Žilinský Večerník

13. júl 2024 | Margita
| 15°C

Novinky

Nevlastníte auto a unavuje vás cestovanie MHD? KIA prichádza s prelomovým riešením

Automobilka KIA spúšťa nový rozmer mestského cestovania už aj v Európe. Funguje na princípe verejného zdieľania vozidiel medzi používateľmi. KIA plánuje po úspechu v Kórei zaviesť túto službu do konca tohto roka už aj v Európe, prípadne aj do celého sveta.

04.04.2018 | 10:40

Ak sa rozhodne­te využívať túto možnosť požičia­vania automobi­lov, všetko, čo potrebuje­te, je mať mobilný telefón a v ňom nainštalovanú aplikáciu WiBLE. Celé to funguje podobne ako služ­ba Uber. Na mape si nájdete konkrétne auto. Pár klikmi si ho zarezervujete a vy­zdvihnete s tým rozdielom, že sa sami odveziete na po­žadované miesto. Po celom meste je rozmiestnených niekoľko takýchto áut. Je iba na vás, ktoré vám naj­lepšie vyhovuje. Dôležitým faktorom je, že automobil, ktorý si požičiate, nemusíte vrátiť na pôvodné miesto. Jednoducho ho iba nechá­te vo vašej cieľovej destiná­cii, pretože po vás ho môže využiť opäť niekto iný, kto sa nachádza v blízkosti tej­to lokácie. Zámerom služ­by je šetriť váš čas, ponúk­nuť pohodlné cestovanie za nízku cenu a zároveň šetriť životné prostredie.

KIA do tohto projek­tu zahrnula hlavne svoje 100 % elektrické, hybrid­né a plug-in hybridné vo­zidlá. Na výber sú auto­mobily, ako napríklad Soul EV, Niro PHEV, Carnival, Optima PHEV a v budúc­nosti sa pridajú tiež ďalšie, novovyvinuté ekologické vozidlá od značky KIA. Táto služba sa bude využívať vý­hradne v centrách rušných miest, kde vo všeobecnos­ti dochádza k najväčším kolíziám. Preto sú všetky vozidlá vybavené aktívnou bezpečnosťou a parkovací­mi asistentmi. V kórejskom hlavnom meste Soul sa tento nápad komfortného jednorazového cestovania stretol s úspechom a ľudia majú túto službu k dispo­zícii už viac ako pol roka. Aktívne ju využívajú na cestovanie do práce, ob­chodných centier, škôl ale­bo na iné aktivity.

Európsky debut apli­kácie WiBLE (widely accessible, v preklade zna­mená široko dostupné) bude v španielskom hlav­nom meste Madrid. Po­stupne je naplánované jej rozšírenie aj do ďalších eu­rópskych veľkomiest.

KIA nie je prvá automo­bilka, ktorá prišla s tým­to nápadom. Ale ak sa jej ho podarí odlíšiť od po­dobných produktov, môže dosiahnuť veľký úspech a priniesť niečo nadčaso­vé do nudného mestského cestovania. Táto kórejská značka otvára svojím od­vážnym krokom novú éru automobilov, v snahe na­stoliť nový trend, vďaka ktorému mierime do doby, kde sa budú vozidlá viac zdieľať medzi ľuďmi, ako kupovať.

Ťažko povedať, či tejto službe budú vyhovovať aj slovenské parametre. Ale keďže vieme, že tu má KIA svoju fabriku na výrobu vo­zidiel, nie je to vylúčené.

Zdroj: Juraj Daniš

Foto: - KMS -

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod