Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Kultúra

Jozef Abafi: SKeCZ je tu na to, aby sme zdvihli kvalitu slovenského humoru

Situačný humor, krátke a výstižné scénky, to všetko so sebou prináša Improliga. Jej tzv. otec Jozef Abafi ju v Žiline opäť oživil a obohatil ju o SKeCZ, kde si svoje sily v improvizácii merajú Česi a Slováci.

24.05.2018 | 11:13

Improliga v Žiline baví ľudí už dlhé roky. Vzniklo z nej naprí­klad i dodnes obľúbe­né zoskupenie 3T alias Tri tvorivé tvory (ktoré, mi­mochodom, v Žiline naj­bližšie vystúpia už 28. mája v Mestskom divadle Žilina). Po krátkej pauze sa Jozef Abafi, ich zakladateľ, roz­hodol Improligy zreseto­vať a oživiť. A dať tak šancu novým mladým talentom ukázať sa.

IMPROLIGA

Improliga je tradičná sú­ťaž tímov i jednotlivcov v divadelnej improvizácii. O ich prípravu sa stara­jú buď miestni profesioná­li, či amatérski divadelní­ci, alebo iní dobrovoľníci. V našom meste ich má pod palcom známy bábkoherec Jozef Abafi, ktorý okrem iného učí aj na základnej umeleckej škole. Cieľom tímu alebo jednotlivca je na zadanú tému vytvoriť čo najlepšiu komediálnu scén­ku. Výkony hodnotí po­rota alebo diváci, niekedy kombinovane. „Založil som Divadelný klub Makovice, kde sa dalo dokopy štyridsať Žilinča­nov, čo ma milo prekvapi­lo,“ spomína na začiatky Jozef Abafi. „Keďže ich bolo veľa a chceli vystupovať, začali sme robiť Improligy. Na ne nie je potrebná žiad­na príprava.“ Prvé Improligy boli v pod­kroví Makovického domu. „Prvýkrát prišlo 5 divákov,“ vraví, „ale keď to videli a po­rozprávali o tom, začalo sa to šíriť ako chrípka. Už nám bolo malé podkrovie v Ma­kovického dome. Presťa­hovali sme sa na Gamu na vysokoškolské internáty, až sme nakoniec zakotvili v Bábkovom divadle Žilina.“

SKECZ

Improliga funguje v bábko­vom divadle a najnovšie sa skladá z dvoch častí. V tej prvej sa tradične ukazu­jú skupinky alebo indivi­dualisti v trojminútových scénkach na určenú tému a na konci vyhlásia víťa­za. Druhá časť je novin­kou. Dostala názov SKeCZ – prvá česko-slovenská improvizovaná skeč šou. „V druhej časti večera sa pred­stavia dvaja najlepší českí improvizátori a dvaja naj­lepší slovenskí. Je to robené štýlom duelu – kto z nich je lepší, vtipnejší? Česi alebo Slováci?“ hovorí Jozef Aba­fi. O tom, ktorý tím vyhrá, či český alebo slovenský, rozhodujú v tomto prípa­de diváci. „Diváci v hľadis­ku dvíhajú farebné tabuľky – zelená farba znamená, že sa im viac páčil český tím a žltá zasa slovenský tím.“ Jozef Abafi hovorí, že SKeCZ založil z toho dôvo­du, že pociťuje deficit kva­litných humoristov. „Máme ľudí, ktorí už majú svoje roky, ako je napríklad Noga a Skrúcaný, potom fungujú dobre štyridsiatnici, ako sú chalani z 3T (Lukáš Pucho Puchovský, Juraj Šoko Tabaček a Stano Staško), no a mladí by veľmi chceli, ale nič sa im tu také neponúka. SKeCZ je tu na to, aby sme zdvihli kvalitu slovenského humoru. Dúfam, že sa mi podarí zrealizovať to.“

LACNÉ TÉMY NEČAKAJTE

Hlavnou zásadou Impro­líg je neznižovať sa k lac­ným témam. „Pretože to prvé, čo vám napadne – čo sú nadávky alebo sexistické narážky, si môžete vypočuť kdekoľvek v krčme. Ako dl­horočný improvizátor som sa snažil viesť mladých k tomu, aby nepoužívali vulgárnosti. Tak boli mo­tivovaní k tomu, aby tvori­li vyššiu kvalitu humoru,“ hovorí. „Spomínam si, ako mi hovorili, že keď tam ne­budú lascívnosti, nikto na Improligy nebude chodiť, ale bolo to presne naopak. Práve vďaka tomu, že ne­siahali improvizátori po najlacnejších témach, sme mali dvakrát toľko divákov. Veď sme aj začali robiť dve Improligy za večer.“ So SKeCZ-om plánuje Jo­zef Abafi chodiť nielen po Slovensku, ale i Česku.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív Improligy

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
15 °C
18 °C
9 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod