Žilinský Večerník

22. máj 2024 | Júlia, Juliána
| 13°C

Novinky

Seat Tarraco – už aj Španieli majú svojho „medveďa“

Známe tvrdenie, že SUV nie je nikdy dosť, si pripomenu­li pravdepodobne aj v automobilke Seat. Po mode­loch Arona a Ateca totiž Špa­nieli len prednedávnom uká­zali svetu aj ich najnovšieho a zároveň i najväčšieho sú­rodenca, Seat Tarraco.

08.10.2018 | 12:50

Špa­nielska divízia koncernu VW zažíva v posledných rokoch veľmi úspešné obdobie. Od roku 2013 odbyt ich mode­lov neustále rastie. V rámci koncernu má Seat v hľadá­čiku predovšetkým mladšiu klientelu preferujúcu aktív­ny životný štýl. A to veľkým prísľubom aj smerom do bu­dúcna. Toto najlepšie odzr­kadľuje i pomerne odvážny dizajn modelov z Martolleru, čoho jasným dôkazom je aj nové Tarraco.

Nie je pritom žiadnym ta­jomstvom, že aj táto atraktív­na novinka sa spolieha na už osvedčenú a preverenú tech­niku z koncernového regála. Po technickej stránke môže­me vďaka platforme MQB-A v prípade modelu Tarra­co hovoriť o blízkom príbu­zenskom vzťahu s modelmi, ako je Škoda Kodiaq alebo Volkswagen Tiguan Allspa­ce. Zároveň tento model pre­rába aj úlohu novej vlajkovej lode značky Seat. Z hľadiska dizajnu prináša novinka do praxe hneď niekoľko pozná­vacích prvkov, ktoré sa v bu­dúcnosti objavia aj na ďal­ších nových modeloch tejto značky. Výrazná predná časť dostala novú a dominantnú 6-uholníkovú masku chladi­ča a zároveň typicky tvarova­né svetlomety. Mimochodom, o vlajkovú loď nejde v tomto prípade len naoko. Tarraco bude totiž už v úplnom zá-klade disponovať full LED svetelnou technológiou.

Aj zadná časť ponúka originálny a neopozeraný vzhľad. Zaujímavé riešenie predstavuje optické prepoje­nie koncových svetiel tenkým diódovým pásom. Naznače­né koncovky výfukového sys­tému sú aj v tomto prípade, podobne ako pri ďalších mo­deloch z koncernu VW, „len“ naznačené. Šokujúci pohľad sa dostaví aj pri pohľade do batožinového priestoru, ku-for modelu Tarraco doká­že previezť v štandardnom 5-miestnom prevedení až 760 litrov nákladu. To je o 40 litrov viac, ako odvezie český „medveď“, teda model Škoda Kodiaq. Seat objemové litre navyše získal pravdepo­dobne vďaka celkovej dĺžke. V tomto parametri je dokon­ca najväčším spomedzi spo­menutých trojičiek.

V ponuke sa okrem kla­sickej 5-miestnej konfigurá­cie objaví aj tretí rad seda­diel, kedy Tarraco odvezie až sedem pasažierov. Inte­riér pôsobí v porovnaní so zovňajškom vozidla stro­hejším, resp. jednoduch­ším dojmom. Ide o typický model značky Seat. Nene­chajme sa ale oklamať. Aj v tomto prípade môže byť kabína prešpikovaná mo­dernou výbavou. Za všetko spomeňme dostupnosť tzv. virtuálneho kokpitu s prie­merom 10,25 palca. Ako prvý model s logom Seat do­stalo Tarraco možnosť ovlá­dania palubného infotain­mentu aj prostredníctvom gest. Samozrejmosťou je aj záplava dostupných asis­tenčných systémov. Paleta pohonných jednotiek bude na úvod pozostávať zo šty­roch agregátov. Všetky budú zároveň disponovať 4 val­cami, čo mnohí z nás ur­čite dokážu v praxi oceniť. Benzín reprezentujú verzie 1,5 TSI, ako aj 2,0 TSI. Naftu zastupuje tradičný turbodie­sel 2,0 TDI v dvoch výkono­vých verziách.

Jednoduchšie verzie sa budú kombinovať so 6-stupňovou mechanic­kou prevodovkou. Špičko­vé verzie dostanú automat DSG, ako aj pohon všetkých štyroch kolies. Neskôr ponu­ku verzií s najväčšou prav­depodobnosťou rozšíri aj hybridný model, ale aj špor­tový ekvivalent Seat Tarraco FR. V predaji na našom trhu sa táto zaujímavá novinka objaví v priebehu budúceho roka.

Zdroj: - ph -

Foto: Seat

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod