Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. apríl 2019 | Juraj

Z regiónu

Župa chce posilniť vlaky do Čadce a odľahčiť dopravu na ceste smrti

Podľa posledných informácií z ministerstva dopravy bude diaľnica D3 medzi Žilinou a Čadcou hotová až vo februári 2025. Znamenalo by to ďalšie dvojročné oddialenie termínu jej dostavby. Vodiči však musia na nej dennodenne čeliť dopravným zápcham.

12.09.2018 | 14:51

Navyše od začiatku roka sa tu stalo 40 dopravných nehôd s deviatimi ťažko ranenými a jeden človek dokonca zahynul. Župa preto hľadala, a zdá sa, že našla aj náhradné riešenie na uľahčenie situácie. Tým je posilnenie vlakových spojov.

Župan­ka dala dokopy tím odborní­kov, ktorí v priebehu pár me­siacov vygenerovali niekoľko možných riešení katastrofál­nej dopravnej situácie na ces­te 1/11. „Denne tadiaľto prej­de vyše 27-tisíc áut, z toho 5-tisíc kamiónov. Pravidelne sa tu stávajú dopravné ne­hody a, bohužiaľ, aj s tragic­kým koncom. Dostavba diaľ­nice D3 sa posúva až na rok 2025. Je nám preto jasné, že dovtedy musíme niečo uro­biť, aby naše rodiny a priatelia netrpeli strachom o životy,“ uviedla Erika Jurinová.

Riešením je podľa nej okamžité zlepšenie verejnej dopravy. Najlepšie posilnenie tej vlakovej. Tisícky ľudí totiž dennodenne cestujú z práce a do práce autom, a pritom popri ceste vedie železničná trať. „Vlaky by boli schopné odviezť veľkú časť ľudí, kto­rí dnes stoja v kolónach a zá­pchach. Máme plán, ako zlep­šiť vlakové a autobusové spoje tak, aby na seba nadväzovali, a najmä aby jazdili vtedy, kedy je to potrebné. Naším cieľom je, aby boli vlaky najlepším dopravným prostriedkom pre ľudí, ktorí sa potrebujú dostať do práce alebo z práce do­mov,“ dodala županka.

Pre župu na projekte praco­val aj expert na železničnú do­pravu Jiří Kubáček. Ten skon­štatoval, že v súčasnosti sa počas pracovného dňa presúva medzi Žilinou a Čadcou pro­striedkami verejnej osobnej dopravy asi 3500 ľudí. V rannej špičke z Čadce do Žiliny takto cestuje až 2200 ľudí. Do fir­my Schaeffler takto dochádza denne 450 ľudí, ktorí, keďže nemajú vyhovujúce spojenie vlakom, cestujú autami a za­husťujú dopravu na ceste.

Riešením je, aj podľa exper­ta, pridanie ďalších vlakov do rannej aj popoludňajšej do­pravnej špičky tak, aby jazdi­li každých 30 minút namiesto súčasného hodinového in­tervalu. „Podľa našich výpoč­tov je to 6 párov vlakov, do ktorých by pohodlne mohlo nastúpiť asi 2000 ľudí. To sú ďalšie stovky áut, ktoré by na ceste ubudli a pomohli by od­ľahčiť komunikáciu. Vidíme, že takéto riešenia prinášajú úspech v Bratislave, Košiciach i v Prešove a domnievame sa, že dopravná situácia v Žilin­skom kraji je dostatočne zrelá, aby sa takéto riešenie prijalo aj tu,“ upresnil Jiří Kubáček.

S tým by však muselo sú­hlasiť ministerstvo dopravy, ktoré môže vlaky na trať pri­dať. „Ministerstvo dopravy sme oslovili zhruba pred vyše mesiacom listom, kde sme mu toto riešenie odprezen­tovali. Prišla nám taká nijaká odpoveď. Verím, že v priebe­hu septembra bude vyvolané stretnutie, na ktorom požiada­me, aby objednali viac vlakov v tých časoch, kedy to ľudia po­trebujú. Ak boli ochotní pridať vlaky v Bratislave, Košiciach a Prešove, verím, že s tým ne­budú mať problém ani v na­šom regióne,“ dodala županka.

Ministerstvo dopravy pre Žilinský večerník potvrdilo kontakt so Žilinskou župou na túto tému. Avšak posilne­nie vlakov pripadá do úvahy až v priebehu budúceho roku. „Môžeme potvrdiť, že Žilin­ský samosprávny kraj koncom júla oslovil MDV SR so žiados­ťou o rokovanie k možnostiam úprav prevádzkového režimu na tratiach Žilina – Rajec, Ži­lina – Čadca a Čadca – Makov, a to aj v súvislosti so zamýš­ľaným zavedením integrova­ného dopravného systému Žilinského kraja. Ministerstvo dopravy je naklonené myšlien­ke posilňovania železničnej dopravy všade tam, kde je záu­jem cestujúcich viditeľný a zá­roveň je to aj technicky možné. Vzhľadom na fakt, že žiadosť Žilinského samosprávneho kraja prišla v čase, kedy už bola konštrukcia nového grafikonu pre obdobie 2018/2019 uza­tvorená, od decembra 2018 budú na tejto trati realizova­né zatiaľ menšie úpravy (v po­rovnaní so súčasným stavom). Možné významné posilnenie dopravy na predmetnom úse­ku v priebehu roka 2019 bude predmetom ďalších stretnutí so zástupcami samosprávne­ho kraja, resp. spoločnosti In­tegrovaná doprava Žilinského kraja,“ napísala nám hovorky­ňa Karolína Ducká.

Autor: Michal Filek

Foto: Autor

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
14 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod