Žilinský Večerník

24. apríl 2024 | Juraj
| 1°C

Novinky

Nová pýcha automobilky so štyrmi kruhmi v znaku

Spomedzi prémiových výrobcov veľkej nemeckej trojky bolo práve Audi ešte donedávna označované ako najkonzervatívnejšie. Veď Ingolstadt „našťastie“ stále neponúka žiadne rodinné MPV ani pikap či dodávky. Aj napriek celkom racionálnej modelovej striedmosti tejto značke predsa len nejaký ten model v portfóliu ešte chýbal.

18.06.2018 | 12:39

A to obzvlášť v dnešnej dobe, keď trh s novými automobilmi doslova valcujú SUV-čka. Inými slovami, Audi až doteraz nemalo v ponuke žiadne SUV „strihnuté“ viac na imidž v porovnaní s praktickou stránkou. S príchodom nového modelu Audi Q8 je razom už všetko inak.

Novinka, o ktorej sa v kuloároch rozprávalo už veľmi dlho, bola len pred pár dňami konečne predstavená prostredníc­tvom oficiálnych fotogra­fií, ako aj ďalších technic­kých informácií. Ako prvé padne pri novom modeli Q8 do očí pravdepodobne vlastná dizajnová identi­ta. Nový model po tech­nickej stránke vychádza z úspešného modelu Audi Q7, s ktorým zdieľa rovna­kú platformu. Vzhľadom na osobitý dizajn ale rozhodne nehrozí, že by ste si tých­to dvoch súrodencov vzá­jomne pomýlili, a to ani pri pohľade na ich predné čas­ti. Aj v prípade modelu Q8 môžeme hovoriť o karosé­rii typu SUV-kupé. Na roz­diel od konkurentov však Audi neponúka až tak vý­razne „skosenú“ strechu. Kupé efekt v tomto prípa­de viac zvýrazňujú predo­všetkým originálne tvaro­vané C-stĺpiky karosérie. Pri nich sa konštruktéri Audi celkom jasne inšpi­rovali legendárnym mode­lom Quattro. Na ikonu zo sveta rýchlostných skúšok z 90. rokov minulého storo­čia odkazuje celkom jasne aj zadná časť modelu Q8. Dynamický nádych tu pod­čiarkuje predovšetkým gra­fika zadných svetiel, pre­pojená efektným čiernym podkladom. Špičková je v tomto smere podľa oča­kávania aj aerodynamika. Ako je už pri značke Audi dobrým zvykom, aj mo­del Q8 sa môže vzhľadom na svoje rozmery pochvá­liť ľahkou konštrukciou. Tá je tvorená z hliníka skom­binovaným s vysokopev­nostnou oceľou. Z technic­kých parametrov nás zaujal aj údaj o svetlej výške. Mo­del Q8 si bude vraj možné „pridvihnúť“ až na úroveň 254 mm, čím sa Q8 dostá­va prakticky do teritória offroadov. Samozrejme, aj v tomto prípade je viac ako pravdepodobné, že väčšina z vyrobených Q8 sa do ná­ročnejšieho terénu nikdy nedostane.

Audi uvádza, že model Q8 bude disponovať bez­konkurenčne najpriestran­nejším interiérom vo svojej triede. Na základe celko­vých rozmerov, ako aj si­luety vozidla tomuto tvr­deniu nemáme dôvod nedôverovať. Kabína mo­delu Q8 vsádza na podobné displeje a dotykové ovlá­danie, na aké sme už zvyk­nutí z vlajkovej lode Audi A8, resp. menšieho mode­lu Audi A6. Výkladnou skri­ňou vyobrazovania údajov bude aj v tomto prípade špičkový prístrojový panel v podobe tzv. virtuálne­ho kokpitu s priemerom až 12,3 palca. Palubné rozhra­nie je v maximálnej miere kompatibilné s „mobilným“ svetom v podobe platfo­riem Apple CarPlay, resp. Android Auto. Zo zaujíma­vých výpadových prvkov spomeňme tiež dostupnosť šperkových HD Matrix LED svetlometov, masážnych kresiel, 4-zónovej automa­tickej klimatizácie či audia od renomovaného výrob­cu Bang & Olufsen s 23 re­produktormi. Zabudnúť nemôžeme ani na záplavu moderných asistenčných systémov. Okrem zaužíva­ných štandardov je v tom­to smere zaujímavá predo­všetkým pomoc v podobe výstrahy pred obrubník­mi, ktorá by mala ochrániť pred poškodením efektné kolesá dostupné s prieme­rom až 22 palcov, ako aj pomoc pri prejazde križo­vatkou. V roku 2019 do po­nuky pribudne najnovšia evolúcia parkovacieho asistenta. Ten zvládne bez asistencie vodiča pokojne aj vjazd, resp. výjazd do ga­ráže či parkovacieho domu.

Na záver pridajme ešte pár slov o tom, čo predsa len robí autá autami. Nový model Audi Q8 bude mať na začiatku pod prednou kapotou 3-litrový 6-val­cový turbodiesel s výko­nom 210 kW s označe­ním 50 TDI. Štandardom je v tomto prípade, samo­zrejme, 8-stupňová auto­matická prevodovka, ako aj tzv. mild-hybridná sústava, známa už aj z iných mo­delov značky Audi. Časom ponuku rozšíria aj ďalšie motorizácie vrátane benzí­nových. Počíta sa tiež s prí­chodom plug-in hybridnej verzie, ako aj so špičko­vým športovým modelom Audi SQ8. Samozrejmosťou všetkých verzií bude tak­tiež „tradičný“ pohon všet­kých kolies Audi Quattro. Obratnosti i manévrova­teľnosti s veľkým SUV bez­pochyby pomôže dostupná riadená zadná náprava. Nový model Q8 by sa v slovenských showroo­moch značky Audi mohol objaviť už na konci toh­to leta. Oficiálna výstav­ná premiéra sa následne odohrá pri príležitosti tra­dičného jesenného auto­salónu v metropole Fran­cúzska. Na nové Audi Q8 môžeme byť hrdí aj u nás doma. Podobne ako ďalšie luxusné SUV z produkcie koncernu VW sa aj tento model bude vyrábať v bra­tislavskom automobilovom závode koncernu Volkswa­gen.

Zdroj: - ph -

Foto: Audi

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod