Dane | 11.11.2018 12:07

Povinnosti neplatiteľa DPH pri prijímaní služieb zo zahraničia

Otázka čitateľa: Som fyzická osoba podnikateľ s výkonom podnikateľskej činnosti v SR, neplatiteľ DPH a mám registráciu na DPH podľa § 7 zákona o DPH. V októbri som prijal služby od podnikateľa z Rakúska. Aké sú moje povinnosti?