Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

13. august 2020 | Ľubomír
| 18°C

Právo a dane

Kedy za obal neplatiť?

V poslednej dobe zarezonovala verejnosťou otázka platenia za obaly na jedlo dodávané prostredníctvom donáškových služieb. Problematika spoplatnenia obalov na výrobky sa však netýka len donáškovej služby. Kedy je predávajúci oprávnený obal vyúčtovať a kedy obal zaplatí kupujúci?

21.12.2017 | 08:35

Problematika balenia výrobkov je upravená v § 17 zákona o ochrane spotrebiteľa. Platí, že predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky bezchybných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.

Väčšinu výrobkov si bez obalu nevieme predstaviť – pri mnohých výrobkoch nie je možné, aby boli predávané bez obalu a nedajú sa nezabalené ani zakúpiť. Existujú však i výrobky, ktoré sa balia až pri predaji. Práve v týchto prípadoch môžu vzniknúť pochybnosti.

Pokiaľ ide o balenie jedál, je nutné rozlišovať, či kupujete jedlo v podniku, ktorý má adekvátne priestory a jedlo servíruje na tanieroch alebo využijete zariadenia rýchleho občerstvenia, prípadne donáškovú službu.

Pri podávaní jedla v reštauračných zariadeniach nedochádza k baleniu v pravom slova zmysle – zakúpený pokrm je servírovaný na tanieri, čím si predávajúci splní svoju povinnosť. Ak si jedlo v takomto podniku necháte zabaliť, predávajúci je oprávnený cenu obalu vyúčtovať – ide o špecifickú požiadavku zákazníka mimo obvyklého spôsobu predaja.

V zariadeniach rýchleho občerstvenia a pri donáškovej službe je situácia iná. Predávajúci vám neservíruje jedlo na tanieri, no výrobok musí primerane hygienicky zabaliť. V prípade bufetov môže byť táto povinnosť splnená podávaním pokrmov na rôznych papierových táckach, tanieroch a pod. Tieto nesmú byť spoplatnené. Je otázne, do akej miery je zariadenie rýchleho občerstvenia povinné poskytnúť obal, ktorý umožní prepravu jedla. Zastávame názor, že v tomto prípade je potrebné prihliadnuť na charakter zariadenia a výrobku. Ak máte možnosť výrobok skonzumovať priamo v zariadení, resp. v jeho blízkosti (napr. na bufetovom stolíku a pod.), predávajúci podľa nás nie je povinný výrobok baliť spôsobom, ktorý umožňuje jeho prepravu. Ak je však z povahy zariadenia, resp. výrobku zrejmé, že pokrm budete konzumovať na inom mieste, teda že dôjde k preprave výrobku, mal by byť bezplatne zabalený spôsobom, ktorý umožní takú prepravu.

Rovnako sa bude postupovať aj v zariadeniach pri predaji nápojov „so sebou“. Keďže charakter služby predpokladá, že nápoj si odnesiete, predávajúci vám musí zdarma poskytnúť zodpovedajúci obal, ktorý vám bezpečný a hygienický odnos nápoja reálne umožní.

Podobne nie je možné, aby obaly účtovala donášková služba – aj tu je zabalenie pokrmu nutné pre jeho doručenie. Donášková služba nemôže svoju povinnosť splniť inak, než riadnym zabalením tovaru, preto nemôže požadovať úhradu za obaly.

Ak sa rozhodnete, že výrobok požadujete zabaliť nadštandardným spôsobom, predávajúci vám nadštandardný obal môže účtovať. Najlepšie možno situáciu ilustrovať na predaji zákuskov. Postačuje, ak predávajúci zákusky zabalí na tácke do papiera. Môžete žiadať, aby zákusky boli zabalené do škatule, v takom prípade už však môže predávajúci žiadať jej úhradu. Totožný princíp sa uplatní v akomkoľvek prípade, keď požadujete iné než obvyklé a nevyhnutné balenie tovaru – napr. do ozdobného papiera, ozdobnej škatule, špeciálneho vrecka, ozdobného či špeciálne uzatvárateľného pohára a pod. – nadštandardný obal, ktorý nie je nevyhnutný pre hygienické a riadne zabalenie výrobku, môže predávajúci spoplatniť, pretože ide o špecifickú požiadavku zákazníka nad rámec zákonnej povinnosti predávajúceho.

Vždy je, samozrejme, potrebné prihliadnuť i na povahu výrobku. Zatiaľ čo napríklad pri zákuskoch stačí zabalenie do papiera, pri kúpe torty je požiadavka na balenie iná – tortu nie je možné bezpečne zabaliť do papiera, aby sa nepoškodila. Na bezpečné zabalenie a prenos je potrebný pevný obal, preto vám nemôže byť samostatne účtovaný.

Špecifická je aj situácia, kedy predávajúci nemá k dispozícii iný ako nadštandardný obal. Ak by napríklad v cukrárni nemali papierové tácky, ale len škatule, nemôžu vám ich cenu vyúčtovať. Súčasne sú povinní tovar zabaliť.
Čo robiť, ak predávajúci vyúčtuje cenu obalu, hoci na to podľa zákona nemá nárok? Cenu obalu nie je kupujúci povinný zaplatiť. Predávajúceho by ste mali upozorniť, že postupuje v rozpore so zákonom. Ak svoje stanovisko nezmení, môžete sa, samozrejme, obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod