Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. december 2019 | Hilda
| -3°C

Z regiónu

Šikana na žilinskom katastri? Dočká sa Ján zápisu svojho pozemku?

Žilinčan Ján Blahovec požiadal na jeseň o zavkladovanie svojho pozemku na žilinskom katastri. Hoci zaplatil za zrýchlené konanie, ani po takmer dvoch mesiacoch nedostal odpoveď.

23.01.2018 | 09:14

Až keď sa jej osobne domáhal priamo na úrade, vysvitlo, že mu pozemok nezapíšu, pretože rovnaké číslo pridelili aj inému pozemku, ktorý patrí Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Keď žiadal o nápravu, navrhli mu postup, ktorý by ho stál ďalšie peniaze, námahu a možno aj súdne konanie. Kataster sám konať odmietol. Ján Blahovec si kladie otázku, ako je to možné. Nie je to šikana zo strany štátnej organizácie?

Pozemok, ktorého časť si chce Ján Blahovec zavkladovať na svoje meno, je v súčasnosti súčasťou väčšej rodinnej parcely, ktorú vlastní jeho otec, bratanec a sesternica. Otec mu však svoju štvrtinu prenechal a s ostatnými sa dohodol na tom, že si ju vyčlení a nechá napísať na seba. Je to totiž lesný pozemok, ktorý by rád využíval s rodinou na rekreačné účely.

„Geodet mi pozemok zameral, dal mi číslo 2745/2. Pôvodná parcela má totiž číslo 2745/1. S ostatnými vlastníkmi som urobil dohodu o vyrovnaní bezpodielového spoluvlastníctva a uzavrel darovaciu zmluvu, ktorou mi otec svoju štvrtinu daroval. Na kataster som dal návrh na zavkladovanie. Zaplatil som pritom kolok 66 eur za zavkladovanie môjho pozemku a ďalších 66 eur za zápis upravenej pôvodnej parcely,“ hovorí Ján Blahovec.

Tieto poplatky sa však platia len v prípade, ak sa ponáhľate a chcete mať zápis urobený do mesiaca. Návrh podal v auguste, ani po takmer dvoch mesiacoch sa však nedočkal. Dokonca ho ani len z katastra nekontaktovali. „Keby tam bol nejaký problém, mali ma na to upozorniť, ale nič. Tak som tam išiel. Pracovníčka mi oznámila, aby som prišiel o týždeň. Keď som sa teda po týždni vrátil, oznámila mi, že to nemôže zavkladovať, pretože také isté parcelné číslo pridelili aj parcele vo vlastníctve NDS pri výstavbe tunela vo Višňovom.“

Ján Blahovec zostal ako obarený. Ešte viac ho prekvapil návrh, ktorým chcel kataster situáciu vyriešiť. Vraj si má na vlastné náklady urobiť nový geometrický plán, kde mu geodet pridelí nové číslo. „To by ma vrátilo prakticky na začiatok a stálo by ma to opäť nemalé peniaze. Minimálne 300 eur. Musel by som urobiť novú dohodu o vyrovnaní bezpodielového spoluvlastníctva.
Keď si predstavím, čo som sa pri tom nabehal. Trvalo mi to dva mesiace. Naozaj nechápem. Je vôbec možné, aby sa k ľuďom takto správali?“

Ján Blahovec sa obrátil na odborníkov. Autorizovaný architekt a geodet František Sýkora a odborník na pozemkové právo a geodéziu Ondrej Sýkora mu dali nasledujúce stanovisko: „Chyba v prideľovaní podlomení parcelných čísel nastala na katastri v Žiline, preto musí byť v jeho záujme, aby interne vyriešil tento nesúlad v spolupráci s technickým a právnym oddelením, nakoľko geometrický plán Mgr. Jána Blahovca je stále použiteľný na zápis do KN. Túto duplicitu, zapríčinenú chybou katastra (podlomenie parcelných čísel pridelil vyhotoviteľovi GP kataster), nemôže kataster prenášať na Mgr. Jána Blahovca.“ Dali mu teda jednoznačne za pravdu v tom, že konať má kataster a chybu, ktorú spôsobil, musí odstrániť na vlastné náklady.

To sa však nedialo a nedeje. Kataster požiadal podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám o informácie, ako bude postupovať. Odpoveďou mu bolo nevyhovenie, keďže sa vraj na nich infozákon nevzťahuje a konať môžu len na základe zákona o katastroch. Osobne mu navrhli ešte jedno riešenie, podľa ktorého by mal Ján Blahovec uzatvoriť dodatok k zápisnici, kde by notárka vymazala pôvodné čísla a zapísala tam nové, ktoré určí kataster. „Zase by som však ja za to musel platiť a potom si v súdnom konaní škodu vymáhať. Ale to sa mám ja ešte aj súdiť s katastrom, aby som sa domohol nápravy chyby, ktorú urobili? Začiatkom decembra som teda napísal na Katastrálnu inšpekciu do Bratislavy, aby to prešetrili. Ešte stále čakám na odpoveď,“ uzavrel Ján Blahovec.

Žilinský večerník požiadal e-mailom o informácie kataster v Žiline. Do uzávierky sme však odpoveď nedostali. Preto sme chceli vedieť aj to, ako podnet zo začiatku decembra rieši Katastrálna inšpekcia v Bratislave. Telefonicky nám podala správu Ivana Zemková, vedúca odboru katastrálnej inšpekcie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR: „Je to v štádiu riešenia. Na vybavenie vec dostala inšpektorka z Dolného Kubína. Momentálne pripravuje stanoviská a v priebehu tohto týždňa sa chystá do Žiliny. Na budúci týždeň to zosumarizuje a Jánovi Blahovcovi pôjde odpoveď.“ Žilinský večerník vás bude o výsledku informovať.

Foto: Autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod