Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

16. jún 2019 | Blanka

Z regiónu

Igor Choma chce 8,5-miliónový úver na osvetlenie, podľa Martina Kapitulíka asi zle vidí

Primátor Igor Choma predstavil investičné priority mestského úradu na rok 2017. Dominuje medzi nimi 8,5-miliónová investícia do rekonštrukcie verejného osvetlenia. Zmluvu podpísal ešte primátor Ján Slota a v prípade jej vypovedania hrozia mestu vysoké sankcie. Aby ju radnica naplnila, musí si zobrať úver. To sa nepáči poslancovi Martinovi Kapitulíkovi, ktorý to ostro kritizoval.

30.01.2017 | 13:29

„Žilinčania dnes ale po­trebujú vyriešiť najmä katastro­fálnu situáciu s parkovaním na sídliskách, kde chýba viac ako 1000 parkovacích miest. Ak má byť Žilina opäť zadlžená, tak nech to jej obyvatelia pocítia tam, kde ich najviac tlačí topánka. Vyho­diť 8,5 milióna eur na osvetlenie v stave, keď sa mesto borí s množ­stvom omnoho závažnejších prob­lémov, vnímam iba ako osobnú potrebu primátora. Ten asi po­trebuje silné svetlo, aby konečne videl, čo obyvateľov jeho mesta skutočne trápi,“ povedal posla­nec Martin Kapitulík v reakcii na informáciu o zámeroch vedenia mesta. Žilinčania by podľa neho úver splácali 15 rokov a mesto by si ním vyčerpalo takmer polovicu úverovej kapacity. Nové lampy by najbližších pätnásť rokov svietili len na rozbité cesty a na tráve par­kujúce autá. „Preto predložím po­zmeňovací návrh, aby sa za tieto peniaze na sídliskách vybudovali zelené parkovacie domy s par­kom alebo ihriskom na streche. Na roky dopredu tak vyriešime prob­lém s parkovaním v našom meste. Zároveň tým nadobro zastavíme zámer vedenia mesta plošne spo­platniť parkovanie na sídliskách,“ dodal Martin Kapitulík.

Primátor mu odkázal, že má absolútny nedostatok informá­cií a problematiku si nenaštudo­val. Podľa neho je dnes dlh mesta taký, že môže ísť do úverovej po­litiky. Preto nemá význam držať ho na úrovni 23 % len preto, aby Žilina poskočila v rebríčku. O zní­ženie zadlženosti mesta sa vraj snažil najmä preto, aby si Žili­na mohla znova požičať a inves­tovať do vecí, ktoré sú potrebné a dôležité.

Zmluvu na rekonštrukciu ve­rejného osvetlenia Ján Slota pod­písal v roku 2001 so spoločnos­ťou Siemens. Pôvodne bola na cca 4 milióny eur, každý rok sa však navyšuje o index podľa Štatistic­kého úradu SR. Podľa právnikov je nevypovedateľná bez 15-milió­novej sankcie. „Preto mesto dnes nemá inú možnosť, ako sa zbaviť tejto záťaže, ako ju čím skôr napl­niť. V roku 2018 totiž bude už na úrovni 10 miliónov eur,“ uviedol primátor.

Projektovú dokumentáciu má mesto spracovanú, preto môže okamžite po schválení začať s reali­záciou. „Stĺpy sú dnes hrdzavé tak, že každý rok nám ich 5 – 8 spadne. Zatiaľ sa, našťastie, nikomu nič ne­stalo. Aj preto je potrebné túto re­konštrukciu čo najrýchlejšie urobiť.“ Mesto v rámci finančných možností verejné osvetlenie rekonštruovalo už aj v minulosti. Napríklad vyme­nilo svietidlá. Tie teraz teda obmie­ňať nebude. Zrekonštruuje najmä vedenia a stĺpy.

V oblasti školstva chystá mesto racionalizáciu základných škôl, ale aj rozširovanie kapacít škôlok. Bojovať primátor plánuje aj s obezitou detí, napríklad aj zavedením tretej vyučovacej hodiny telesnej výchovy. Chystá sa tiež architek­tonická súťaž na Hlinkovo ná­mestie, Sad SNP, Farské schody a Bulvár. Investovať mesto plánuje do novej kanalizácie v Považskom Chlmci, chodníka Budatín – Zá­dubnie, rekonštrukcie chodníkov na Vlčincoch, Solinkách a Hájiku, nových bytových domov na Dlaba­čovej a Rudinách.

Témou v tomto roku bude opäť aj športová hala na Bôriku. Mesto požiadalo Slovenskú komoru sta­vebných inžinierov o posudok jej stavu. Rekonštruovať plánujú plaváreň, dopravný podnik kúpi 12 – 15 nových trolejbusov a plá­nuje tiež 31 nových autobusov. Žilbyt sa bude venovať rekon­štrukcii a rozširovaniu kapacity cintorínov.

Autor: Michal Filek

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
24 °C
19 °C
21 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod