Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. júl 2019 | Magdaléna

Kultúra

Na Bytčianskom zámockom dni s Janou Kirschner

V sobotu 26. mája sa oplatí prísť do Bytče. História mesta Bytča po roku znova ožije. Po štvrtýkrát sa tu uskutoční festival folklóru, divadla, tradičných remesiel, dobrého jedla a histórie – Bytčiansky zámocký deň.

18.05.2018 | 14:21

Na štyroch miestach, t. j. v zámockom areáli, v Bytčian­skom zámku, So­bášnom paláci a v synagó­ge v Bytči sa bude v sobotu 26. mája od 11. do 20. h ko­nať Bytčiansky zámocký deň. Festival, ktorý rok čo rok priťahuje návštevníkov nie­len z Bytče, okolitých obcí či Žiliny, ale aj z celého Slo­venska, ba i zahraničia orga­nizuje občianske združenie Bytčania Bytčanom. Zúčast­ňujú sa ho stovky ľudí, pre ktorých je pripravený bohatý program, v ktorom si nájdu to svoje dospelí i deti.

TRADIČNÉ JEDLÁ

„Myšlienka zorganizovať festival prišla pred štyrmi rokmi. Dôvodov bolo nie­koľko. Tým najdôležitejším bolo sprístupniť ľuďom ná­rodné kultúrne pamiatky, ktoré tu máme – Bytčian­sky zámok, Sobášny palác či synagógu,“ prezradil Mi­chal Filek, jeden z hlavných organizátorov podujatia.
Ako ďalej prezradil, ďalším dôvodom bolo priblížiť ľu­ďom zvyky, tradície, remeslá a jedlá typické pre bytčiansky región. „Mnohé si už ani ne­pamätáme a na festivale ich opäť uvidia, ochutnajú alebo si ich kúpia.“ Mnohé výrob­ky budú ľudoví umeleckí re­meselníci aj predvádzať. Ich umenie si budú návštevníci môcť nielen pozrieť, ale pro­stredníctvom workshopov aj vyskúšať. Nebude chýbať ani pivo, víno či medovina. No­vinkou tento rok budú valaš­ské frgále, ktoré sa na Mora­ve pečú už 200 rokov. K podujatiu tradične patrí aj folklór. Program však bude obohatený aj o modernejšie žánre.

ZAMERANÉ NA RODINY

Ako bolo vyššie spomenu­té, program sa bude niesť v duchu folklóru, spevu, tanca, ľudových remesiel, jedál a zvykov. Na hlavnom pódiu vystúpi slovenská pesničkárka a divadelná herečka pochádzajúca z ne­ďalekej Považskej Bystrice, Sima Martausová. Speváčka v januári získala ocenenie Speváčka roka 2017.
Okrem nej sa môžete tešiť aj na vystúpenie Pressbur­ger Klezmer Band v zámoc­kom areáli s výberom naj-obľúbenejších skladieb z ich 20-ročnej histórie. Etnická živelnosť, balkánsky tem­perament, moderný pulz – strhujúci klezmer všet­kého druhu do tanca i na počúvanie.
„Festival je poňatý ro­dinne. Program, ktorý pripravujeme, je teda urče­ný celým rodinám,“ povedal Michal Filek. Rodičia s deťmi sa tak môžu tešiť na divadel­né vystúpenie Dramaťákov ZUŠ v Bytči a ich hru Pole­petko. „Hru pripravujú s re­žisérom Kianicom špeciálne pre priestory zámku.“
Na hlavnom pódiu zase bude hrať Divadlo zo šuflíka. Okrem toho budú aj prehliadky po zámku. „Novinkou je, že si pred­stavenie alebo prehliadku budú môcť ľudia pozrieť každú zvlášť,“ upozornil Michal Filek. Predchádza­júce roky boli spojené, to znamená, že najskôr bola divadelná hra a po nej na­sledovala komentovaná prehliadka zámku, čo nie­ktorým nevyhovovalo.
Bytčianskym zámkom bude návštevníkov aj ten­to rok sprevádzať Jana Ku­rucárová, ktorej výklad je vždy veľmi zaujímavý. So­bášnym palácom vás zasa prevedú skúsení lektori Po­važského múzea v Žiline. „Program pripravujeme aj v synagóge,“ vyslovil Mi­chal Filek. O 15. h tam vy­stúpi špeciálny hosť Byt­čianskeho zámockého dňa, Jana Kirschner.
Počas festivalu bude pre deti, okrem programu, pri­pravený aj obľúbený dre­vený kolotoč, maľovanie na tvár, workshopy, baló­ny, cukrová vata či pukan­ce. A čo je skvelá správa? „Tým, že sme získali do­táciu z mesta Bytča, deti do 3 rokov majú tento rok vstupné zadarmo.“

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Dominika Sedláková, Viktor Cicko

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
18 °C
14 °C
20 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod