Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. apríl 2019 | Marek

Zaujímavosti

Továreň, v ktorej vzniká legenda Dodge Viper, zavrie brány už koncom prázdnin

Koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) potvrdil ukončenie výroby amerického superšportu už 31. augusta.

31.07.2017 | 12:15

Ukončenie výroby ikonického mode­lu americkej znač­ky Dodge bolo síce ohlásené už skôr, avšak až teraz FCA správu de­finitívne potvrdilo uvedením konečného dátumu, ktorým je 31. august. Týmto dňom sa skončí dvadsaťpäťročná his­tória najostrejšieho vozidla s baranom v logu, ktorý vzni­kal v továrni Conner Avenue Assembly Plant v centre Det­roitu. Posledných menej ako deväťdesiat zamestnancov bude presunutých na iné pra­covné pozície v blízkych to­várňach a druhú šancu by mala dostať aj budova, ktorá sa nepripojí k zvyšku chátra­júcich tovární. Tými je mesto motorov preslávené. Históriu modelu Viper ukončili rastú­ce požiadavky na bezpečnosť zahrnuté do nových zákonov, ktorým americký model nedo­kázal vyhovieť. Hlavným dô­vodom bol stiesnený priestor v okolí hlavy pasažierov, kto­rý neumožňuje použitie prí­slušného airbagu.
Ďalším z dôvodov ukončenia výroby sú slabé predaje modelu, kto­ré medziročne klesajú už nie­koľkú sezónu v rade. Záujem, paradoxne, vzbudili až limito­vané série uvedené pri príleži­tosti ukončenia produkcie, tie zvýšili predaj až o 33 %. S kon­com modelu Viper prichádza aj koniec pravých športových áut starej školy bez pokročilých systémov a hybridných tech­nológií, ktoré v súčasnom sve­te nemajú priestor.

Autor: Róbert Laurinc

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
16 °C
17 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod