Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. júl 2019 | Magdaléna

Zdravie a životný štýl

Unikátny chirurgický zákrok v žilinskom regióne

V pondelok 6. 6. sa na operačných sálach v DONsP Dolný Kubín uskutočnila výnimočná operácia, ktorá sa, z nám dostupných informácií, ešte na Slovensku neuskutočnila. Vykonal ju medzinárodný tím lekárov z gynekológie a chirurgie.

01.07.2016 | 09:16

Operáciu vykonal primár MUDr. Radek Chvátal, ktorý okrem primariátu v Znojme operuje aj v onkocentre v Jihlave a v rakúskom Linci. Prítomní boli dvaja brušní chirurgovia so skúsenosťami s operáciami hrubého čreva MUDr. Vladimír Kislov z Archangeľska, pôsobiaci ako lektor na kurzoch EAES (Európska asociácia endoskopickej chirurgie) v Miláne a MUDr. Rastislav Johanes, PhD. s najväčšími skúsenosťami v laparoskopických operáciách hrubého čreva na Slovensku. Naša redakcia sa porozprávala s jednotlivými aktérmi tohto unikátneho zákroku.

 MUDr. Radek Chvátal, primár gynekologického oddelenia v Znojme, externý spolupracovník onkocentra v Jihlave a centra pre endometriózu v Linci (Rakúsko) Ako ste sa dostali k operácii na Slovensku?
Som veľmi rád, že som sa po rokoch vrátil na Slovensko, špeciálne na Oravu, kde som v mladosti strávil krásne chvíle. Ohľadom operácie ma oslovila pacientka, ktorá sa informácie o tomto operačnom zákroku dozvedela z internetu. Potom som sa spojil s primárom Ostrihoňom z gynekologického oddelenia DONsP Dolný Kubín a námestníkom riaditeľa MUDr.
Rastislavom Johanesom, PhD. ohľadom doladenia podmienok operácie.

 Ako ste boli spokojný s podmienkami v DONsP?
Operovali sme na moderných operačných sálach s najmodernejšou technikou, bol som príjemne prekvapený profesionalitou personálu a ochotou zavádzať nové metódy. Taktiež technické vybavenie spĺňa kritériá, na ktoré som zvyknutý v Nemecku a Rakúsku.

 V čom spočíva výnimočnosť danej operácie?
Vykonali sme vlastne dve miniinvazívne operácie, a to laparoskopické odstránenie ložísk endometriózy z oblasti malej panvy. Podstatou je aj uvoľnenie močovodu. Keďže tieto ložiská patologického tkaniva sa môžu nachádzať aj na hrubom čreve a konečníku, prítomní boli aj kolorektálni chirurgovia. Po úspešnom odstránení ložísk sme vykonali z malého rezu miniinvazívne odstránenie tkaniva z maternice, ktorú sme vytiahli do minirezu a priečnym rezom otvorili. Po odstránení patologickej vrstvy, tzv. adenomyózy, sme zašili a zachovali maternicu, čo má pre pacientku zásadný význam. Nie je nutná hormonálna substitúcia a môže dokonca aj otehotnieť. Pacientka sa má po operácii dobre a je so zákrokom spokojná, ambulantne ju sledujem, ako aj veľa iných rakúskych a slovenských pacientiek. Táto tzv. Ossadova metóda je pomerne nová a pomáham ju rozvíjať v Česku aj v Rakúsku.

 MUDr. Miloš Ostrihoň, MPH, primár gynekologického oddelenia DONsP Dolný Kubín
Aký je význam tejto operácie pre vaše oddelenie?

Pacientka mala dobré skúsenosti s miniinvazívnymi operáciami v Dolnom Kubíne, nakoľko je z iného regiónu. Po oboznámení sa s metódou sme operáciu vykonali multidisciplinárne s chirurgmi. Plánujeme ju zaviesť do nášho repertoáru, z čoho by mali profitovať pacientky z nášho regiónu. V oblasti operácií v malej panve vykonávaných laparoskopicky úzko spolupracujeme s chirurgickým oddelením, čo je možné vďaka modernej koncepcii spoločných operačných sál v našej nemocnici.

 MUDR. Rastislav Johanes, PhD., námestník riaditeľa DONsP, kolorektálny chirurg
V čom vidíte prínos tejto operácie?

Vidím veľký prínos v multidisciplinárnosti, nakoľko operovali chirurgovia a gynekológovia spoločne. Taktiež je to zrejme prvá takáto operácia tohto druhu na Slovensku a vykonal ju zahraničný renomovaný odborník. Už na svojom predchádzajúcom pracovisku sme vykonávali takéto promo operácie, na Slovensku sme mali niekoľko zahraničných odborníkov, ktorým som asistoval, z najvýnimočnejších spomeniem prof. Erica Rulliera z Bordeaux, docenta Aloisa Fursta z Regensburgu, docenta Almantasa Maleckasa z Litvy pôsobiaceho vo Švédsku či doktora Jana Františka Kukletu z Zürichu. A, samozrejme, množstvo českých odborníkov. Som rád, že na novom pôsobisku sa mi darí v rámci otvárajúceho sa školiaceho centra Slovenskej zdravotníckej univerzity organizovať takéto stretnutia a operácie. V Dolnom Kubíne sú na to veľmi dobré podmienky.

 MUDr. Vladimír Kislov, Archangeľsk, Rusko, chirurg špecialista na miniinvazívne zákroky, lektor Európskej asociácie endoskopickej chirurgie
Zúčastnili ste sa medzinárodnej interdisciplinárnej operácie. Aký z toho máte pocit?

Operácia bola aj pre mňa zaujímavá a poučná, sám som v Dolnom Kubíne už operoval 2x a rád prídem aj na medzinárodné sympózium endoskopickej chirurgie v novembri tohto roku. Sám vidím na európskej úrovni, aká je dôležitá multiodborová a medzinárodná spolupráca.

  

-rapo-

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
23 °C
15 °C
20 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod