Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. september 2020 | Jarolím
| 12°C

Právo a dane

Garáže v domoch po novom

Právny poriadok síce poskytuje niekoľko riešení, ako spoločné užívanie garáže v bytovom dome riešiť, každá však má svoje negatíva. Od 1. 11. 2018 ale vstupuje do účinnosti novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

04.11.2018 | 12:27

Garáž v dome je nebytový priestor, ktorý je určený na odstavenie a parkovanie vozidiel. Zákon definuje aj tzv. garážové stojisko, a to ako plošne vymedzenú časť garáže v dome, ktorá nie je samostatným nebytovým priestorom.

Rozdelenie spoločnej garáže na parkovacie miesta zákon rieši tak, že podielovému spoluvlastníkovi garáže patrí tzv. právo výlučného užívania garážového stojiska, spojené so spoluvlastníckym podielom v garáži v dome.

Zákon teda nevymedzil garážové stojisko ako samostatnú vec, ale spojil so spoluvlastníckym podielom v garáži právo užívať konkrétne garážové stojisko ako plošne vymedzenú časť spoločnej garáže. Ak predáte svoj spoluvlastnícky podiel v garáži, nadobúdateľ sa stane osobou oprávnenou z práva výlučného užívania garážového stojiska. Zákon zakazuje, aby sa prevádzal spoluvlastnícky podiel na garáži bez prevodu práva výlučného užívania garážového stojiska. Vyplýva to zo spätosti práva so spoluvlastníckym podielom. Bolo by v rozpore s účelom zákona, ak by právo užívať garážové stojisko mohli samostatne nadobudnúť osoby, ktoré nie sú podielovými spoluvlastníkmi garáže.

Zákon reaguje aj na užívanie garážového stojiska tretími osobami (nájomcovia, návštevy a pod.). Spoluvlastník garáže môže svoje právo užívať konkrétne garážové stojisko prenechať do užívania (nie previesť!) inej osobe aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov garáže. Zákon nerozlišuje medzi odplatným či bezodplatným užívaním. Právo výlučne užívať určité garážové stojisko môže patriť viacerým spoluvlastníkom garáže v dome, teda niektoré z parkovacích miest môžu byť spoločné.

Problémom boli aj okolnosti súvisiace s prevodom bytu, resp. nebytového priestoru. Vlastník má záujem predať s bytom aj svoj podiel v garáži, narážal však na predkupné právo ostatných podielových spoluvlastníkov. Tým musel svoj podiel najprv ponúknuť.
V krajnom prípade sa mohlo stať, že si iný spoluvlastník predkupné právo špekulatívne uplatnil a niektorý z bytov tak o miesto v garáži prišiel. Platí, že spoluvlastníci nemajú predkupné právo na prevádzaný spoluvlastnícky podiel v garáži, ak sa tento prevádza spolu s prevodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v tom istom dome alebo v dome, ktorý je stavebnotechnicky prepojený s domom, v ktorom sa garáž nachádza, alebo v dome, ktorý v rámci súboru stavieb inak vzájomne súvisí s domom, v ktorom sa garáž nachádza.

Predkupné právo sa neuplatní, ak sa spoluvlastnícky podiel v garáži prevádza na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v tom istom dome, v ktorom sa garáž nachádza alebo v dome, ktorý v rámci súboru stavieb inak vzájomne súvisí s domom, v ktorom sa garáž nachádza. Predkupné právo sa však naďalej uplatní v iných prípadoch, čím sa zákon snaží obmedziť obchodovanie s parkovacími miestami, ktoré by mohlo byť z pohľadu budúceho využitia domu a garáže na ujmu ostatným spoluvlastníkom.

Právo výlučného užívania garážového stojiska sa zapisuje do katastra nehnuteľností. Ak k 1. 11. 2018 nie je zapísané v katastri nehnuteľností garážové stojisko spolu so spoluvlastníctvom garáže v dome, zapíše sa do katastra právo spoluvlastníka garáže v dome na výlučné užívanie garážového stojiska na základe písomnej dohody všetkých spoluvlastníkov.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod