Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. apríl 2019 | Juraj

Kultúra

Ich karikatúry spievajú

Svoje karikatúry vystavu­jú v SOHO1 miniGallery na Ul. Martina Rázusa 23/A (budova Poradca podnikateľa) dvaja umel­ci – Jiří Slíva a Oliver Solga. Obaja majú spoločné to, že ich k tvorbe inšpirovala jazzová hudba.

06.10.2017 | 13:10

Karikaturisti spolu už vystavo­vali v našom meste presne pred 27 rokmi. Žilina sa stala začiat­kom priateľstva. Výstavu mal na svedomí Ivan „Kelly“ Köhler, ktorý ich po rokoch spojil opäť. A dnes si môžeme pozrieť ich ka­rikatúry na výstave Caricature Conversation do 20. októbra.

JAZZOVÁ KARIKATÚRA

„Jazzová karikatúra, hyperbolizá­cia, teda zveličenie charakteristic­kých čŕt zobrazovaného objektu, je jedným z jej starších variantov nielen vo výtvarnom umení, ale i vo vizuálnom vyjadrení človeka vôbec. Niet divu, že jazz je obľú­beným námetom karikaturistov,“ vyjadril sa na vernisáži k výstave kurátor Samuel Kostka.
Jiří Slíva a Oliver Solga nezakla­dajú svoju karikatúru na hyper­bolizácii. Naopak, pristupujú k inotaju, satire, k niečomu hu­mornému. Posolstvo, ktoré v sebe karikatúra obsahuje, je oveľa so­fistikovanejšie. Nie je to len o te­lesných danostiach umelcov. Vý­znamové, obsahové spojenia sú dôležitejšie. „Významové roviny, ktoré sa v karikatúrach nachádza­jú a objavujú, sú zábavné a hlboko obsažné. Čo sa na prvý pohľad zdá ako vtip, v sebe skrýva hlbšie podtóny, minimálne spojenie atri­bútu jazzmana s jeho hudobným nástrojom a samotného interpre­ta je zaujímavé,“ povedal Samuel Kostka.

CÍTI SA BYŤ VIAC ROCKER AKO JAZZMAN

Pre nečakané povinnosti Jiří Slíva na vernisáži nebol, no jeho kari­katúry hovoria dostatočne aj za neho. Oliver Solga, naopak, na vernisáži nechýbal. Spomenul, že sa umeniu nevenuje od roku 2002, kedy sa stal primátorom Pezinka. Na umenie ale nezanevrel. Nao­pak, rád by v ňom pokračoval.
„V spojení s mojimi karikatú­rami sa hovorí o jazze, ale ja mám kresby, ktoré sa dotýkajú aj iných hudobných žánrov, napríklad kla­sickej hudby,“ prezradil Oliver Solga. „Ak mám byť úprimný, ja nie som jazzman, ale rocker, aj keď rocková hudba sa v mojich kres­bách až tak veľmi neodrazila.“
Podľa Olivera Solgu by malo umenie spĺňať dve veci. „Umenie by malo rozdávať buď krásu, alebo ho­voriť pravdu a v karikatúre sa sna­žíme hovoriť pravdu – minimálne odrážať pravdu, a na druhej strane rozdávať krásu a práve tie poetické obrázky, ktoré sú inšpirované hud­bou, snáď trošku tej krásy rozdajú.“

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
14 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod