Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 13°C

Zaujímavosti

Budú potrubím cestovať aj autá?

Muskova „potrubná pošta“ Hyperloop zaradila do svojich plánov okrem osobnej a nákladnej dopravy tiež presuny samotných automobilov.

06.02.2017 | 14:56

Inovátor Elon Musk a spoloč­nosť Hyperloop One pred­stavili nový koncept využi­tia ich unikátnej potrubnej dopravy, ktorý počíta s pre­sunmi samotných automobilov. Autonómne vozidlá budúcnosti by tak mali dokázať plynule prejsť zo štandardných komunikácií do „potrubia“ a dokonale tak využiť potenciál tohto revolučného di­zajnu. Podľa slov spoluzakladateľa projektu Hyperloop, Josha Giegela, budú tieto autá vybavené snímač­mi umožňujúcimi otvorenie vzdu­chových uzáverov a následnú pre­pravu vozidiel podobne, ako je to v pláne s ľuďmi či nákladom. Vďaka tomu sa nebudete musieť od svoj­ho auta vzdialiť ani v prípade nie­koľko 1000-kilometrovej cesty.

Prekvapením je, že túto mož­nosť nebudú môcť využívať len vozidlá Muskovej značky Tesla, ale tiež všetky autonómne vozidlá bez rozdielu. Prvé testy, pri ktorých sa pokúsi spoločnosť prepraviť v potrubí vozidlo, sa uskutočnia už v priebehu tohto roku v ame­rickom štáte Nevada. Na tomto mieste sa totiž už v súčasnosti vy­konáva stavba plnohodnotného testovacieho okruhu.

Projekt Hyperloop síce vyzerá ako seriózny sci-fi úlet, avšak jeho realizácia nie je nemožná. Všetky technológie potrebné k úspešné­mu fungovaniu systému sú známe, a tak pred samotnou realizáciou projektu v širšom rozsahu sto­ja hlavne finančné a byrokratické prekážky.

Inžinierom sa mimo iného už podarilo úspešne otestovať funkčnosť pohonu samotnej preprav­nej kapsule, ktorý zabezpečujú lineárne magnetické urýchľovače. Výsledná rýchlosť kapsule, ktorá sa bude pohybovať vo vnútri po­trubia s nízkym tlakom vzduchu, je v súčasnosti vďaka tejto jedi­nečnej technológii odhadovaná na viac než 1000 kilometrov za hodinu. Hyperloop si vďaka takej vysokej „maximálke“ trúfa hovoriť o absolútnom nahradení leteckej dopravy, ktorá je nielen pomalšia, ale taktiež závislá od aktuálneho počasia. Kapsule v potrubí na roz­diel od lietadla nemusia tiež čeliť turbulenciám znižujúcim komfort samotného cestovania.

Prvé mestá, ktoré by mala uni­kátna novinka spájať, sú Dubaj a Abú Dabí. Takmer 160 km dlhú cestu medzi dvoma metropolami Spojených arabských emirátov by mala potrubná doprava Hyperloop skrátiť z pôvodných 1,5 hodiny na bleskových 12 minút.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod