Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. marec 2019 | Víťazoslav

Zaujímavosti

Aká budúcnosť čaká značku Opel?

Okolo tradičného nemeckého výrobcu s bleskom v znaku je v poslednom období mimoriadne rušno. Ešte pred pár rokmi, v čase vrcholiacej hospodárskej krízy, reálne hrozil značke Opel totálny zánik, spojený s odchodom na automobilový cintorín. „Hrobárovi z lopaty“ ušiel Opel vďaka novým a úspešným modelom. Prelomová a kľúčová bola v tomto prípade prvá generácia modelu Insignia (európske Auto roka 2009).

03.09.2018 | 13:58

Ešte donedávna dl­horočný vlast­ník značky Opel, americký koncern General Motors, nečaka­ne stiahol z európskeho trhu značku Chevrolet. Išlo o strategický ťah s jasným zámerom, aby si obe značky v európskom priestore vzá­jomne príliš nekonkurova­li. Nasledoval ďalší výrazný úspech v podobe uvedenia doteraz veľmi úspešného modelu Opel Astra. Aj naj­novšia Astra sa stala eu­rópskym Autom roka 2016. Američanom sa napriek úspešným novým modelom nedarilo Opel hospodársky vymaniť z tzv. „červených“ čísel. Ďalší míľnik predsta­vuje vzájomná spolupráca s koncernom PSA s cieľom zníženia výrobných nákla­dov. Na základe tejto koo­perácie sme sa dočkali prí­chodu modelov Crossland X, ako aj Grandland X, so spoločným technickým zá­kladom s modelom z kon­cernu PSA. Pokojné vody okolo značky Opel násled­ne rozbúrilo pomerne ne­čakané prevzatie značky Opel zo strany Francúzov. Opel kompletne prešiel do vlastníctva koncernu PSA v minulom roku. Po zrea­lizovaní transakcie nastalo okolo vízie značky Opel na istý čas ticho. Nový vlast­ník značky Opel sa ale po­chválil, že sa im za veľmi krátky čas podarilo svoju nemocnú divíziu s bleskom v znaku po dlhých rokoch dostať ekonomicky opäť do želaných „čiernych“ čísel. Ďalší krok je odprezentova­nie novej vízie zameranej na strategické začlenenie značky Opel do koncernu PSA.

Ľady sa v tomto smere prelomili len pred pár dňa­mi. Opel sa po dvoch ro­koch od predstavenia štú­die Opel GT Concept z roku 2016 opäť blysol novým konceptom. Na našich ob­rázkoch môžete vidieť novú štúdiu GT X Experimental, ktorá už vznikala pod tak­tovkou nového vlastníka. To, že má tento koncept pomerne blízko k produkčnej realite, odzrkadľuje aj jeho podstata. Ide o štúdiu nového SUV kompaktných rozmerov. Z dizajnu cí­tiť Nemecko s jasným od­kazom na bohatú históriu tohto tradičného výrobcu. Veľmi zaujímavá je aj tech­nická stránka. V dnešnej dobe asi nikoho neprekva­pí, že GT X Experimental vsádza na elektrický po­hon. Konkrétnejšie infor­mácie o technickej stránke Opel ale zatiaľ neprezradil. Nie je teda jasné, či pôjde o „štvorkolku“ alebo bude uprednostnený pohon jed­nej nápravy. Otázne je v tejto fáze aj to, či môže­me v prípade produkčného modelu počítať aj s ver­ziami s konvenčným po­honom. V každom prípa­de, príchodu produkčnej verzie odvodenej od toh­to atraktívneho konceptu sa dočkáme pravdepodob­ne už v najbližších rokoch. Pod rúškom tajomstva je zahalené aj oficiálne pred­stavenie štúdie Opel GT X Experimental. Ako je známe, nemecká značka sa nezúčastní blížiaceho sa jesenného autosalónu vo francúzskej metropole. Je preto veľmi pravdepodob­né, že Opel v dohľadnom čase k oficiálnemu pred­staveniu svojho koncep­tu usporiada špeciálne za­meraný event.

Zdroj: - ph -

Foto: Opel

|
<
Marec 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Streda    20. Marec 2019
7.3. 16:00 - 29.3.2019 15:00 | Myšlienky (len v pracovné dni)
6.3. 12:28 - 29.3.2019 19:00 | Ján Rau: Krajina a zvieratá v nej
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
6 °C
4 °C
6 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod