Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 13°C

Zaujímavosti

Zohrejte sa bezpečne a rýchlo…

Nehostinnosť zmrznutého interiéru auta pri rannej ceste do práce pozná snáď každý motorista, ktorý nemôže dopriať svojmu vozidlu luxus vykurovanej garáže.

26.12.2016 | 09:00

Pri odstraňovaní zimnej „nádielky“ z okien au­tomobilu sa všetci teší­me na to, ako zapneme vykurovanie vozidla na maximum a horúci vzduch nám roztopí zmrznutý úsmev na tvá­ri. Či je takéto počínanie správne a ako čo najviac urýchliť zohriatie interiéru vozidla, sa dočítate v na­sledujúcich riadkoch.

LEN VYDRŽAŤ
Prvotný pocit pri nasadnutí do vo­zidla po mrazivej noci môže byť ľahko porovnateľný s pobytom v mrazničke. Teplota povrchov sa počas noci vyrovná s vonkajšou teplotou a vaše cvakajúce zuby vám to dajú patrične najavo. Zima však vďaka pokročilým technoló­giám, ktorými disponuje väčšina vozidiel vyrobených v novom ti­sícročí, netrvá dlhšie než pätnásť minút. Najrýchlejšími sú v otáz­ke vykurovania autá, ktoré pohá­ňa zážihový agregát. Vďaka jeho koncepcii sa teplo dostaví zväčša už po piatich minútach jazdy, čo je minimálne o polovicu skôr ako pri starších vozidlách so vzneto­vým agregátom. Veľké množstvo novších dieselových modelov vy­užíva odporové vykurovacie tele­sá, ktoré zastupujú lenivejšie sa ohrievajúci motor a skracujú ne­príjemné čakanie na teplo. Bežnou súčasťou moderných áut je tiež odporové vyhrievanie sedadiel či volantu, ktoré sa postupne prebo­jovalo z prémiovej triedy do áut bežných spotrebiteľov.

JE VÁM ZIMA? VYZLEČTE SA…
Aj keď to môže znieť ako presný opak logiky, je dôležité vyzliecť si bundu alebo kabát, pokiaľ vaša jazda bude trvať dlhšie než spomí­naných pätnásť minút. Po preko­naní prvých mrazivých metrov sa interiér vozidla ohreje a v prípade, že na svojich pleciach stále máte teplú bundu, pocit nepohodlia sa dostaví rovnako rýchlo, ako odi­šiel pocit chladu. Prílišné teplo nie je príjemné snáď nikomu, a preto budete nútení kvôli vyzliekaniu napokon zastaviť alebo v horšom prípade ohrozovať seba a všetkých naokolo vyzliekaním sa počas šo­férovania. Hrubé zimné oblečenie môže taktiež výrazne obmedzovať pohyb vodiča a jeho schopnosť re­agovať na zradné podmienky zim­nej premávky.

S INTENZITOU OPATRNE
Rovnako ako všetko okolo nás, tak aj vykurovací systém vášho vozidla podlieha nemenným zá­konom fyziky. Ohriatie interiéru auta trvá istý čas a neskráti ho ani nastavenie najvyššej teploty vy­kurovania. Teplo jednoducho skôr nebude a jediné, čo vám takéto počínanie môže priniesť, je teplot­ný šok a prechladnutie. podobne, ako keď v lete nastavíte klimati­záciu na veľmi nízku teplotu. Na­koniec vám opäť začne byť príliš teplo a vaša pozornosť sa upriami na nastavovanie vykurovania na­miesto sledovania situácie v ran­nej špičke.

KLIMATIZÁCIA V ZIME NEMUSÍ ODDYCHOVAŤ
Veľká časť motoristov v zime kli­matizáciu proste odstaví, a to aj na­priek tomu, že okrem chladenia má ďalšiu užitočnú funkciu. Zázračné tlačidlo s vločkou totiž neupravu­je len teplotu, ale taktiež vlhkosť vzduchu, ktorá predstavuje veľký problém v chladnom a sychravom počasí. Zarosené okná a vlhkosť z mokrého oblečenia a topánok vy­suší najrýchlejšie práve klimatizá­cia, ktorá vzduch upravuje, aj keď práve nechladí. Pridanou hodnotou je taktiež udržanie čistoty klimati­začného systému, ktorý môžu počas zimnej nečinnosti napadnúť bakté­rie a pleseň. Nezabudnite preto vy­užiť túto funkciu počas najbližšie­ho nasadnutia do vašej „pojazdnej mrazničky.“

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod