displejom vyobrazuje okrem navigácie v prehľadnej podobe aj ďal­šie údaje. Monitor je aj na­priek svojmu zapracovaniu do palubnej dosky umierne­ný v optimálnej výške, vďa­ka čomu nie je nutné „klopiť zrak“. Nevýhodou je „utope­nie“ obrazovky spôsobené di­zajnom palubnej dosky, čím sa prstom o niečo náročnej­šie triafa do spodného riad­ku. Silnou stránkou modelov značky Ford je aj prístrojový panel. Prehľadné „analógové budíky“ dopĺňa efektný disp­lej palubného počítača, ktorý dokáže v jednom okne vy­obraziť všetky dôležité údaje o jazde.
Na palube nie je núdza ani o výlisky, resp. odklada­cie schránky. Dnes prakticky nevyhnutné USB sloty ukrý­va Kuga v lakťovej opier­ke. Vyšší posed za volantom je veľkou výhodou vozidiel typu SUV. V tomto prípade však posed môžeme ozna­čiť zároveň aj za športový. Dostatočne dimenzované a pohodlné predné sedačky disponujú náznakom bočné­ho vedenia. Výhľad z kabíny aj napriek tradične hrubým áčkovým stĺpikom hodno­tíme ako dostatočný. Palec hore si zaslúžia aj „netra­dičné“ stierače, známe napr. z autobusov. Za dažďa či sneženia v praxi čistia väčšiu plochu čelného skla.
Príjemným prekvape­ním sú aj priestorové pome­ry v druhom rade. Opticky pôsobí zadná lavica menej pohodlným dojmom. Čalú­nenie je tu aj napriek vizuál­nemu pocitu dostatočné. Se­dacia časť by ale predsa len mohla byť o pár milimetrov dlhšia. Zadné sedačky ne­možno posúvať. Nastaviť sa dá, naopak, sklon operadla. Pochvalu si zaslúžia doširo­ka sa otvárajúce zadné dve­re, ktoré uľahčujú inštaláciu detských sedačiek. Veľkým prekvapením je aj takmer neviditeľný stredový tunel. Batožinový priestor ponú­ka v základnom usporiadaní objem 406 litrov. Pár litrov z celkového objemu v tom­to prípade ukrojila dojazdo­vá pneumatika ukrytá pod podlahou. Z praktických rie­šení spomeňme elektrické otváranie dverí batožino­vého priestoru. Veľmi dob­re v tomto smere funguje aj praktická funkcia s podkop­nutím pod nárazník. Maxi­málna prepravná kapacita dosahuje 1603/1653 litrov. Vyslovene vtipne si kon­štruktéri poradili s neprak­tickým schodíkom. Ten je možné úplne eliminovať za­istením pohyblivej podlahy vo vyššej polohe.

JAZDÍ EŠTE LEPŠIE, AKO VYZERÁ

V dnešných časoch akej­si neistoty spojenej s bu­dúcnosťou naftových mo­torizácií sme boli o to viac zvedaví, ako v praxi fungu­je kombinácia benzínové­ho motora a automatickej prevodovky pri už pomerne veľkom SUV. Úplne na úvod musíme vyzdvihnúť tradič­ne špičkový podvozok „Made in Ford“, ktorý ponúka nezá­vislé zavesenie všetkých ko­lies. Kuga aj napriek vyššej stavbe karosérie veľmi dobre drží zvolenú jazdnú stopu. Proti gustu jej rozhodne nie sú ani dynamické prejazdy zákrutami. Priam príkladné odhlučnenie dostal priestor pre posádku. Kombinácia benzín + automat v praxi prekvapila. Hydromeničové­mu automatu so 6 stupňa­mi najviac sedí pokojný štýl jazdy. Okrem klasickej polo­hy „D“ je ale možné zvoliť aj športový mód „S“. V tomto prípade dokáže prevodovka lepšie využívať maximálny krútiaci moment agregátu. Práve v športovom režime je najviac cítiť deklarova­ný výkon 176 koní. Najväč­ším otáznikom väčšiny z vás je pravdepodobne spotreba paliva. Nám sa celkový prie­mer vrátane jazdy po diaľnici a výjazdov do terénu ustálil tesne nad hranicou 9,5 litra na každých 100 kilometrov. Vzhľadom na celkové pohod­lie, aké nám testovaný model dokázal poskytnúť, považu­jeme výslednú spotrebu pa­liva za stále akceptovateľnú. Najviac nás SUV s modrým oválom v znaku prekvapilo funkciou inteligentného po­honu všetkých kolies. Kuga sa rozhodne nestratí ani mimo spevnených ciest. Vo­dič tu síce žiadnym zásahom, resp. tlačidlom „lock“ nedo­káže ovplyvniť funkciu po­honu 4x4. Nás napriek tomu inteligentná štvorkolka v tes­te i teréne ani raz nesklama­la. Najväčšiu výhodu pohonu všetkých kolies sme si ale na vlastnej koži overili pri silnej poľadovici, ktorá „spestrila“ naše testovacie dni.
V Žiline si Ford Kuga mô­žete prísť pozrieť či vyskú­šať a otestovať k novému autorizovanému predajcovi vozidiel Ford v našom re­gióne, spoločnosti JR-Cars, s. r. o., na Rosinskej ceste, kde na vás čakajú i ďalšie modely značky Ford.

P - 2036

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: Ford Kuga 1,5 EcoBoost Anniversary Edition Plus
Motor: zážihový (benzín)
Pohon: 4x4
Počet valcov: 4
Výkon kW/koní: 129/176
Krútiaci moment Nm: 240
Maximálna rýchlosť km/h: 200
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: 10,1 s
Prevodovka: automatická
Počet stupňov: 6
Kombinovaná spotreba podľa výrobcu: 9,3 – 9,9 l/100 km
Spotreba podľa palubného počítača počas testu: 9,6/100 km
Výbava + cena:
Ford Kuga 1,5 EcoBoost Anniversary Edition Plus (testovaný model) od 29 590 €
Ford Kuga 1,5 EcoBoost Anniversary Edition (4x2, M6) od 22 990 €

Zdroj: Peter Hlačik

Foto: Autor

Najčítanejšie z rubriky

NISSAN LEAF – elektrický priekopník

Testy | 01.07.2016 09:43

NISSAN LEAF – elektrický priekopník

MAZDA MX-5 – čistá radosť

Testy | 06.06.2016 15:03

MAZDA MX-5 – čistá radosť

BMW X1 – Vstupenka do rodiny X

Testy | 16.05.2016 15:18

BMW X1 – Vstupenka do rodiny X

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod