Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

13. august 2020 | Ľubomír
| 18°C

Právo a dane

Vybrané zmeny od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 si aj živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“) opäť priplatia.

19.01.2018 | 08:07

SZČO v rámci výkonu svojej činnosti majú povinnosť platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Výška povinných odvodov je viazaná na zárobkovú činnosť fyzickej osoby, pričom podmienky a povinnosť platenia upravujú zákon o zdravotnom poistení a zákon o sociálnom poistení. Tieto právne predpisy určujú, ktoré osoby majú povinnosť platiť, pričom je zadefinované, že samostatne zárobkovo činnou osobou je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo má príjem z tejto činnosti.

To znamená, že v tomto kontexte je SZČO fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V praxi ide hlavne o živnostníkov (výkon činnosti na základe živnostenského oprávnenia), ale aj o výkon iných činností, ktoré nie sú vykonávané na základe živnostenského oprávnenia. Ide napr. o advokátov, audítorov, autorov, daňových poradcov, finančných sprostredkovateľov, hercov, lekárov, notárov, prekladateľov, samostatne hospodáriacich roľníkov, športovcov, tlmočníkov, umelcov, znalcov a iných.

Minimálne odvody do sociálnej poisťovne sa od 1. 1. 2018 zvyšujú z pôvodnej sumy 146,35 eura/mesiac o 4,81 eura, čo je nová minimálna platba v hodnote 151,16 eura/mesiac. Zvýšenie od roku 2016 zo sumy 142,20 eura/mesiac je o 8,96 eura/mesiac. To znamená, že len odvody do sociálnej poisťovne sa za dva roky zvýšili takmer o 9 eur/mesiac, teda v roku 2018 si priplatíme viac oproti roku 2016 o 108 eur. Maximálne odvody budú v sume 2116,29 eura/ mesiac (zmena zo sumy 2 048,99 eura/mesiac, zvýšenie o 67,30 eura/mesiac).

Za predpokladu, že SZČO nevznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne za júl 2017, táto SZČO neplatí minimálne odvody ani od 1. 1. 2018. Prípadná výška odvodov sa stanoví po 30. 6. 2018 na základe príjmu SZČO za rok 2017.
Za predpokladu, že SZČO vznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne (výšku odvodov vám oznamuje sociálna poisťovňa) v sume vyššej, ako je minimálna hodnota odvodov do sociálnej poisťovne, táto SZČO platí aj od 1. 1. 2018 vyššiu sumu, teda sumu, ktorú SZČO oznámila sociálna poisťovňa po 30. 6. 2017.

Preddavky na zdravotné poistenie, ktoré je SZČO povinná platiť v minimálnej výške, sa zvyšujú zo sumy 61,81 eura/mesiac na sumu 63,84 eura/mesiac. Zvýšenie je o 2,03 eura/mesiac. Zvýšenie od roku 2016 zo sumy 60,06 eura je o 3,78 eura/ mesiac. Pre osoby so zdravotným postihnutím sa suma 30,90 eura zvyšuje na sumu 31,92 eura. Minimálna výška zdravotných odvodov sa nevzťahuje na SZČO, ktoré popri podnikaní pracujú, teda sú zamestnanci. Tiež na osoby, ktoré sú poistencom štátu, teda napr. študujú alebo sú na dôchodku.

V prípade, že SZČO zdravotná poisťovňa zaslala výkaz nedoplatkov, na druhej strane výkazu je v tabuľke v časti „Výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“ stanovená hodnota preddavku, ktorú je SZČO povinná platiť. Potom táto SZČO neplatí minimálnu výšku preddavkov, ale vypočítanú na základe ročného zúčtovania z daňového priznania za rok 2016.

V sumáre si SZČO priplatia v porovnaní s rokom 2017 o 6,84 eura/mesiac, čo je 82,08 eura/rok a v porovnaní s rokom 2016 o 11,94 eura/mesiac, čo je 143,28 eura/rok.

Zvýšené odvody sa prvýkrát platia za obdobie január 2018, t. j. do 8. 2. 2018.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod