Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. november 2023 | Ondrej, Andrej
| -6°C

Filmová

Stanica aj tento rok prinesie filmy z prehliadky Projekt 100

Projekt 100 je prehliadka domácich a zahraničných filmov. Pozrieť si ich budeme môcť aj v Žiline.

14.09.2018 | 13:24

Asociácia sloven­ských filmových klubov v spoluprá­ci so Slovenským filmovým ústavom priná­ša do kín 11 celovečerných filmov a 1 krátky film vo filmovej prehliadke s ná­zvom PROJEKT 100Ӏ2018. Na prehliadke sa divá­kom pravidelne predstavu­jú najočakávanejšie artové filmy z celého sveta, me­dzi ktorými nebude chýbať ani ten slovenský. Kultúrne centrum Stanica Žilina-Zá­riečie má v pláne premiet­nuť niekoľko z nich v rámci utorkového kina. „Niektoré filmy nebudeme premie­tať z technických a niekto­ré z dramaturgických dô­vodov,“ vysvetlil Martin Krištof, filmový dramaturg kultúrneho centra.

NETRADIČNÁ SEBAREFLEXIA

Projekt 100 u nás otvo­rí snímka zo slovenskej produkcie. Známy slovenský dokumentarista po dlhých rokoch tvorivej (ne)absencie dokončil nový film Posled­ný autoportrét. Film Marka Kuboša, ktorý mal premié­ru iba nedávno (6. septem­bra), premietnu na Stani­ci v utorok 18. septembra o 17. a o 20. h. Film Posledný autoportrét vyzerá na prvý pohľad ako dokument, čo však nie je celkom pravda. Marek Kuboš sa v tomto umeleckom hybride pokú­sil o netradičnú sebareflexiu – ako umelca, syna, ale i obyčajného človeka. Prostredníctvom svojich dokončených, ale aj nezre­alizovaných diel predstavu­je ojedinelú úprimnú spo­veď o tom, prečo veľmi vážne rozmýšľa o ukončení na poli autorského dokumentu. Spo­lu s mnohými, dnes už etab­lovanými slovenskými fil­mármi, ale aj ľuďmi z jeho skorších filmov sa snaží nájsť na svoje neľahké otázky nie jednoduché odpovede. „Dlh­ší čas som už pociťoval, že dokumentárnym filmom nedokážem povedať to, čo chcem, čo ma láka. Narazil som na vnútorné i vonkaj­šie hranice, ktoré ma až do­kumentárne paralyzovali,“ vyslovil režisér. „A tak som sa rozhodol nakrútiť film z môjho uhla pohľadu: ako to vnímam a čo s tým... Mám rád kvantovú fyziku. A tam je bežné, že vec na danom mieste je a zároveň nie je. Vlastne je na dvoch miestach súčasne. Podobne je to aj s týmto filmom.“

CATE BLANCHETT

O týždeň na to uvedie Sta­nica snímku Manifesto od nemeckého režiséra Juliana Rosefeldta, ktorá skladá hold premenlivej tradícii a lite­rárnej kráse umeleckých manifestov a zároveň kri­ticky skúma rolu umelca v dnešnej spoločnosti. Čerpá z textov písaných futurista­mi, dadaistami, členmi hnu­tia Fluxus, suprematistami, situacionistami, vyznávačmi hnutia Dogma 95, prísluš­níkmi ďalších umeleckých skupín a tiež z úvah jednot­livých umelcov, architektov, tanečníkov a filmárov. Julian Rosefeldt zostrihal a znovu poskladal trinásť koláží, ktoré pojednávajú o umeleckých manifestoch a skrz objektív kamery podá­vajú myšlienky tvorcov, ako sú Claes Oldenburg, Yvonne Rainer, Kazimir Malevič, An­dréBreton, Sturtevant, Sol LeWitt, Jim Jarmusch a ďal­ší. Tieto „nové manifesty“ sa potom prostredníctvom držiteľky Oscara Cate Blan­chett premieňajú na moder­nú výzvu k akcii. Herečka sa tu prevteľuje do trinástich rôznych postáv. Prehliadka filmov bude pokračovať aj v nasledujú­cich mesiacoch až do za­čiatku nového roka.

Foto: Archív ASFK

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod