Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 13°C

Právo a dane

Nekalé praktiky podomových obchodných predajcov sieťových a iných služieb

Napriek informáciám, ktoré občanom poskytli médiá, pretrvávajú prípady nekalých praktík obchodných zástupcov, ktorí sa vydávajú za zástupcov telekomunikačných, plynárenských, energetických, sieťových a iných spoločností. Navštevujú obyvateľov sídlisk a ponúkajú uzatvorenie „výhodných“ zmlúv na využívanie telekomunikačných, internetových a iných služieb.

22.07.2018 | 12:35

Podomoví predajcovia konkurenčných produktov pracujú buď priamo, alebo ako živnostníci pre externé spoločnosti, ktoré si najíma konkurenčný operátor na predaj svojich produktov. Rozpor s dobrými mravmi alebo nekalá hospodárska súťaž sú najčastejšie predmety trestných oznámení. Je prekvapivé, že obete takéhoto konania majú nedostatok ochoty svedčiť, pretože si dodatočne uvedomujú, že naleteli podomovým predajcom. Bez svedectva obetí je ťažké dokazovanie takéhoto konania, ale aj náprava spôsobenej krivdy.

Medzi časté nepravdivé tvrdenia obchodných zástupcov patria: „Sme pracovníci, spolupracovníci alebo partneri vášho správcu bytov, váš regionálny poskytovateľ so službou káblovej televízie končí alebo nemá technológie a poskytuje poruchovú službu, prípadne v budúcnosti zvýši ceny internetu a televízie.“ Predstierajú, že sú oficiálnymi predstaviteľ mi združenia operátorov, sľubujú štátny príspevok alebo podporu štátu v prípade uzatvorenia zmluvy.

Táto kombinácia klamlivých informácií zmiešaná s faktami vytrhnutými z kontextu je základom zavádzajúcej komunikácie pri presvedčovaní zákazníka. Pokiaľ sa takéto alebo podobné informácie vyskytujú v rétorike agentov, je potrebná zvýšená opatrnosť pri rozhodovaní a najlepšie je ponechať si priestor pre definitívne rozhodnutie až do overenia si takýchto argumentov u terajšieho operátora. Žiadny operátor len tak neukončuje svoje služby a nikdy nie bez primeranej komunikácie – určite by ňou nepoveril konkurenčných obchodníkov. Preto je najlepšie sa porozprávať s terajším operátorom a spolu nájsť najvyhovujúcejšie sa riešenie. Pokiaľ sa vyskytne zo strany podomového predajcu časový tlak, je potrebná zvýšená opatrnosť pri rozhodovaní a najlepšie je ponechať si dlhší priestor pre rozhodnutie, a toto urobiť v klientskom centre operátora.
Pri podomovom predaji služieb je nevyhnutná riadna identifikácia agenta aj predajcu, s ohľadom na zákon na ochranu osobných údajov, pretože sa nedá vylúčiť zneužitie týchto údajov na celkom iné účely. Často sa zneužíva aj veľkosť písma. Čitateľnosť zmluvných ujednaní pri malom písme a časovom strese je hlavne u starších občanov znížená, tak ľudia podpíšu ujednania, s ktorými by za iných okolností nesúhlasili. Preštudovanie dokumentov vyžaduje často dosť času. V prípade, že zákazník nevyužije túto možnosť, stále nie je nič stratené. Podľa zákona č. 102/2014 má zákazník právo odstúpiť od takejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Cenou za toto oneskorené štúdium dokumentov a zmenu rozhodnutia je dodatočná agenda pri vypovedaní novej zmluvy.

Odporúčame, aby občania v prípade podozrenia nepodpisovali zmluvy bez podrobného oboznámenia sa s podmienkami zmluvy. Pokiaľ majú uzatvorené zmluvy s terajším operátorom, je užitočné preveriť podozrivé informácie priamo v klientskom centre príslušného operátora. V prípade už podpísaných zmlúv a podozrení z takýchto nekalých praktík kontaktujte príslušné orgány na ochranu spotrebiteľ a. Zákon o ochrane spotrebiteľ a, Obchodný zákonník aj Trestný zákon umožň ujú tvrdo postihnúť podvodné a nekalé spôsoby dílerov. Do budúcnosti bude účelné pripraviť v spolupráci s poslancami reguláciu podomového predaja vyhláškou.

Zdroj: - mif -

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod