Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

29. jún 2022 | Peter a Pavol, Petra
| 12°C

Hobby

Odfoť si bežný deň v kraji inak

Pre všetkých milovníkov dokumentár­nej fotografie pripravilo OZ Fotoklub Obzor Žilina fotografickú súťaž Jedeň deň Žilinského samosprávneho kraja.

28.09.2016 | 12:23

Súťaž bude 29. septembra. Zúčastniť sa môže každý amatérsky tvorca s trva­lým pobytom v SR. Autor môže poslať jednu až tri vlastné fotografie, ktoré vystihujú život v danom dni v Žilinskom kraji. Súťaží sa v dvoch kategóriách – čiernobiela a farebná fotografia. Všetky fotografie zaslané do súťaže musia byť odfotografované v deň konania súťaže počnúc 00:00 h, končiac 23:59 h, a to výlučne na území ŽSK. Fotografie musia mať dokumentárny alebo re­portážny charakter a musí byť na nich zachytená živá bytosť – človek alebo zviera. V prípade, že fotograf zašle tri fotografie, malo by ísť o sériu fotografií s príbehom. Povolené sú len základné digitálne úpravy fotografií ako kontrast či jas. Fotografie nesmú obsahovať rámčeky, vodoznaky ani podpisy. Uzá­vierka súťaže je 6. októbra. Najneskôr do siedmich dní od termínu uzávierky súťaže porota určí prvé tri miesta. 

Foto: Martin Tomáška

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod