Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. december 2019 | Ambróz
| -0°C

Horúce kreslo

Igor Choma: Otázka znie, či parkovanie riešiť alebo nechať tak

Minulý týždeň sme sa v Horúcom kresle Žilinského večerníka zhovárali s primátorom Igorom Chomom o koncepcii riešenia parkovania na sídliskách. Ľudí, ktorých prišlo mnoho, zaujímalo najmä spoplatnenie parkovania na Solinkách. Prinášame vám najzaujímavejšie časti rozhovoru.

30.10.2013 | 09:09

Je dnes vlastniť auto luxus? Aký je princíp koncepcie spoplatnenia parkovania na sídliskách?

Vlastniť auto nie je luxus. Luxusom je možno vlastniť druhé a ďalšie autá. S projektom začíname na Solinkách, pretože je to najmenšie sídlisko a teda je to optimálne miesto na spustenie pilotného projektu. Podľa evidencie tu 20 % rodín žiadne auto nevlastní, 40 % má jedno auto a všetci ostatní majú viac áut. Filozofia zavedenia parkovného je v tom, aby sme urobili na sídlisku poriadok. Samozrejme, môže vzniknúť otázka, prečo neurobíme poriadok bez toho, aby sme parkovanie spoplatnili. Áno, dá sa aj to. Ale na to treba peniaze. A mesto dnes nemá dostatok investičných prostriedkov, aby sme parkoviská vybudovali vo vlastnej réžii.Takže sú aj iné alternatívy ako spoplatnenie?

My dnes hlavne stojíme pred otázkou, či situáciu s nedostatkom parkovacích miest riešiť alebo neriešiť. Najjednoduchšie by bolo nechať všetko tak, len dokresliť niekoľko čiar a postaviť zopár parkovacích miest, kde je to možné. Treba si však uvedomiť, že tento problém nevznikol teraz. Je tu dlhodobo a bude sa len zhoršovať. Preto to nemôžeme neriešiť. Myslím si, že sme vypracovali stratégiu, ktorá zásadným spôsobom vyrieši parkovanie na Solinkách. Počúvam negatívne aj pozitívne názory. Je to na diskusiu.Ľudia sa však cítia tak, že nemajú dostatok informácií a obávajú sa, že spoplatnenie je otázkou najbližších dní či týždňov. Je to tak?

My však o tom hovoríme už dlhodobo. Tému sme otvorili už pred rokom. Urobili sme k tomu stretnutie s občanmi, aj anketu a na základe jej výsledkov sme začali pripravovať návrh. Ja vôbec nikomu nezazlievam jeho názor. Určite však parkovné nebude zavedené o mesiac, ani o dva. Je to totiž v štádiu prípravy. Ak je dnes problém v tom, či sa bude platiť alebo nie, o tom sa stále môžeme baviť.Takže ešte stále je čas veci meniť?

Podrobnosti, samozrejme, budeme len nastavovať. Ešte nikde nie je napísané, že poplatok bude euro na mesiac. Všetko budú posudzovať a schvaľovať poslanci. Či je veľa alebo málo, či môže každý parkovať pri svojom dome alebo vzniknú parkovacie domy, či takto vyriešime, napríklad, aj problém so strašidelným hradom. Čo sa týka spoplatnenia, tak v Žiline 30 % ľudí parkuje vo vlastných garážach a ešte aj za ne platia dane. Musím povedať, že nie je povinnosťou mesta zabezpečiť pre každého parkovacie miesto. Situácia je zlá, ale to je problém prenesený z minulosti. Keby sme mali postupovať podľa normy, museli by sme v meste postaviť ďalších 3-tisíc parkovacích miest. Bezpečne vieme, že v tejto chvíli nám na Solinkách chýba asi 400 miest. Som toho názoru, že treba ísť do prípravy tohto projektu a že v ňom má spoplatnenie svoj význam. Potom až nastavenie systému, kto, za akých podmienok dostane parkovaciu kartu a pre koľko áut; to je už otázka toho, ako sa nastaví systém.Na spoplatnení trváte?

Ako som už povedal, základná otázka je, či parkoviská treba riešiť alebo nie. Asi sa zhodneme na tom, že áno. Keď sa však začne hovoriť o spoplatnení, už sú mnohí proti. Pozrite sa, platí sa v centrálnej zóne aj v širšom centre mesta. Na jednej strane je tu tlak, aby sa parkovanie riešilo, ale na strane druhej nevieme, z čoho to riešenie zaplatíme. My sme prijali koncepciu, že ideme vyhlásiť súťaž pre súkromnú spoločnosť a budeme to robiť formou PPP projektu. Očakávame, že práve záujemcovia o takéto služby by nám mali dať podnety a nápady, ako to urobiť čo najlepšie, samozrejme, za podmienok, ktoré si my nadiktujeme. Napríklad, aká bude výška poplatkov alebo či investíciu budeme splácať 10, 20 alebo 30 rokov. Samozrejme, ja neviem povedať, kto príde po nás a aký bude tlak na zvyšovanie poplatkov. Bolo by však nezodpovedné, keby sme tento problém neriešili vôbec. Rád by som ešte podotkol, že tie podmienky nevymýšľame sami. Spolupracujeme pri tom s Výskumným ústavom dopravným aj Žilinskou univerzitou a čakáme na vypracovanie dopravného generelu mesta, s ktorým by mala byť koncepcia v súlade. Rovnako tak s územným plánom mesta.Ako vidíte reálny časový horizont projektu?

Treba mať na zreteli, že príprava projektu, štúdie, posudzovanie environmentálnych dopadov, spracovanie projektu, to všetko potrvá rok alebo aj dva, kým sa reálne začnú budovať parkoviská. Bolo by však trestuhodné dnes nič nerobiť, pretože áut je stále viac a čas nás tlačí.Zverejnená koncepcia počíta ako s jedinou možnosťou s PPP projektom. Máte aj iné alternatívy? Napríklad, kam smerujú peniaze zo Žilinskej parkovacej spoločnosti, ktorá vznikla práve preto, aby sa za vybrané peniaze budovali nové parkovacie miesta?

Mesto má v ŽPS väčšinový podiel, ale nemá rozhodovaciu právomoc. Tak to bolo podpísané ešte za primátora Jána Slotu. Dnes musím povedať, že po všetkých právnych analýzach, ktoré sme si dali urobiť, od zmluvy nemôžeme odstúpiť bez toho, aby to malo pre mesto ešte ťažšie dopady, ako keď v nej budeme pokračovať. Musíme trpezlivo čakať, kým sa v roku 2023 zmluva neskončí. Čo je však horšie, bez súhlasu ŽPS nemôžeme ani ísť do projektu, ktorý plánujeme na sídliskách. Väčšinového majiteľa sme už niekoľkokrát žiadali, aby od tohto ustanovenia ustúpil.Kam putujú peniaze, ktoré „parkovačka“ vyberie?

Príjem z poplatkov za parkovanie v centre je nastavený tak, že 20 % zostáva ŽPS na réžiu, 40 % ide do kasy mesta a 40 % do kasy súkromného spoločníka. Mesto ďalej spláca úver, ktorý si ŽPS zobrala na vybudovanie parkovacieho domu, ktorý je pod OC MIRAGE. Suma, ktorú dostaneme, však nestačí na tieto splátky. Jediným riešením by bolo, keby väčšinový majiteľ pristúpil na dohodu. Mesto pripravuje zámer vzájomného vysporiadania majetkov. Ak by sa to podarilo, mesto by sa stalo 100 % vlastníkom ŽPS a spoločnosť by sa zapojila do vyhlásenej súťaže. Môže sa aj dnes, ale nemáme silu o tom rozhodnúť sami.


Samotná koncepcia v ľuďoch vzbudzuje viac otázok ako odpovedí. Solinky by mali byť pilotný projekt. Čo ak sa neosvedčí a zmluva bude podpísaná na 20 rokov? Bude sa dať od nej odstúpiť?

Samozrejme, možnosť odstúpenia od zmluvy v nej bude zakotvená. Bude to za určitých, pre obe strany korektných podmienok. Zmluva musí byť vyvážená pre oboch partnerov. Vždy sa môže stať, že sa projekt nevydarí. Ale rozhodne si nemyslím, že to bude takým spôsobom, aby bolo treba úplne rušiť zmluvu. Samotná koncepcia totiž nie je zlá. Každé jedno mesto na Slovensku dnes tento problém začína riešiť. V koncesnom dialógu máme stále možnosť na dohodovanie konkrétnych podmienok. Chceme pozbierať všetky najlepšie myšlienky z predložených návrhov a vložiť ich do jedného, toho definitívneho, ktorý ocenia spoločnosti, ktoré budú chcieť vyhrať.Ľudia sa pýtajú aj na to, či súkromný investor prinesie so sebou aj pozemky, na ktorých postaví parkovacie miesta. Tie majú byť totiž len mestské.

V rámci výstavby by sme mali nájsť aj ďalšie miesta, ktoré dnes slúžia na iný účel. Napríklad niektoré ihriská, na ktorých už dnes parkujú autá alebo niektoré bývalé zatrávnené plochy, kde odborníci povedia, že na nich zeleň už nikdy neporastie. Takto v Žiline získame možno 200 – 300 parkovacích miest. To však nebude stačiť a my sa už musíme pozerať dopredu. Musíme byť pripravení napríklad aj na to, že všetky obchodné domy parkovanie spoplatnia. Preto musíme vytvoriť záchytné parkoviská, strážené a pod kamerovým systémom. Tiež rátame na okraji sídliska s niekoľkými ľahkými konštrukciami pre garáže, tiež pod kamerovým systémom. Vo vnútri sídliska zase budú záchytné parkoviská, na ktorých sa budú vyberať poplatky. Keď predsa budú strážené, nemusí nikto hľadať miesto rovno pred svojím domom. Do tristo metrov sa pokojne prejde.Ako to bude s návštevníkmi?

Návštevy v čase od 8.00 h do 16.00 h nebudú platiť. Potom to nejako budeme musieť nastaviť. Možno bude poplatok euro za noc. Priorita je však pre nás riešiť obyvateľov sídliska. Musím sa starať predovšetkým o obyvateľov, občanov nášho mesta. Takže návštevy budú mať povolený vstup za poplatok. O jeho výške sa môžeme baviť, aj o spôsobe vyberania. Netreba ale očakávať, že príde návšteva a bude stáť vo vnútri sídliska tri dni. Na to vybudujeme záchytné parkoviská na okružnej ceste, ktoré budú strážené a s kamerovým systémom.

Oponoval mu organizátor petície S. Fačkovec (s mikrofónom).

 

Michal Filek
Snímka Milan Kaľavský

 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod