Žilinský Večerník

22. máj 2024 | Júlia, Juliána
| 13°C

Novinky

Omladená Kia Sportage prichádza s citeľnými zmenami

V slovenskom výrobnom závode Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom je mimoriadne rušno. Len prednedávnom sme slávnostne privítali tretiu generáciu modelu Kia Ceed a už nám klope na dvere ďalšia očakávaná novinka. Reč je o facelifte modelu Kia Sportage, ktorý sa onedlho taktiež objaví už aj v slovenských showroomoch značky Kia.

04.06.2018 | 13:17

Nikoho asi veľ­mi neprekva­pí, že práve mo­del Sportage je najpredávanejším vozid­lom s logom Kia v európ­skom priestore. Výrobca si aj z tohto titulu dal na modernizácii mimoriad­ne záležať. Začnime dizaj­nom. Tu pozornému oku určite neuniknú predo­všetkým nové a atraktív­nejšie nárazníky. Tie z náš­ho pohľadu pôsobia ešte viac dynamicky, čiže ešte viac športovo. Modifikova­né prevedenie dostali tiež svetlá do hmly. Do ponuky možných variácií okrem toho pribudli nové kolesá z ľahkých zliatin s novým dizajnom či päť nových fa­rebných odtieňov. „Vyhla­denie vrások“, samozrejme, podstúpil aj interiér modelu Sportage. Tu zaujme okrem krajšieho čalúnenia pre­dovšetkým nový združený prístrojový panel. Zabud­núť nemôžeme ani na zme­ny, ktoré na prvý pohľad nie sú vidieť. Reč je predovšet­kým o moderných jazdných asistentoch. Okrem už zná­mej „povinnej jazdy“ v po­dobe monitorovania jazd­ných pruhov, mŕtveho uhla alebo čítačky dopravných značiek dokáže nová Kia Sportage v tomto smere po­núknuť po novom napríklad aj inteligentný tempomat, 360° monitorovanie okolia vozidla s náhľadom z vtáčej perspektívy. Ďalej systém monitorujúci únavu, resp. pozornosť vodiča či nový informačno-zábavný systém so 7-, resp. 8-palcovým doty­kovým rozhraním.

Napriek všetkému vyš­šie spomenutému sa pova­žuje za najvýznamnejšiu zmenu, ktorú so sebou pri­niesol facelift, inovovaná ponuka pohonných jedno­tiek. V tomto smere zašla Kia ešte o pomyslený krok ďalej, ako si vyžaduje „len“ nutná úprava palety moto­rov, s prihliadnutím na naj­prísnejšiu emisnú normu. Absolútnou novinkou je v tomto smere dostupnosť nového hybridného varian­tu. V praxi ale nový Sportage neponúka tradičný hyb­ridný reťazec, aký poznáme napr. z modelu Kia Niro. Novinka vsádza prekvapu­júco na kombináciu vzne­tového dvojlitra a elektric­kého generátora. Značka Kia toto riešenie pomeno­vala obchodným označením EcoDynamics+. V skutoč­nosti ide o tzv. mild-hyb­rid, resp. polohybrid. To v praxi znamená, že vozidlo nebude schopné samostat­nej jazdy len na elektrickú energiu. Elektrická sústa­va v tomto prípade „len“ vypomáha spaľovacie­mu agregátu, čím sa v ko­nečnom dôsledku znižuje výsledná spotreba paliva, ako aj hodnota produkova­ných emisií. Z ďalších zá­sadných motorových zmien spomeňme tiež výmenu existujúceho 1,7-litrového vznetového motora za nový úsporný 1,6-litrový motor CRDi „U3“, ktorý sa, mi­mochodom, označuje ako najčistejší vznetový motor, aký kedy automobilka Kia vyrobila.

Zdroj: - ph -

Foto: Kia

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod