Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. október 2019 | Sergej
| 11°C

Z regiónu

Obyvateľov Vlčiniec máta strašidelný objekt. Vlastník nekoná

Z bývalého baru a pizzerie sa stala ubytovňa pre bezdomovcov... Obyvateľom sídliska Vlčince leží na srdci súčasné využitie a stav budovy, ktorá je už roky opustená a svojím zjavom vzbudzuje hrôzu. Možností, ako problém vyriešiť, žiaľ, nie je veľa. Ak sa majiteľ budovy nespamätá, obyvatelia plánujú podať trestné oznámenie.

11.04.2019 | 11:00

O probléme s opustenou budovou v centre Vlčiniec, ktorú obsadili bezdomovci, písali už viaceré médiá. Nám sa do redakcie ozvali naraz dve nahnevané a zúfalé obyvateľky, ktoré nás prosili, aby sme o situácii prostredníctvom našich novín informovali. „Dlhodobo sa boríme s problémom tohto domu. Dom je dlhú dobu opustený, prespávajú tam bezdomovci, čím znečisťujú okolie svojimi výkalmi, prázdnymi fľaškami. V noci sa tam pália sviečky a je len otázka času, kedy sa stane nešťastie,“ informovala nás Vlčinčiarka Mária Mojžišová. V danej veci nás kontaktovala v krátkej dobe aj ďalšia nespokojná obyvateľka: „Sme najväčšie žilinské sídlisko a je hanba, že sa tu nachádza takáto budova. Roky čakáme, kedy sa s tým niečo spraví. Každému to prekáža.“

Nocľaháreň pre ľudí bez domova

Budova, o ktorej hovoríme, je už niekoľko rokov nevyužívaná a opustená. Tabule, ktoré na fasáde budovy stále visia, informujú o tom, že tu bol kedysi bar, herňa a piekla sa tu aj pizza. Budova slúžila ako sídlo niekoľkých firiem. Na objekte sme spozorovali kamerový systém, predpokladáme, že je už dávno nefunkčný. Na budove chýbajú z jednej strany okná a dvere, a tak nie je chránená pred vstupom cudzích osôb. To využili ľudia bez domova a urobili si tu nocľaháreň. V objekte je neporiadok a špina, šíri sa z neho nepríjemný zápach. „Konkrétny dom je hneď oproti potravinám, kde je veľký pohyb obyvateľov, ktorí idú na nákupy alebo z práce. V neposlednom rade chodia okolo aj deti do školy,“ poznamenala Mária Mojžišová.

Obyvatelia sa s prosbou o pomoc obrátili aj na miestnych poslancov. „Chodím okolo budovy často. Mám to zmapované. Niekoľkokrát som zvonila, aby som zistila, ako sa veci majú. Nepodarilo sa mi nakontaktovať na majiteľov. Oslovila som aj políciu, aj hygienu. Oni majú ruky takpovediac zviazané. Nič zásadné sa nezmenilo. Mám viac podnetov od občanov, aby sa tento problém riešil. Všeobecne stav budovy nepríjemne zasahuje občanom do ich každodenného života. Blízkosť takéhoto objektu im mení bývanie na nedôstojné a dehonestujúce. Veľmi ma teší, že sa o situáciu začali zaujímať novinári,“ uviedla poslankyňa Iveta Martinková.

V rukách stavebného úradu

Sťažnosti na zdevastovanú budovu evidujú pravidelne aj na radnici. V roku 2017 tu stavebný úrad na podnet Rady seniorov mesta Žilina vykonal štátny stavebný dohľad. „Orgán štátneho stavebného dohľadu vyhodnotil, že vlastník stavby ju neudržiava v dobrom technickom stave a stavba nie je zabezpečená pred vstupom cudzích osôb, a preto vyzval vlastníka stavby na zabezpečenie objektu pred vstupom cudzích osôb v ním určenej lehote. Po uplynutí lehoty bola orgánom štátneho stavebného úradu vykonaná kontrola požadovaného opatrenia so zistením, že toto opatrenie bolo zrealizované,“ informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

V súčasnosti je na meste ďalšia sťažnosť, ktorú vo februári tohto roka opäť podala rada seniorov. Po vykonaní stavebného dohľadu bude stavebný úrad znova postupovať v zmysle stavebného zákona. Keďže podobné opatrenie v minulosti nepomohlo, oslovili sme aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline, ktorý však má v takýchto prípadoch nulové kompetencie. 

„Postavenie RÚVZ sa odvíja od zákona č. 355/2007 (zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, pozn. redakcie). U neho vyplývajúce povinnosti sú prioritne smerované voči fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a právnickým osobám. Prípadné opatrenia, ktoré môže RÚVZ prijať, sú uvedené v §12 uvedeného zákona, v rámci ktorého môže RÚVZ uložiť zákaz činnosti alebo prevádzky. Otázky verejného poriadku zo zákona RÚVZ nemá v kompetencii. V prípade, že fyzická osoba alebo právnická osoba neudržiava stavbu, dopúšťa sa deliktu podľa stavebného zákona. Kompetencie v zmysle tohto zákona pripadajú príslušnému stavebnému úradu,“ uviedol regionálny hygienik Martin Kapasný.

Trestné oznámenie?

Obyvatelia sú zo situácie zúfalí. Párkrát sa snažili skontaktovať aj s majiteľkou objektu, ale bezúspešne. „Nekomunikuje, nedvíha telefón, hoci ako vlastníčka stavby v súlade s dokumentáciou je povinná dom udržiavať v takom stave, aby nevznikla možnosť požiaru, jej znehodnotenia a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. No zrejme vedome obchádza zákony. Pani poslankyni som navrhla podanie trestného oznámenia, ale aj to je pre niekoho len „bu-bu“. Preto by som apelovala na obyvateľov Vlčiniec I o zbúraní tohto domu, nakoľko si myslím, že statika je porušená. Predmetný dom nech odovzdá bez finančného zadosťučinenia mestu, ktoré by pre deti, starých ľudí nechalo vybudovať oddychovú zónu s cukrárničkou,“ poznamenala obyvateľka sídliska Mária Mojžišová.

„Je pravdou, že by sa nám na sídlisku hodil každý nový voľný priestor, ale neviem, či by bolo zbúranie tejto budovy možné a tiež rozumné. Oveľa skôr by som si vedela predstaviť, že by ju mesto Žilina, pokiaľ by to bolo v jeho možnostiach a tiež právne realizovateľné, odkúpilo a zriadilo tam kultúrny stánok pre viaceré generácie našich občanov. Naše sídlisko má už takmer 20-tisíc obyvateľov a nemá žiadny kultúrny dom a ani klubovne," hovorí poslankyňa Iveta Martinková a dodáva, že sa pokúsi predostrieť tento návrh kolegom na výbore Mestskej časti Vlčince s otázkou, aký je ich názor.

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod