Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Z regiónu

Pridrahé podnikanie po žilinsky

Realita žilinského podnikateľa: „Dnes nám do firmy prišiel doporučený list, že nám mesto Žilina vyrubuje úroky z roku 2014 za oneskorené zaplatenie dane z nehnuteľnosti z administratívnej budovy. Samozrejme, uvedomujeme si, že platiť treba načas, ale mesto sa začalo veľmi tvrdo stavať proti podnikateľom. Pripadá mi to ako za komunistického režimu.“

02.09.2016 | 15:44

„Keď sme začali prenajímať nehnuteľnosť, platili sme z nej daň okolo 2 000 eur, čo bola celkom únosná miera. Potom v roku 2012 pán primátor s poslancami odhlasovali zvýšenie dane až na cca 8 000 eur. Pre rozbiehajúcu sa firmu s vysokými úvermi sú takéto daňové zaťaženia dosť náročné, a preto sa niekedy stane, že nedokážeme dane zaplatiť načas. Ale vždy ich zaplatíme v danom roku, ktorého sa dane týkajú. Tým, že platíme také vysoké dane, sme ukrátení o možnosť zamestnať človeka, ktorý by priniesol nejaký úžitok pre mesto.“ Ročná sadzba dane zo stavieb na Slovensku je 0,033 eura za každý, aj začatý m2 zastavanej plochy. Správca dane ju však môže všeobecne záväzným nariadením (VZN) znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, ako aj upraviť či oslobodiť pre jednotlivé druhy stavieb. Posledná úprava sadzieb v Žiline bola v roku 2011 s platnosťou od 1. 1. 2012 a ide o súhrn rôznych odvádzaných daní za stavby, byty, nebytové priestory a pozemky.


Napríklad aj za ovocný sad či garáž, ktorú vlastníte. V zásade ide o VZN č. 22/2011. Dane odvádzané zo stavieb slúžiacich na podnikanie a zárobkovú činnosť sú najvyššie. Vo všeobecnosti je daň z nehnuteľnosti, ktorá slúži na iné účely, ako je bývanie, 4 eurá na m2. Napríklad v Kysuckom Novom Meste platí VZN schválené v roku 2012, ktoré vyrubuje daň zo stavby na podnikanie 2,157 eura na m2.

Rovnaký meter na všetkých?
No dobre. Podnikateľ sa však pýta: „Ak mám platiť takéto nehorázne dane, prečo mesto nemá do dnešného dňa pokosené trávnaté plochy na Bôrickej ceste 101 - 105? Prečo je ihrisko na Bôriku zarastené metrovou trávou? Prečo sú chodníky smerom z Oravskej cesty na Bôrickú cestu v takom dezolátnom stave a prerastené burinami, že mamičky s kočíkmi musia chodiť po ceste a riskovať svoju bezpečnosť? Príjazdová cesta z Oravskej cesty na Bôrickú cestu pripomína tankodrom, každý meter je nejaká diera alebo prepadajúci sa kanalizačný poklop,“ hovorí podnikateľ.


„Do dnešného dňa nevyriešilo mesto našu sťažnosť na to, že nám do našich kontajnerov s objemom 1400 litrov nosia odpad z oproti susediacej budovy, pretože oni majú iba 200-litrový kontajner. A na Bôrickej 105 nie je ani inštalovaný žiaden kontajner na psie exkrementy. A takto by som mohol pokračovať ďalej... Nebolo by spravodlivé, keby existoval zákon, ktorý umožní aj nám, podnikateľom, brániť sa, pokiaľ mesto nebude mať splnené svoje povinnosti voči občanom? Toľko môj postreh a rozčarovanie.“ Dožadovali sme sa teda odpovedí na jeho otázky. Kosenie ihriska pri základnej škole malo byť na pláne minulý týždeň.


„Ostatné plochy, Bôrická 101 – 104, nie sú mestské pozemky,“ podotkol hovorca mesta Pavol Čorba. Mal by ich teda kosiť ich vlastník. V spomínanej lokalite sú cesta a chodníky v naozaj príšernom stave. Napriek tomu, že sa v meste už realizuje rozsiahla rekonštrukcia chodníkov, tieto do nej zahrnuté nie sú. „Táto lokalita nie je súčasťou súčasného balíka rekonštrukcie chodníkov (Vlčince, Hliny, Solinky, Hájik). Tento rok sa však bude spracovávať na túto lokalitu projektová dokumentácia.


Realizovať sa bude vtedy, keď budú peniaze v rozpočte,“ dodal hovorca. Neplánuje sa ani rekonštrukcie miestnej komunikácie, mesto vraj opravuje len lokálne poruchy.
A ako to vyzerá s doriešením požiadavky o umiestnení kontajnerov s väčšou kapacitou na Bôrickej ceste? Po upozornení na problém mesto vykonalo obhliadku. „Nádoba na komunálny odpad pre bytový dom Bôrická cesta 105 je umiestnená pri nádobách pre právnické osoby, ktoré sídlia v okolí a nie je uzamknutá. Právnické osoby budú upozornené na využívanie nádob a bude preverené, či objem, ktorý je nahlásený, je aj postačujúci. Preverením poplatníkov bolo tiež zistené, že je prihlásených 14 osôb, ktoré platia poplatok za komunálny odpad, čomu zodpovedajú 2 ks 240-litrových zberných nádob podľa platného VZN, takže momentálny objem zbernej nádoby, ktorý je 1100 litrov, je viac ako dostačujúci,“ uviedol hovorca.


Na margo nádob na psie exkrementy Pavol Čorba dodal: „Je možné dať ich do ktorejkoľvek nádoby určenej na komunálny odpad. Malé smetné nádoby môžeme podľa potreby osadiť do danej lokality. Zatiaľ ale takúto žiadosť nemáme zaevidovanú.“

Aké ďalšie dane odvádzame mestu?
Poplatky za hrobové miesto určuje VZN č. 9/2015 a zahŕňa viacero poplatkov týkajúcich sa nájmu hrobového miesta (5 eur/rok), urnového miesta (2 eurá/rok), ale aj zmenu nájomcu hrobového miesta či poplatok za vývoz zeminy po výkope. Poplatok za komunálny odpad u fyzickej osoby je 0,064 eura/ deň/osoba, u právnickej 0,024 eura/liter odpadu.


Za jasle platí rodič dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v meste Žilina, paušálny poplatok 90 eur na mesiac, ak má pobyt mimo mesta, 230 eur. Plus 1,50 eura za stravu na denne. Za materskú školu platí rodič 17 eur mesačne a 1,19 eura za celodennú stravu. Daň za nevýherné hracie automaty je 300 eur na jedno zariadenie na rok.
Daň za psa je 5 eur na rok, ak je nahlásený na rodinný dom a chatu, 40 eur na byt a 100 eur na rok platia podnikatelia. Daň za ubytovanie je 1 euro na noc na osobu.


Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta platia sadzby podľa VZN č. 25/2012. Zahŕňa viacero poplatkov, ako vjazd pre daňovníka, ktorý má v historickej časti mesta k dispozícii parkovacie plochy (50 eur/rok) či pre majiteľa prevádzky, ktorý takýmito plochami nedisponuje (500 eur/rok), no vjazd a zotrvanie auta je časovo obmedzené.

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod