Žilinský Večerník

22. máj 2024 | Júlia, Juliána
| 13°C

Zaujímavosti

Hegemónia SUV už zasiahla aj exkluzívnych výrobcov

Fenomén týkajúci sa vozidiel s vyššou stavbou karosérie a so zdvihnutým podvozkom doslova valcuje automobilový priemysel. Ten, kto nemá vo svojej ponuke aspoň nejaký model z kategórie crossoverov alebo SUV, akoby dnes prakticky ani neexistoval. Takáto módna vlna pred niekoľkými rokmi zasiahla aj výrobcov, v ktorých modelovom portfóliu pôsobili SUV v počiatkoch ako „päsť na oko“.

06.03.2019 | 13:29

Už v roku 2000 pred­stavilo BMW prvú generáciu modelu X5, ktorá položila základy dnes už veľmi širo­kej rodiny modelov X z Mní­chova. Obdobne je na tom aj značka Audi. Prvé SUV so štyrmi kruhmi v znaku bol model Q7 z roku 2007. SUV „boomu“ podľahli aj ďalší výrobcovia s tradíciou špor­tových modelov. Britský Ja­guar v roku 2016 predstavil svoj model F-Pace. V rovna­kom roku sa do klubu pri­dala aj športová ikona z Ta­lianska. Značka Alfa Romeo predstavila svoje prvé SUV, ktoré dostalo označenie Stelvio.

To ale stále nie je všet­ko. Obrovskému SUV tlaku, ktorý bol spôsobený záuj­mom zo strany samotných zákazníkov, museli skôr či neskôr podľahnúť aj exklu­zívne automobilky.

V tejto kategórii spusti­la spomínanú SUV lavínu značka Porsche. Už v roku 2002 sa objavila prvá ge­nerácia modelu Cayenne. Zlé hlasy predpovedali au­tomobilke zo Zuffenhau­senu pre tento počin veľ­ký „prepadák“ a odmietavý postoj zo strany zarytých priaznivcov. Opak bol však pravdou. Z modelu Cayenne sa stal nielen obrovský hit, ale aj ťažiskový model v ce­lom portfóliu. Práve úspech tohto SUV dokonca zachrá­nil automobilku pred hro­ziacim úpadkom a privie­dol ju späť do čiernych čísel. Dnes má Porsche v ponuke už tretiu generáciu modelu Cayenne a okrem toho aj menšieho súrodenca s označením Macan.

Úspech značky Porsche pravdepodobne nenechal spávať vedenie koncernu VW. V roku 2016 sme sa dočkali prvého SUV aristo­kratického pôvodu s lo­gom Bentley. Reč je, samo­zrejme, o modeli Bentley Bentayga, ktorý spolu s modelmi VW Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne a Lamborghini Urus vzni­ká z veľkej časti aj u nás na Slovensku.

Na Britských ostrovoch ostávame aj pri ďalšom zá­stupcovi. Ide o hlavného konkurenta značky Bent­ley, ktorým je automobilka Rolls-Royce, v súčasnos­ti patriaca pod krídla BMW. Práve modely tejto anglickej automobilky sú podľa mno­hých považované za abso­lútny vrchol luxusu spo­medzi tradičných sériových výrobcov. Odpoveď na mo­del Bentayga s logom RR sa volá Cullinan a prvýkrát sa objavil v minulom roku. Aj v tomto prípade ostali zachované všetky nobles­né prvky, typické pre auto­mobily Rolls-Royce. Okrem prakticky neobmedzených možností osobnej perso­nalizácie spomeňme i mo­numentálnu masku chladiča či druhý pár dverí otvárajúci sa v protismere jazdy.

SUV hegemónia zasiah­la okrem Britských ostro­vov aj Apeninský polostrov. Tunajšie automobilové ma­nufaktúry sa už od nepa­mäti vyznačujú športovým naturelom. Tomu musia zodpovedať aj miestne SUV modely. Približne v rovna­kom roku, ako už spomína­ná Alfa Romeo, predstavila svoje prvé SUV aj automo­bilka Maserati. Konkrét­ne máme na mysli model Levante, ktorý okrem ne­odmysliteľného športové­ho potenciálu ponúka aj možnosť používania mimo spevnených ciest.

V minulom roku debu­tovalo taktiež SUV s logom rozzúreného býka. Z mo­delu Lamborghini Urus sa stal veľmi rýchlo obrov­ský hit a výrobné kapaci­ty momentálne nestíhajú pokrývať záujem zo strany zákazníkov. Zároveň tre­ba pripomenúť, že model Urus nie je prvým terén­nym modelom zo Sant‘Aga­ta Bolognese. V druhej po­lovici 80. rokov minulého storočia totiž v malej sérii vznikol model Lamborghi­ni LM002.

To ale stále nie je všet­ko a ani pri Lamborghini sa naše mapovanie super SUV nekončí. Ako je dob­re známe, do spomínaného klubu v tomto roku s naj­väčšou pravdepodobnos­ťou pribudne aj Aston Mar­tin s modelom DBX. V tejto súvislosti sa preto môžeme tešiť aj na to, ako sa agent 007 v najnovšej bondovke bude preháňať v SUV s lo­gom Aston Martin.

V Anglicku ostávame aj naďalej. Taktiež ikonický výrobca ultraľahkých špor­tových automobilov pod krídlami nových majiteľov usilovne pracuje na svojom prvom SUV z dielne auto­mobilky Lotus.

Nakoniec sme si necha­li značku, ktorá má v auto­mobilovom priemysle azda ten úplne najväčší „cveng“. Podľa vyhlásenia zástup­cov samotnej automobilky Ferrari sa už aj v Maranel­le pracuje na prvom SUV. Zástupcovia značky ale zá­roveň jedným dychom do­dávajú, že SUV s logom vzpínajúceho sa koníka bude „iné“ a urobia si ho takpovediac po svojom.

Všetko teda nasvedčuje tomu, že spolu s príchodom modelu s vyvýšeným pod­vozkom od značky Ferrari padne aj posledné nepísané pravidlo a z minulosti ne­predstaviteľného sa stane v blízkej dobe skutočnosť.

Ale je to naozaj tak? Ale­bo si už teraz vaša fantá­zia dokáže predstaviť super SUV napríklad s logom Bu­gatti, Pagani, Koenigsegg...

Zdroj: Peter Hlačik

Foto: Archív automobilky

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod