Žilinský Večerník

24. apríl 2024 | Juraj
| 1°C

Zaujímavosti

Najmodernejší automobilový showroom Kia: Pri kúpe auta sa zákazníci môžu zabaviť

Kaviareň, záhrada, galéria, ale aj multimediálna zóna s 13-metrovou obrazovkou. To všetko môže byť súčasťou predajne nových áut. V Soule sme navštívili najmodernejšie zákaznícke centrum kórejskej automobilky nazvané Kia Beat 360.

26.03.2018 | 13:20

V kórejskom hlav­nom meste Soul žije 20 miliónov obyvateľov, čo ho radí k najväčším metropo­lám na svete, takže logicky nie je veľkým prekvapením, že sa tu nachádzajú budovy s mimoriadne atraktívnym vzhľadom. Napriek tomu automobilové centrum Kia Beat 360 kvôli netypickej architektúre prehliadne­te len ťažko. Fasádu mo­derného showroomu totiž tvorí 7553 modulov, ktoré majú symbolizovať prúde­nie vzduchu cez karosériu pohybujúceho sa vozidla a ďalších 8800 podobných dlaždíc je umiestnených vo vnútri budovy. Efekt úpra­vy je veľmi výrazný a spočí­va v tom, že z každého uhla vyzerá centrum trocha inak.

ZNUDENÝ PREDAJCA VNÚTRI? ZABUDNITE

Stalo sa vám, že ste sa v pre­dajni áut túlali zopár minút a nikto sa vám nevenoval? V priestoroch Kia Beat 360 to nie je možné. Pohybu­je sa tu niekoľko hostesiek, ktoré sú pripravené okam­žite vás sprevádzať do jed­notlivých častí centra. Po zhliadnutí všetkých mož­ností na interakciu a od­dych, ktoré priestor ponúka, je zrejmé, že v prípade Kia Beat 360 zďaleka nejde len o predaj áut. Kórejská znač­ka tento proces vyzdvihla na oveľa prémiovejšiu úro­veň, a aj keď si tu nové vo­zidlo, samozrejme, môžete kúpiť, automobilová zóna ponúka podstatne viac. Zá­kazníci tu môžu stráviť výrazne dlhší čas, ako by bolo pri kúpe auta bežné, a navyše sa pritom príjem­ne zabaviť. Atraktívnych možností majú niekoľko.

KÁVA S VÝHĽADOM NA VÝSTAVU OBRAZOV

Areál Kia Beat 360 sa delí na tri základné zóny – Kaviareň, Záhradu a Sa­lón. Za pekného počasia zákazníci prichádzajúci do centra kórejskej automobil­ky ocenia najmä vonkajšiu záhradnú časť s brezami, pod ktorými sú na oddých­nutie lavičky a pre aktív­nejších je pripravené mini­golfové ihrisko. Umelecky založení návštevníci si prí­du na svoje v sekcii Kavia­reň, kde si okrem espresa či kávy Americano, ktorá je v Kórei veľmi populárna, môžu vychutnať aj špičko­vé čaje. Prvú vlajkovú ča­jovňu tu totiž má otvorenú jeden zo svetovo najzná­mejších propagátorov toh­to nápoja – Steven Smith. Súčasťou priestoru je aj ateliér, kde vystavujú svo­je diela najmä začínajú­ci umelci a tiež predajňa značkových predmetov kó­rejskej automobilky.

SO STINGEROM VYLETÍTE AŽ NA MESIAC

Priaznivci áut si najviac prídu na svoje v sekcii Autosalón, kde sú okrem najnovších vystavených vozidiel pripravené rôzne multimediálne prezentá­cie. Vyskúšali sme naprí­klad v novom štvordvero­vom kupé Kia Stinger, ktoré bolo zaparkované pred 13-metrovou obra­zovkou, vyletieť v sprievo­de efektnej grafiky a zvu­ku až na Mesiac. Tí, ktorí chcú ešte viac digitálnych efektov, si môžu nasadiť VR okuliare a zoznámiť sa s najnovšími modelmi značky Kia vo virtuálnej realite. My sme si všetky modely pozreli riadne na­živo a objavili sme jed­no zaujímavé vylepšenie, ktoré by sa mohlo dostať aj do áut predávaných na Slovensku. Elektrické dve­re priestranného vanu Kia Carnival pre kórejský trh sa totiž neotvárajú kla­sicky potiahnutím kľuč­ky. Stačí na ne len dvakrát zaklopať a dvere sa začnú posúvať, čo je praktické najmä v prípade, ak do vo­zidla nastupujete s plnými rukami.

Zdroj: - rap -

Foto: Autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod