Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Z regiónu

Kto je zodpovedný za schodisko pri parkovacom dome?

Čitateľ Peter Chromiak nám do redakcie poslal zaujímavú fotografiu. Rozbité schodisko pri parkovacom dome, ku ktorému sa nikto nehlási a nikto ho nechce opraviť.

17.08.2018 | 09:19

„Na fotografii sú schody z nadzemného par­koviska pri čerpacej stanici SHELL na Ulici vysokoško­lákov v Žiline. Túto fotogra­fiu som zaslal mestu Žilina prostredníctvom aplikácie City Monitor 7. júna, samo­zrejme, nedostal som žiad­nu odpoveď,“ informoval nás čitateľ.

Na fotografii jasne vidno schodisko, ktoré je v zlom stave a pre užívateľov môže byť aj nebezpečné, najmä pre starších alebo ľudí s obme­dzenou hybnosťou. Snažili sme sa preto zistiť, kto je za stav schodiska zodpovedný. Oslovili sme hovorkyňu mesta Žilina Barboru Zigo­vú. Tá nám poslala nasledu­júce stanovisko: „Spomínané schodisko patrí spoločnosti SHELL, v tejto veci sme ich kontaktovali, poslali sme im list, v ktorom sme ich upo­zornili na stav schodiska.“

Zisťovali sme teda ďalej. Otázky sme tentoraz smero­vali spoločnosti SHELL. Ich vyjadrenie nám zaslal Peter Šindler, ktorý je zodpovedný za komunikáciu s médiami. „Spoločnosť SHELL Slovakia, s. r. o., je vlastníkom parko­vacieho domu v blízkosti čer­pacej stanice SHELL na Ulici vysokoškolákov v Žiline. Po výstavbe parkovacieho domu v roku 2000 ho naša spoloč­nosť odovzdala mestu Žili­na na bezplatné užívanie. V tejto súvislosti sa mesto zaviazalo, že bude parkovací dom prevádzkovať a zabez­pečí jeho pravidelnú údržbu. Z tohto dôvodu za stav spo­mínaného schodiska zodpo­vedá prevádzkovateľ.“

Bohužiaľ, mesto aj spoloč­nosť SHELL sa bránia zod­povednosti za opravu scho­diska. Uvidíme, kto z nich sa k problému postaví čelom a vyrieši ho.

Autor: Michal Filek

Foto: Peter Chromiak

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod