Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. máj 2019 | Gertrúda

Z regiónu

Počas víkendov sú cintoríny bez toaliet

Počas víkendov sú žilinské cintoríny bez záchodov. Ak náhle musíte vykonať potrebu, môžete tak urobiť jedine do kríkov. Pred pár týždňami sa to dokonca prihodilo cudzincom, ktorí tu boli na návšteve u známych. Žilina si tým vyslúžila poriadnu hanbu. Ľudia v Považskom Chlmci sa zase sťažujú na spôsob kosenia miestneho cintorína. Po koscoch tu zostávajú znečistené hroby.

22.10.2018 | 13:37

„V sobotu 29. septembra bola u mňa návšteva zo zahraničia. Boli sme aj na Starom cintoríne za našimi príbuznými. Bolo asi 11 hodín dopoludnia a toalety boli zatvorené. Aj krčmy v okolí boli v tom čase ešte zatvorené, a tak museli potrebu urobiť v podchode pri stĺpe. Bola to veľmi trápna situácia, obzvlášť pre cudzincov, ktorí nie sú na niečo také zvyknutí. Zrejme nebudú šíriť dobré meno Žiliny v zahraničí,“ opísala nám nepríjemný zážitok čitateľka Tatiana Šidlová.

So žiadosťou o vysvetlenie sme sa obrátili na mesto Žilina. Hovorkyňa Barbora Zigová nás informovala, že toalety na Starom cintoríne sú návštevníkom k dispozícii počas pracovných dní od 7. do 16. v pondelok, do 15. v utorok, vo štvrtok a v piatok a do 16.30 v stredu. „Počas víkendov sú domy smútku zatvorené, a teda aj toalety umiestnené v domoch smútku,“ povedala. „Toalety sa ďalej nachádzajú v domoch smútku na cintorínoch v Považskom Chlmci, na katolíckom cintoríne v Bytčici, v Brodne, v Zádubní a v Budatíne. Tieto toalety sú sprístupnené len počas obradov v domoch smútku,“ dodala. Na ostatných cintorínoch v Žiline sa toalety nenachádzajú vôbec.

Blíži sa obdobie, kedy budú ľudia navštevovať cintoríny vo zvýšenej miere. Mesto informovalo, že počas neho budú pohrebiská otvorené nonstop. Na Novom cintoríne a v Závodí opäť zabezpečia mobilné toalety. S nepríjemným zážitkom z miestneho cintorína sa s nami podelila aj čitateľka z Považského Chlmca. Vo štvrtok a v piatok pred dvomi týždňami tam totiž kosili trávu. „Pohľad na hrobové miesta po tomto kosení bol hrozný – na hroboch samý kameň, tráva, hlina, rozbité sklenené kryty, po kameňoch zostali na hroboch dierky od prskania kameňov z kosačky. Toto kosenie je čoraz horšie a škody stále väčšie. Na chodníkoch a hroboch boli aj veľké kusy kameňov. Takýto stav nie je po prvýkrát.“  Navyše vraj kosci použi­tý toaletný papier poroz­hadzovali za plot cintorí­na na konáre vrbín. „Kto je za toto zodpovedný? Veď keby niekto, kto si objed­nal túto „prácu“, išiel toto skontrolovať, tak musí túto prácu ihneď zastaviť. Akú má zodpovednosť za od­vedenú prácu zodpovedný pracovník, keď to ani ne­skontroluje a dá súhlas na preplatenie faktúry? Blíži sa sviatok Pamiatka zosnu­lých a takto občanom pri­pravili poriadne prekvape­nie,“ myslí si čitateľka.

Hovorkyňa mes­ta Barbora Zigová však informácie od čita­teľky spochybnila. „Vyko­nali sme náhodnú kontrolu pohrebiska v Považskom Chlmci, cintorín je pek­ne pokosený, vyhrabaný a hrobové miesta sú vyfú­kané bez trávy. Pohrebisko v Považskom Chlmci sa ko­silo v dňoch 4. a 5. októbra. Čistenie a hrabanie pohre­biska od trávy bolo ukonče­né v pondelok 8. októbra.“  Správca cintorína v Po­važskom Chlmci údajne pred každým kosením in­formuje deň vopred miest­neho poslanca, ktorý dá informáciu vyhlásiť do roz­hlasu. „V deň začatia prác dodávateľská firma kon­taktuje Žilbyt a taktiež im dajú na vedomie, kedy prá­ce ukončili, aby poverený zamestnanec vykonal po­učenie a kontrolu po kose­ní. V prípade nedostatkov musí dodávateľská firma vykonať nápravu.“

Kamienky na hrobovom príslušenstve sa môžu podľa hovorkyne nachádzať aj z toho dôvodu, že ak je okolie hrobu vysypané ka­mienkami, pri kosení (stru­novou kosačkou) sa bežne môže stať, že drobné ka­mienky odletujú. Vzhľadom na to, že cintorín v Považ­skom Chlmci sa nachádza vo svahovitom teréne, je pochopiteľné, že ak sa kosí v brehu (nad úrovňou hro­bového príslušenstva), tak je o to zložitejšie kosiť tak, aby neboli hrobové miesta znečistené trávou a drob­ným kamením, do okami­hu vyhrabania a vyfúka­nia (zametania) hrobových miest, ktoré si má vlastne realizovať každý nájomca sám.

„Nemáme vedomosť, že ľudia, ktorí zabezpeču­jú kosenie, vykonávajú zá­kladné ľudské potreby na pohrebisku, nevideli sme to ani nenašli nič tomu nasvedčujúce. Žiaľ, nepo­riadok často ostáva po na­šich nájomníkoch, ktorí aj zostatky z kvetov a svie­čok odhadzujú po okolí pohrebísk.“  Podľa odseku 10, člán­ku 3 platného VZN 9/2017 nájomca na vlastné ná­klady udržiava prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúcha­júce okolie 30 cm z každej strany. Hrobové miesto má pokosené, odburine­né a očistené od rôznych nánosov. V okolí hrobu si neukladá žiadne predme­ty, nádoby, náradia. Príslušenstvo hrobu nesmie ohrozovať návštevníkov pohrebiska, okolité hrobo­vé miesta a vybavenie poh­rebiska. Na celkovej úpra­ve pohrebiska by sa nemal podieľať len správca pohre­bísk, ale rovnako každý ná­jomca svojho hrobového miesta.

 

Autor: Michal Filek

Foto: Archív mesta

|
<
Máj 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Nedeľa    19. Máj 2019
7.5. 09:00 - 26.6.2019 17:00 | Zrod života a ohňa
7.5. - 31.5.2019 | Svet fantázie
19.5. 14:00 - 18:00 | Deň rodiny
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
19 °C
17 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod