Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. apríl 2019 | Jela

Z regiónu

Kotešovský kaštieľ ožil výtvarným plenérom

Už štvrtý ročník medzinárodného stretnutia výtvarníkov, spojený s prezentáciou vytvorených diel, s kultúrnym programom a občerstvením, zorganizoval v sobotu 11. augusta v areáli Kotešovského kaštieľa jeho majiteľ, svetoznámy operný spevák Gustáv Beláček spolu s manželkou.

23.08.2018 | 13:58

Každé dva roky si Gustáv Beláček pozve do Kotešovej profesionálnych aj amatérskych výtvarníkov. Tí počas víkendu tvoria die­la väčšinou na tému, ktorá je spojená s obcou a jej blíz­kym okolím. V priebehu dňa majú ľudia možnosť ich prá­cu pozorovať a po dokončení si obrazy kúpiť. Tento rok ich predali viac ako 50. Ľudí však prišlo viac ako 300. Hostiteľ ich ponúkol kapustníkmi aj dobrým vínkom.

V piatok pritom ponad Bytču preletela silná búr­ka s fujavicou, ktorá, najmä v okresnom meste, vyvracala stromy. „Báli sme sa, či sa na druhý deň tá strašná búrka nezopakuje. Plenér je totiž nielen maľovanie obrazov, ale aj ich vystavovanie v pléne, na voľnej ploche, na verej­nosti. Keby sa v sobotu búr­ka zopakovala, museli by sme utekať dovnútra. Mali sme preto pripravený aj variant, že keby búrka z ničoho nič prišla znova, každý by schy­til svoj stojan a utekal by dov­nútra. Našťastie, nič také sa nestalo a počasie nám vyšlo,“ zhodnotil organizátor.

Ľuďom sa na plenéri vždy veľmi páči. Môžu si tu vypo­čuť aj dobrú hudbu a na záver si aj zatancovať. Aj tento rok prišli okrem miestnych náv­števníci a umelci z Bytče, zo Žiliny, Prahy, Brna, ba dokon­ca aj z Anglicka. Plenér má aj nespornú umeleckú hodnotu. „Darí sa nám spojiť amatér­skych výtvarníkov s profesi­onálmi, čo nie je ľahké, lebo amatéri majú v sebe takú tvo­rivosť, invenčnosť a profesio­náli sú zase technicky zdatní, majú majstrovstvo. Spoločne sa preto nechcú veľmi stretá­vať. Nám sa to však podarilo prelomiť.“

Tento rok prišli do Kote­šovej aj známi žilinskí vý­tvarníci Stano Lajda a Igor Cvacho. Obom sa veľmi pá­čilo a ich diela zaimponovali verejnosti. Prišiel aj Jiří Stra­chota z Bratislavy, ktorý je už viac profesionálom ako ama­térom. „Dobrá hudba bola samozrejmosťou, a ako býva zvykom, končili sme taneč­nou zábavou do 22.15 h, lebo dlhšie sme nemali povolenie. Nádvorie je síce kamenné, čo sťažovalo tanec, ale práve to sa ľuďom páčilo,“ hovorí operný majster.

Hostiteľ umelcom odporú­ča, aby si vyberali tému z Ko­tešovej a okolia. Aby maľovali hory, vodopád alebo Poppe­rovu hrobku. Počas víkendu, spolu s predprípravou doma, tak vytvoria 3 – 4 diela. Viac sa stihnúť nedá. Viacerí si stiahnu fotografie z interne­tu a tí, čo prídu opakovane, si sami nafotia, čo ich zaujme. Potom majú dva roky na prí­pravu. „Nakoniec si ľudia ich diela môžu odkúpiť. A je o to záujem, veď z Kotešovej dote­raz nebolo tak veľa zvečnené­ho na plátne. Napríklad jeden miestny obyvateľ si každý rok kúpi jeden obraz od rovnaké­ho umelca. Vytvára si doma sériu, je to milé.“

Ak niekto všetko nepre­dá, obrazy si zoberie so se­bou a môže ich predať neskôr. Preto organizátori vydávajú k podujatiu aj bulletin, kde sú na umelcov kontakty. Ak sa niekomu niektorý obraz pá­čil, nebol však ešte rozhod­nutý, či ho chce, môže zavolať neskôr. Stáva sa to vraj po­merne často.

A ako dostal operný maj­ster z Bratislavy nápad zor­ganizovať v Kotešovej vý­tvarný plenér? „Keď sme kaštieľ kupovali, sľúbili sme ľuďom, že ak sa nám ho po­darí zachrániť, že im do obce prinesieme aj trochu inú kultúru. Potom projek­tant Pavel Pieťoch, ktorý do projektovej podoby za­kreslil moje predstavy o re­konštrukcii, spomenul, že už roky sa v Dřevohosticích na Morave konajú takéto plenéry. Spýtal sa, prečo by sme nemohli takýto urobiť aj tu v Kotešovej. Zapáčilo sa mi to a prvý bol už v roku 2012. Konajú sa každé dva roky a mám pocit, že to miestni ľudia prijali, aj keď na začiatku mnohí nevede­li, čo to je,“ prezradil Gustáv Beláček.

V súčasnosti je už rekon­štrukcia kaštieľa dokonče­ná, a tak sa majitelia snažia doladiť drobnosti. Naposle­dy vybudovali pred vežou petangové ihrisko. „Je to úžasná hra. Ľudia sa bavia, popíjajú vínečko a môžu de­batovať. Nehrozí pritom vy­vrtnutý členok či tenisový lakeť,“ uzavrel debatu maji­teľ kaštieľa.

Autor: Michal Filek

Foto: Archív -gb-

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
17 °C
14 °C
12 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod