Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

16. jún 2019 | Blanka

Z regiónu

Obyvatelia Hájika nemajú na výber: parkujú na tráve

Hájik je sídlisko s najkritickejším parkovaním. Podľa analýz mesta tu v súčasnosti chýba okolo 180 parkovacích miest, ak nie viac. Obyvatelia sú zúfalí, niektorí parkujú aj na tráve, čo sa nesmie. Na sídlisku sa navyše stavia nová bytovka.

02.03.2017 | 08:44

Kritická situácia je na ce­lom Hájiku. Už v minulosti sme cez Žilinský večerník upozorňova­li, že obyvatelia parkujú autá aj na detských ihriskách, keďže parko­vacie miesta bývajú plné. Nedávno sa nám do redakcie ozval nahne­vaný obyvateľ sídliska, ktorý mu­sel zaplatiť vysokú pokutu, pre­tože parkoval na trávniku. Takto to zdôvodnil: „Chodím z práce domov v noci a keďže v tom čase býva parkovisko pred našou by­tovkou už plné, musel som auto nechať na trávniku. Hneď ráno prišla mestská polícia a dala mi pokutu. Ale kde som mal zaparko­vať? Na streche iného auta?“ pýta sa. Aj keď si je vedomý, že sa takto parkovať nesmie, inak sa v tej chvíli zachovať nemohol. Apeluje preto na mesto, aby situáciu rieši­lo. „Parkovanie je tu veľkým prob­lémom,“ poznamenal.

PARKOVACÍ DOM AJ NOVÉ PARKOVACIE MIESTA V NEDOHĽADNE

O potrebe nových parkovacích miest sa na Hájiku hovorí dlho. Pred troma rokmi (v roku 2014) mesto vybudovalo na sídlisku 76 nových odstavných plôch, v sú­časnosti tam podľa analýz chýba ešte 184 miest. „V tomto roku je prioritou rekonštrukcia chodníkov na sídliskách. Ak budú finančné prostriedky, vytvoria sa parkova­cie miesta na Ulici G. Lannuriena oproti základnej škole, na ktoré je už spracovaný projekt,“ oznámil hovorca mesta Pavol Čorba.
Problém s parkovaním by vy­riešil aj plánovaný parkovací dom. „Je to v procese riešenia. V súčas­nosti je vypracovaná štúdia parko­vacieho domu na Baničovej ulici s kapacitou cca 190 parkovacích miest,“ uviedol k projektu hovor­ca mesta.

NOVÁ BYTOVKA = ĎALŠIE AUTÁ?

Situácia je na Hájiku naozaj zlá. V súčasnosti sa na Slnečnom ná­mestí stavia nová 4-podlažná by­tovka, ktorá na sídlisko pritiahne nových ľudí, a teda aj autá. „Už te­raz tu nemáme kde parkovať. Kde budú parkovať ľudia, ktorí sa sem nasťahujú?“ podotkol obyvateľ sídliska, ktorý poukázal na kritic­ké parkovanie.
Podľa spoločnosti Istrofinal, investora stavby, sa ďalšieho za­husťovania parkovacích miest obyvatelia obávať nemusia. „Ne­budeme ľuďom blokovať parko­vacie miesta, máme dostatočný počet parkovacích miest pre byty aj nebytové priestory. Sme úplne sebestační,“ podotkol predseda predstavenstva spoločnosti Istro­final Slavomír Bodis.
Proti výstavbe bytovky sa v mi­nulosti rozbehla aj petícia. „Ob­čania mali obavu, že nie sme v súlade s územným plánom, ale to sa nepotvrdilo, inak by nám ne­bolo vydané stavebné povolenie,“ poznamenal. Na mieste, kde „vy­rastie“ v nasledujúcich mesiacoch nová bytovka s 54 bytmi, sa už buduje základný skelet. Podľa in­vestora by stavba mala byť dokon­čená na jar budúceho roku.

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
24 °C
19 °C
21 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod