Žilinský Večerník

23. apríl 2024 | Vojtech
| 8°C

Tipy na výlety

Ibiza – ostrov nádherných pláží a nekončiacej zábavy

Ostrov Ibiza je známy tým, že každoročne priťahuje veľké množstvo mladých ľudí, predovšetkým vyhľadávajúcich párty. Nie každý vie, že ostrov skrýva okrem nespočetných klubov a diskoték aj tie najkrajšie pláže v Európe.

15.07.2018 | 11:52

Ibiza je tretím najväč­ším ostrovom spome­dzi Baleárskych ostro­vov v západnej časti Stredozemného mora, pat­riacich Španielsku. Nájde­te tu prevažne piesočnaté pláže s množstvom barov a reštaurácií, ale aj pláže s romantickou atmosférou v ukrytých zátokách, tro­pickou vegetáciou a prie­zračnou tyrkysovou vodou.

ZA PLÁŽAMI OKOLO OSTROVA

Ak chcete vidieť viac ako jednu pláž či letovisko, stačí si požičať auto ale­bo skúter. Ak chcete ísť čo najbližšie popri plážach a nielen po hlavných ko­munikáciách, ideálny vý­ber je štvorkolka. Niektoré cesty, ktorými vás nasme­ruje aj navigácia, majú dosť nerovný terén. My sme však uprednostnili skúter, ktorý na celý deň aj s pois­tením vyšiel na 40 eur. Po­žičovne sú na každom kro­ku a každý lepší hotel tieto služby poskytuje priamo v jeho areáli. Benzín nebol oveľa drahší ako u nás, av­šak zaujímavosťou je, že na čerpacích staniciach pla­títe dopredu, takže musí­te vopred odhadnúť, koľko asi tak budete potrebovať benzínu a potom tankujete, kým vás to nestopne.
Naša púť sa začala vý­chodom slnka na najdlh­šej pláži na Ibize – Playa d‘en Bossa, ktorá je vzdia­lená iba pár minút pešo od hlavného mesta Eivissa. Je situovaná len pár kilomet­rov od letiska, takže tu naj­mä podvečer môžete pozo­rovať pristávajúce lietadlá. Na začiatku tejto pláže sa nachádza aj veľký aqua­park Aguamar Water Park, ktorý môžete spozorovať už pri prílete z lietadla. Park má množstvo atrakcií ako tobogany pre menších i väčších návštevníkov, ka­mikadze, šmykľavky, rôzne bazény aj pre malé deti, re­laxačné ležadlá, kaviarne, priestory na piknik a mno­ho iného. Spestriť si do­volenku takouto formou vzrušenia a zábavy preto môžete aj tam. Táto pláž susedí i s ďalším letovis­kom pod názvom Ses Fi­gueretes. Piesočnatú pláž lemuje promenáda, popri ktorej sú hotely, apartmá­ny, reštaurácie a kaviarne. V tejto oblasti sa nachádza ešte pokojná piesočnatá pláž Talamanca.
Smerom na sever sa nachádza ďalšie letovis­ko Santa Eulària des Riu, ktoré je celkovo pokojnej­šie a vhodné aj pre senio­rov. Určite si treba pozrieť pláže ako Es Canar či Es Figueral. My sme cestou natrafili na zátoku s plážou Cala Llonga. Je to veľmi ob­ľúbený a pokojný turistic­ký rezort s jemným bielym pieskom a veľmi plytkým a pozvoľným vstupom do mora. Obľúbili si ju hlav­ne rodiny s deťmi, preto je priamo na pláži aj detské ihrisko. Pláž je obklopená útesmi s hustým borovico­vým porastom.
Na severe ostrova sa na­chádzajú ešte letoviská Portinatx a Port de Sant Miquel, ktoré sme dôklad­nejšie nepreskúmali. Po­náhľali sme sa do letoviska Sant Antoni de Portmany, aby sme stihli najkrajší zá­pad slnka na Ibize.
Západom slnka je pre­slávený pobrežný bar Café del Mar v meste San An­tonio, ktorý existuje už od roku 1978. Pokiaľ však chcete mať nerušený vý­hľad z prvého radu, mu­síte si vopred spraviť re­zerváciu, pričom u nich musíte nechať tržbu mi­nimálne 35 eur na osobu. Niekto preto uprednostní len pohľad z pláže... Každý večer sa tu stretáva veľké množstvo turistov, ktorí si chcú vychutnať západ slnka s hudbou v štýle chill-out, znejúcej z baru. Ide o sku­točný zážitok, pretože keď slnko zmizne v mori, ľudia sa postavia a tlieskajú.
Na ostrove môžete nájsť mnoho menších pláží a zá­tok a za povšimnutie istot­ne stojí pláž Es Bol Nou, nachádzajúca sa v letovisku Sant Josep. Pláž obklopená malými útesmi pozostáva­júcich z úchvatných oran­žových kameňov. More je tu veľmi pokojné, plytké a čis­té s krištáľovo priezračnou vodou. V okolí ani na pláži nenájdete žiadnu zástavbu. Jediná budova je reštaurá­cia pred vstupom na pláž, kde vám pripravia čerstvé ryby a morské plody.
Za návštevu stojí aj ne­ďaleký ostrov Formen­tera, na ktorý sa do pol­hodiny dostanete loďou. Formentera a Ibiza sú často označované ako bo­rovicové ostrovy. Avšak oproti známemu letnému letovisku s bujarým noč­ným životom, akým je Ibi­za, Formentera je rajom na zemi pripomínajúci Kari­bik. Je to ostrov romantic­kých útesov, prekrásnych bielych pláží s priezračným morom.

NOČNÝ ŽIVOT À LA IBIZA

Ak si chcete užiť zábavu a navštíviť kluby a disko­téky na Ibize, musíte siah­nuť hlboko do peňaženky. Cena vstupov do najväčších klubov, ako sú Amnesia, Pacha, Ushuaïa či Privile­ge, sa pohybuje v rozpätí zhruba od 20 do 80 eur. Zá­leží od toho, aký dídžej hrá. Častými hosťami sú David Guetta, Bob Sinclar, Kygo, DJ Tiesto, Paul van Dyk a mnoho ďalších.
Ani pitný režim v klube vás nevyjde lacno, nakoľko pod 15 eur nedostanete ani minerálku. Biele víno vám ponúknu len vo fľaši (od­hadom môže mať 3 dl) a ste ľahší o 40 eur. Alkohol síce nenalievajú do poldecákov, ale lejú ho do pohára s ľa­dom naraz z dvoch fliaš. Za „panák“ bežného alkoholu dáte takmer 20 eur.
Kluby otvárajú väčšinou o polnoci, tak sa netreba ponáhľať, skôr vás nevpus­tia. Do niektorých klubov, ako napríklad Pacha, ne­môžete vstúpiť v plavkách či športovom oblečení. Ochranka je tam na kaž­dom rohu a aj keď nie ste na hlavnom parkete, ale pozeráte sa napríklad spo­za baru, pričom sa opierate o zábradlie a máte výhľad na celý klub, tak vás sledu­jú. Dámy, ak vás bolia nohy a máte vysoké opätky, za­budnite, že si ich na chvíľu vyzujete. Po chvíli, ako vás zbadá niekto z ochranky, príde vás na to upozorniť a budete si ich musieť zno­va obuť.
Do plážových klubov, akým je Bora Bora na plá­ži Playa d‘en Bossa, je do­volené asi všetko. Vstup do tohto klubu je bezplatný, avšak počas dňa vás priamo z neho lákajú na párty loď, na ktorej je aj DJ. Neobme­dzené nápoje počas troch hodín, ktoré strávite na tej­to lodi, vyjdú na 80 eur.
Vstupenky do klubov kúpite v hlavných leto­viskách na každom kroku. Stačí prejsť hlavnou ulicou popri obchodoch, baroch a reštauráciách a takmer pred každou nájdete malý pult s ponukou vstupeniek do všetkých väčších klu­bov. Prechádzať týmito uli­cami je v každom prípade zážitok, pretože vás chcú všade stiahnuť, aby ste si dali drink, išli sa k nim najesť a keď odmietnete od pouličných predavačov vstupenky do klubov, často sa stane, že vám pred párty ponúknu „na posilnenie“ aj niečo iné. Takých predava­čov je veľa aj na pláži, pre­dovšetkým vtedy, keď sa po nej idete prejsť podvečer.
Do klubov sa dosta­nete jednoducho disco­busmi alebo aj taxíkom. Treba však počítať s tým, že v noci sú taxíky o čosi drahšie – nástupný popla­tok je 4,65 eura a 1,29 eura za každý kilometer. Do 23. h sa dá ísť aj každú polhodinu loďou len za 3,50 eura medzi hlavnými letoviskami. Túto možnosť však málokto využíva, tak­že sa môže stať, že na lodi budete sami a vychutnáte si nočnú plavbu s výhľadmi osvietených pláží, prísta­vov či miest.
Nekonečné párty, nád­herné pláže, príroda berú­ca dych, slnko, palmy, sexi telá, rytmus a dobrá nála­da – to je Ibiza. Dovolen­ka na Ibize však poskytuje aj možnosť šnorchlovania a potápania sa, plachtenia a množstvo rôznych špor­tových aktivít. Stačí sa len odhodlať a vyraziť.

Zdroj: Ida Pekárová

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod