Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Z regiónu

Nižšie dane ani bezplatnú dopravu Žilinčania nedostanú. Menej len za smeti

Primátor Igor Choma predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva balíčky opatrení, po prijatí ktorých mohli Žilinčania ušetriť. Navrhol znížiť dane z nehnuteľností, poplatok za psa, odvoz a likvidáciu odpadov a tiež plošné zavedenie bezplatnej MHD.

09.07.2018 | 13:38

Okrem zníženia poplatku za odpad však poslanci návrhy neschválili. Argumentovali najmä tým, že ľudia si viac ako symbolické zníženie daní a bezplatnej dopravy žiadajú skvalitnenie služieb, na ktoré by po prijatí týchto opatrení mesto nemalo. Najmä v budúcom volebnom období. Neprešlo však ani plošné zavedenie poplatku za rozvoj.

„Dostali sme sa do režimu, ktorý je finančne veľmi pokojný. Mesto vykazuje veľmi dobré hospodárske výsledky, máme prebytok hospodárenia vo výške miliónov eur. Je preto dôležité dať ľuďom určitý benefit, a nie peniaze rozhádzať nejakým športovým klubom či jachtárom. Zaslúžia si to ľudia, ktorí do mestskej kasy prispievajú, aby sme im to takto kompenzovali. Zníženie daní pritom nie je dramatické. Je symbolické a občanom hovorí, že mestu sa darí, zvláda investičné akcie aj podporu rôznych aktivít a peňazí je dosť, takže takto vás chceme podporiť cez zníženie daní. Ak sa mestu darí, mali by to pocítiť všetci občania, nielen určité skupiny,“ uviedol tento materiál na rokovaní zastupiteľstva primátor.

Peter Ničík, naopak, nevidí ako dobrý nápad rozdávať prebytok hospodárenia občanom. Je skôr za to, aby sa peniaze použili na služby pre ľudí, na čistotu alebo na vybudovanie eskalátorov v železničnom podchode. Martin Kapitulík podotkol, že toto zníženie daní z nehnuteľností sa bežných ľudí dotkne len symbolicky, pretože sa týka garáží, nebytových priestorov a chát. Viac vraj pomôže podnikateľom, ale oproti štvornásobnému zvýšeniu spred štyroch rokov bude tiež len symbolické. „Ľudia však platia dane preto, aby dostali kvalitné verejné služby. A dnes majú pocit, že ich nedostávajú.
Ak by to tak bolo, ľudia by mali na sídliskách kde za­parkovať, mesto by bolo čis­té, pokosené, na Mariánskom námestí by si nešli dolámať nohy. Toto navrhnuté zní­ženie nepomôže bežným ľu­ďom, ale ochudobní to budú­ce zastupiteľstvo. Primátor oponoval, že nikto nechce peniaze rozhadzovať. „Fak­tom ale je, že máme preby­tok hospodárenia z minu­lého roka 5,2 milióna eur. Keď to nedokážeme minúť, tak ich rozdajme občanom. Načo potom vyberáme také vysoké dane?“ pýta sa. Na to však Martin Kapitulík zarea­goval: „Prebytok je spôsobe­ný tým, že sa nerobí tak, ako by sa malo. Nekosí sa, nečis­tí sa, nerobí sa premostenie v Brodne, ihrisko v lesopar­ku. Buďme preto korektní a neoberme budúce zastu­piteľstvo o takmer milión eur, ktoré môže investovať do rozvoja tohto mesta.“ Na záver Igor Choma podotkol: „Mám morálne právo na­vrhnúť zníženie daní, pre­tože som to bol ja, kto dal pred siedmimi rokmi návrh na ich zvýšenie. A odvtedy sme výrazne znížili dlh mes­ta.“ Návrh na zníženie daní z nehnuteľnosti nakoniec poslanci neschválili, keď ho podporili len dvanásti.

BEZPLATNÁ MHD NEBUDE

Ani návrh na bezplatnú MHD pre všetkých obyvate­ľov Žiliny, ktorí majú uhrade­né všetky záväzky voči mes­tu, primátorovi neprešiel. Martin Kapitulík je presved­čený, že takýto krok by mal zmysel až vtedy, keď mesto zainvestuje do mobility – do chodníkov pre peších, do cyklotrás, do parkovísk. „Keď budeme mať toto vyrie­šené, bavme sa o bezplatnej doprave,“ povedal.
Podľa Petra Cibulku by bolo motivačným faktorom, aby ľudia začali MHD viac používať, to, aby sa zvýši­la frekvencia odchodov au­tobusov a zvýšila sa čistota. „Investujme do tohto a po­tom riešme bezplatnú dopra­vu.“ Primátor označil argu­menty poslancov za chabé. Ani raz podľa neho totiž nezaznelo, že by na to mesto nemalo. Filozofiou je pod­ľa neho dať ľuďom benefit za to, že si riadne plnia svo­je povinnosti. „Už to, že sme schválili bezplatnú dopravu pre dôchodcov, deti a štu­dentov má pozitívny vplyv na výber daní a demografiu. A je tu aj zásadný ekologický moment.“
Len deviati prítomní poslanci hlasovali za ten­to návrh. „Vážení občania, máte, čo ste si zvolili. Ani znížené dane, ani doprava zadarmo,“ okomentoval vý­sledok hlasovania primátor.

DAŇ ZA ROZVOJ NIE, MENEJ ZA SMETI ÁNO

Podľa zákona môže mesto vyberať aj daň od staveb­níkov, tzv. daň za rozvoj. Poslanci ju neschválili. Od­súhlasili však návrh na zní­ženie poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu. Podľa primátora totiž občania pla­tili viac, ako boli reálne ná­klady, čo nebolo v súlade so zákonom.

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod