Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. júl 2019 | Magdaléna

Kultúra

Čo zaujíma mladých umelcov?

Bienálny výstavný projekt KEBABB 17 predstavuje selekciu z najvýraznejších semestrálnych prác, ktoré vznikli k letným prieskumom na troch slovenských vysokých umeleckých školách. Výstavu nespája jedna tematická rovina, zohľadňuje niekoľko ideových východísk a tendencií, ktoré sú prítomné v súčasnom vizuálnom umení.

29.09.2017 | 08:38

KEBABB 17 je výstav­ný projekt, ktorý ten­to rok píše svoje ôsme pokračovanie. Predsta­vuje výber najlepších prác študentov vysokých škôl – konkrétne Vysokej školy výtvar­ných umení v Bratislave, Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakul­ty umení na Technickej univerzite v Košiciach. Trinásť vybraných au­torov vystavuje v Považskej galérii umenia v Žiline.

VYMEDZENIE VLASTNÉHO PRIESTORU

Výstavu nespája jedna tematická rovina, zohľadňuje niekoľko ideo­vých východísk a tendencií, ktoré sú prítomné v súčasnom vizuál­nom umení. Diela teda dokážu existovať a prežiť aj mimo pomy­selnej aury školských ateliérov. „Vystavené diela nie sú zahľade­né samy do seba, dokážu fungo­vať a komunikovať svoje koncep­cie v medzinárodnom prostredí,“ povedal Michal Stolárik, kurátor výstavy. „Aj napriek tomu, že nie­ktoré práce priamo vychádzajú z autorských skúseností, sú zro­zumiteľné aj v cudzom – odosob­nenom kontexte. Jednou z výraz­ných tendencií je zreteľná snaha o vymedzenie vlastného priestoru v súčasnej, často komunikačnej nezrozumiteľnej dobe.“

ZAUJÍMA ICH VLASTNÁ OSOBNOSŤ

Témy, ako sú uvedomovanie si seba samého, svojho postavenia tu a teraz, dôraz na samostatnosť, jedinečnosť či snaha odlíšiť sa, nie sú prítomné len v súčasnom umení, ale aj v mladej spoločnosti ako takej. Ako dodáva kurátor, au­torom a autorkám zároveň nechý­ba zmysel pre humor či náznak irónie v kritických intenciách. „Prítomná je radosť z experimen­tovania s tradičnými médiami, materiálmi a hmotou, čoho vý­sledkom sú často prekvapivé tech­nické zručnosti najmladšej gene­rácie. Tá sa, prirodzene, nevyhýba ani ťažším spoločenským témam, politickej angažovanosti, kritic­kému postoju k nespravodlivosti, genderovým či rasovým otázkam,“ dodal Michal Stolárik.

RÔZNE MÉDIÁ

Na výstave sú zastúpené video­projekcie, zvukové inštalácie, ale i klasické médiá, ako sú obrazy, sochy, objekty či dokonca grafiky. „Sumárom, je tu zastúpené kaž­dé médium aktuálneho súčasného umenia.“
Výstava, ktorá potrvá do 15. ok­tóbra, dáva návštevníkom mož­nosť vidieť to, čo aktuálne zaujíma mladých umelcov.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
26 °C
14 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod