Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 13°C

Novinky

Renault Megane GrandCoupé, Talisman v koži ľudového vozidla

Automobilka Renault zaznamenáva v posledných rokoch jeden rekordný úspech za druhým. Len v minulom roku vyšlo na naše cesty takmer päť tisícok nových vozidiel tohto najväčšieho francúzskeho výrobcu, medzi ktorými dominovali obľúbené modely Clio a Megane. Práve úspešná rodina modelu Megane sa v minulom roku rozrástla o karosársku verziu sedan, ktorá je na našom trhu stále veľmi obľúbená. Dynamicky pôsobiacu novinku s atraktívnym názvom GrandCoupé sme preto podrobili nášmu štandardnému redakčnému testu.

30.01.2017 | 14:06

Nový Renault Megane Grand­Coupé vybavený najdostupnej­šou benzínovou motorizáciou Sce 115 a najvyššou úrovňou vý­bavy INTENS nám pre náš test za­požičala spoločnosť AUTO MAR­KET Žilina, autorizovaný predajca vozidiel Renault a Dacia v našom regióne. Megane GrandCoupé bol ve­rejnosti oficiálne predstavený v druhej polovici minulého roka na Parížskom autosalóne a roz­šíril tak rodinu štvrtej generácie úspešného modelu, ktorá bola do­vtedy dostupná v karosárskych variantoch hatchback a combi s označením GrandTour. Sveto­vé médiá začali model Megane GrandCoupé ihneď po jeho pred­stavení prirovnávať k jeho väčšie­mu súrodencovi a nezriedka bol označovaný ako malý Talisman. Zadné partie tohto štýlového se­danu s ladne klesajúcou líniou strechy totiž vzdialene pripomí­najú práve zadok vlajkovej lode automobilky. Rovnako ako hat­chback aj verzia sedan totiž pre­brala dynamický dizajnový jazyk modelu Talisman, jasne identifi­kovateľný vo viacerých partiách vozidla.

VZHĽAD A ROZMERY
Aj napriek mierne zavádzajúce­mu názvu je GrandCoupé klasický sedan, ktorý však svojou siluetou pripomína športovo ladené GT. Je to práve vďaka nízkej línii strechy ladne klesajúcej k zadnej partii auta, ku ktorej sa pripája masív­nymi C stĺpikmi s dynamickým prelisom. Tie ústia do širokých zadných blatníkov s efektnými krivkami prechádzajúcimi do de­centne zdvihnutej hrany kufra. Pomyselnou čerešničkou na torte je potom predná časť automobi­lu, ktorej jednoznačne dominu­jú svetlomety s nezameniteľným LED podpisom. Na ich prísny an­gulárny tvar plynule nadväzuje gril v tvare širokého V, delený ver­tikálnymi priečkami s chrómovým detailom. Dizajn svetlometov sa odzrkadľuje tiež v nižších partiách nárazníku, kde nájdeme elegantné smerové svetlá a okrúhle hmlovky. Technológia LED diód panuje rov­nako aj v zadnej časti automobilu, ktorú zdobia dlhé, takmer prepo­jené zadné svetlomety. Ich dizajn však nie je len jedinečne atraktív­ny, ale tiež veľmi funkčný, pretože svojou veľkosťou výrazne zvyšujú viditeľnosť vozidla v zhoršených poveternostných podmienkach.
Megane GrandCoupé v porov­naní so svojím päťdverovým dvoj­čaťom narástol takmer vo všet­kých rozmeroch. Najvýraznejším z nich je rázvor, ktorý s hodnotou 271 cm robí z tohto modelu auto s najpriestrannejším interiérom vo svojej triede. Vynikajúci je tiež roz­mer priestoru pre nohy cestujúcich sediacich vzadu, ktorý dosahuje až 216 mm, čo je o 37 mm viac ako vo verzii hatchback. Vďaka týmto veľ­korysým údajom sa do interiéru GrandCoupé zmestia bez problé­mov aj vyšší pasažieri, ktorých bude vzadu limitovať jedine výška klesa­júcej strechy. Celková dĺžka Megane GrandCoupé sa zastavila na hodno­te 463 centimetrov a rozchod kolies dosahuje taktiež úctyhodných 157 centimetrov. Objem batožinového priestoru je okrúhlych 550 litrov, čo je presne o 20 litrov viac ako u mo­delu Fluence. Po zložení zadných sedadiel narastie objem batožinové­ho priestoru na 987 litrov a umožní vám tak prevážať aj rozmernejšie predmety, avšak ako to už pri seda­noch býva, iba do šírky otvoru kufra. Okrem svojej veľkosti si batožino­vý priestor zaslúži pochvalu tiež za svoje pravidelné tvarovanie a tak­tiež za ukážkovo navrhnuté pánty, ktoré sa pri zatvorení schovajú do očalúneného priestoru. Za zmienku stojí tiež madlo uľahčujúce zatvore­nie kufra jednou rukou či možnosť príplatkového otvárania kufra ges­tom nohy.

INTERIÉR A VÝBAVA
Už pri letmom pohľade do interiéru nového GrandCoupé je jeho prís­lušnosť k modelovému radu Mega­ne absolútne jasná. Výnimočnou kvalitou dýcha celý interiér, a to nielen pri pohľade na použité ma­teriály či dielenské spracovanie, ale taktiež na množstvo jedinečných detailov. Jednoznačnú pochvalu si zaslúžia atraktívne sedadlá vyho­tovené v kombinácii kože a látky s decentným športovým tvaro­vaním, ktoré poskytovali nielen dostatočnú oporu v zákrutách, ale taktiež obrovskú dávku pohodlia. Duch dynamiky sa podpísal aj na dizajne samotného volantu odeté­ho do mäkkej kože Napa. Dostatoč­ne široký veniec vybavený typický­mi športovými bicepsami dostal po vzore športových áut tiež skosenie svojej spodnej časti. Pozitívne slo­vá si zaslúžia tiež multifunkčné tlačidlá na ramenách volantu s pri­meraným odporom zamedzujúcim ich nechcenému stlačeniu.
Veľmi kladne hodnotíme vyhoto­venie prístrojového panelu v kom­binácii analógových ukazovateľov a plne grafického displeja. Podobné riešenie nie je len dizajnovo atrak­tívne, ale spája tiež prehľadnosť klasických budíkov s viacúčelovos­ťou efektného displeja. Čitateľnosť prístrojového panelu bola bezchyb­ná aj pri náročných podmienkach zimného slnečného dňa a vďaka automatickému nastaveniu inten­zity nás neoslňoval ani počas noč­ných jázd. Digitálny ukazovateľ má dokonca nastaviteľnú farbu pod­svietenia, s ktorou sa mení aj farba ambientného osvetlenia vedeného v lištách čalúnenia dverí. Súčasťou výbavy testovaného modelu bolo tiež multimediálne rozhranie R-Link 2 so 7-palcovým displejom a navigáciou, ktoré nás o svojej prítomnosti informovalo už pri prvom otvorení dverí. Sys­tém R-Link v sebe spája všetko, čo od moderného infotainmentu môžete očakávať a funguje naozaj spoľahlivo. Počas nášho testu sa mu podarilo bezchybne spárovať s viacerými chytrými telefónmi, ktorým neponúkol len možnosť handsfree hovoru, ale tiež pre­hrávania multimediálneho obsa­hu či prezerania textových správ. K systému je možné pripojiť tiež zdroj dát prostredníctvom USB portu umiestneného v stredovej konzole.

JAZDA
Renault Megane GrandCoupé nás neprekvapil, pretože čo iné ako dokonale pohodlnú jazdu by ste čakali od francúzskeho auta. Me­gane je skutočne veľmi pohodlné auto, v ktorom úplne zabudnete na úbohý stav niektorých našich ciest. Dokonca aj v ťažkých pod­mienkach mrazivých dní, počas ktorých sme auto testovali, preu­kázal podvozok svoju schopnosť dokonale odfiltrovať nárazy otrav­ných ľadových roliet. Za vynika­júcim výkonom podvozku stojí jeho dokonalé prispôsobenie kla­sickému tvaru karosérie, ktoré si vyžiadalo nielen výmenu tlmičov a pružín, ale tiež zmeny v kinema­tike zadnej nápravy. Auto je vďa­ka týmto úpravám nielen veľmi pohodlné, ale ponúka tiež dosta­točnú istotu aj pri razantnejších manévroch. Pomáha mu v tom aj prepracovaný posilňovač riade­nia s variabilným účinkom, ktorý poskytuje zamatovo jemný chod napríklad pri parkovaní, zatiaľ čo vo vyšších rýchlostiach prispie­va k príjemne stabilnému ovlá­daniu. Megane GrandCoupé nám predviedol tiež ukážkové jazdné vlastnosti na nebezpečných zmrz­nutých cestách, kde sme ocenili bezchybne fungujúci asistent rozjazdu do kopca či stabilizačný systém s kontrolou nedotáčavos­ti. V neposlednom rade ovplyvnili bezpečný a pohodlný prejav tohto modelu tiež veľkoryso dimenzova­né kotúčové brzdy oboch náprav s ukážkovou dávkovateľnosťou svojho účinku.
Aj napriek tomu, že testovaný exemplár poháňal najdostupnej­ší benzínový agregát, nemôžeme mu vyčítať nedostatok svižnosti. Je jasné, že vozidlo by dosahova­lo oveľa lepšie výsledky so vzne­tovým motorom Energy dCi 110, avšak ani atmosférický štvorva­lec s objemom 1,6 litra neostal zahanbený. Naopak, motoru ne­dochádzal dych ani vo vyšších rýchlostiach, v ktorých navyše naberal príjemne ostrú zvukovú kulisu. Motorizáciu SCe 115 pre­to vonkoncom nezatracujeme, jej jednoduchá koncepcia poctivého atmosférického štvorvalca totiž určite osloví nejedného konzerva­tívneho záujemcu. Jediným nega­tívom tohto agregátu je, bohužiaľ, len 5-stupňová prevodovka, ktorá však celkom úspešne kompen­zuje chýbajúcu šestku vhodným sprevodovaním.

CELKOVÝ DOJEM
Nový Megane GrandCoupé v na­šom teste dokázal, že aj napriek svojej veľmi atraktívnej cenov­ke predstavuje solídny kus auta. Podľa nás ide jednoznačne o je­den z najatraktívnejších sedanov vo svojej triede, ktorý ponúka okrem výnimočne bohatej vý­bavy tiež vysokú úroveň kvality a dielenského spracovania. Práve pomer hodnoty a ceny sa tak jed­noznačne stane hlavným predaj­ným tromfom tohto nového mo­delu. O jeho kvalitách sa môžete presvedčiť na vlastné oči v sídle spoločnosti AUTO Market, a. s. autorizovaného predajcu vozidiel Renault a Dacia v našom regióne.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod