Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

2. jún 2023 | Xénia
| 5°C

Právo a dane

Výhry a ceny

Cez médiá sa stretávame s rôznymi projektmi, v ktorých je možné získať finančné aj nepeňažné výhry a ceny. Kto má povinnosť výhry a ceny zdaniť a komu táto povinnosť nevzniká?

08.07.2018 | 13:43

Ceny a výhry môžu mať rôzne podoby, pričom základné členenie je finančná a nepeňažná výhra. Je potrebné rozlišovať, či ide o príjem, ktorý predstavuje výhru alebo odmenu. Ak ide o výhru alebo cenu zo súťaže, príjemca výhry pre účely správneho zdanenia musí vedieť, o akú výhru ide, lebo zdanenie nie je vždy povinné. Ak ide o výhry nepeňažného charakteru, príjemca výhry musí poznať jej finančné ohodnotenie, aby do svojho daňového priznania uviedol správnu výšku zdaniteľného príjmu. Zákon o dani z príjmov vymedzuje okruh príjmov fyzických osôb, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, teda výhercovi nevzniká povinnosť platiť daň z príjmov. Ide o výhry v lotériách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu a obdobné výhry zo zahraničia, pričom zákon o dani sa odvoláva na „zákon o hazardných hrách“.
Za hazardné hry sú považované: lotériové hry (žrebové, číselné, okamžité lotérie, tomboly, lotéria pokladničných dokladov), hazardné hry v kasíne, stávkové hry (kurzové, dostihové stávky), hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo telekomunikačných zariadení a videohry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu, kartové hry mimo kasína, charitatívne lotérie, iné hry.
Za hazardné hry sa nepovažujú: propagačné súťaže (hry, ankety a iné akcie, pri ktorých účastníci určení náhodným výberom získavajú výhry a podmienkou je zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia a preukázanie tohto nákupu organizátorovi propagačnej súťaže, alebo uzavretie zmluvného vzťahu s poskytovateľom výhier do propagačnej súťaže, alebo účasť na propagačnej či reklamnej akcii, a to aj prostredníctvom ďalšej osoby), ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu, športové súťaže s cenami pre účastníkov, hry relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi, ak prehrá, nevracia, zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje sumu na úrovni 0,50 eura, hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých je výhrou ďalšia hra na tom istom hracom zariadení, kvízy, žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1500 eur.
Správne začlenenie výhier a cien môže mať za následok aj výslednú nulovú daňovú povinnosť, nakoľko okruh výhier považovaný za hazardné hry podlieha oslobodeniu.
1. oslobodenie – od dane z príjmov sú oslobodené výhry v lotériách a iných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu a výhry zo zahraničia.
2. oslobodenie – od dane z príjmov FO sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry, ktoré nie sú v 1. oslobodení, ak ich hodnota neprevyšuje 350 eur za cenu alebo výhru, pričom, ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto ustanovenú sumu.
Ak je výhra správne začlenená do hazardných hier, vzniká príjemcovi výhry právo takýto príjem v plnej výške oslobodiť. Ak výhra nie je v okruhu hazardných hier, príjemcovi výhry vzniká povinnosť zdaniť ich, pričom má právo oslobodiť sumu 350 eur. Od hodnoty výhry odpočíta sumu 350 eur a zdanený bude zvyšok.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod