Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. august 2020 | Jerguš
| 17°C

Právo a dane

Cestovanie do zahraničia 2

V poslednom článku sme sa vzhľadom na aktuálne dovolenkové obdobie venovali problematike cestovných dokladov a cestovaniu maloletých detí do zahraničia. Keďže na vstup do krajiny nie vždy postačuje mat platný cestovný doklad, radi by sme priniesli informácie o tom, aké ďalšie povinnosti je nutné splniť pri vstupe do vybraných krajín.

21.07.2017 | 12:43

V rámci EÚ sa pri cestovaní najčastejšie preukazujeme občianskym preukazom. Táto „výhoda“ platí pre všetky členské štáty EÚ. Okrem nich aj pre Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Čiernu Horu, Bosnu a Hercegovinu, Macedónsku republiku, Srbsko, Albánsko, Gruzínsko, Moldavsko a Gibraltár.

Občiansky preukaz musíte mať vydaný vo forme ID karty. Ak máte starší občiansky preukaz v niektorom z predchádzajúcich formátov, určite si vezmite cestovný pas. Pri leteckej doprave preverte prepravné podmienky leteckých spoločností. Mnohé vyžadujú preukázanie sa cestovným pasom aj v prípade, ak je vašou destináciou niektorá z vyššie uvedených krajín. Ani platný cestovný pas nezaručuje, že sa do cieľa cesty dostanete. Mnohé krajiny vyžadujú pre vstup na svoje územie víza. Ich získanie nemusí byť jednoduché a často podlieha zaplateniu poplatku či splneniu ďalších povinností. Taktiež pamätajte, že nie každý štát má u nás zastupiteľský úrad, preto je nutné niekedy „za vízami vycestovať“.

Slovenská republika má s mnohými krajinami bezvízový styk. Pri vstupe do týchto krajín vám postačí platný cestovný pas. Nemali by ste zabudnúť, že vstup do krajiny aj v prípade bezvízového styku je časovo obmedzený, zväčša na obdobie 90 dní. Vybrané štáty túto lehotu skracujú – ide napríklad o Botswanu (30 dní), Belize (30 dní), Jamajku (30 dní), Kazašskú republiku (30 dní), Maldivy (28 dní). Iné krajiny, naopak, lehotu predlžujú alebo umožňujú pobyt bez obmedzenia.

Niektoré krajiny bezvízový styk umožňujú len na vybrané účely. Thajsko umožňuje bezvízový vstup občanom Slovenskej republiky na dobu 15 dní s možnosťou predĺženia, a to v prípade využitia pozemného hraničného priechodu a na 30 dní pri vstupe cez letisko, vždy výlučne na turistické účely. Turecko umožňuje bezvízový styk na turistické pobyty nepresahujúce 90 dní v rámci 180 dní. Vyžaduje však platnosť cestovného dokladu minimálne päť mesiacov od vstupu do Turecka, pričom v ňom musia byť voľné aspoň dve strany na udelenie víza. Mexiko umožňuje bezvízový styk na dobu 180 dní, avšak osoba tam nesmie vykonávať zárobkovú činnosť. V súvislosti s Mexikom dávame do pozornosti, že maloletá osoba cestujúca samostatne alebo v sprievode dospelej osoby, ktorá nie je rodičom alebo opatrovníkom ustanoveným súdom, musí mať pri sebe oficiálne splnomocnenie rodičov alebo opatrovníka osvedčené notárom, preložené do španielskeho jazyka a s apostilou. Povinnosť sa vzťahuje aj na samostatne cestujúcu dospelú osobu, ktorá bola zbavená svojprávnosti, pokiaľ necestuje s opatrovníkom.

Indonézia umožňuje bezvízový styk občanom SR na dobu 30 dní, avšak len na účel turizmu, návštevy rodiny, spoločenský účel, umenie alebo kultúru. Zmena účelu cesty nie je možná. Zaujímavosťou je, že bezvízový styk aplikuje len cez vybrané hraničné vstupy. V prípade iných krajín je bezvízový styk možný za splnenia registračných povinností. Kanada od 10. 11. 2015 zaviedla pre osoby cestujúce do krajiny lietadlom povinnosť predcestovnej elektronickej autorizácie. Autorizácia, ktorú vykonáte cez internet, je povinná aj v prípade tranzitu cez krajinu. Na vykonanie registrácie je nutné mať platný cestovný pas a kreditnú kartu. Podobný režim platí pre USA, avšak len pre držiteľov cestovných pasov s biometrickými údajmi a výlučne na turistické, súkromné a obchodné cesty. Na iné účely ciest (pracovné, služobné, študentské) a pre tých, ktorí nemajú pas s biometrickými údajmi, sa naďalej vyžadujú príslušné víza.

Vízum je v prípade niektorých krajín možné získať vopred jednoducho a bezplatne. Príkladom je Austrália, kde na účely turistickej alebo obchodnej návštevy môžete o bezplatné vízum požiadať elektronicky.
Vízum platí 3 mesiace v priebehu 12 mesiacov a umožňuje opakovane vstúpiť a vystúpiť z austrálskeho územia.

Bezvízový styk sa v niektorých prípadoch podmieňuje občianstvom. Ak aj ste držiteľom cudzineckého pasu vydaného Slovenskou republikou, môžete mať vízovú povinnosť. Samotný slovenský doklad nemusí stačiť.

Informácie v tomto článku ani zďaleka nemôžu vyčerpať celý zoznam svetových destinácií. Preto odporúčame, aby ste si podmienky týkajúce sa konkrétnej krajiny vždy starostlivo preverili pred vycestovaním, a to buď na zastupiteľskom úrade konkrétnej krajiny, alebo prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Zdroj: Mgr. Lukáš Muchý

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod