Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. september 2023 | Edita
| 18°C

Zaujímavosti

Odvážne Mitsubishi L200 si v novej verzii pripomína 40. výročie

Japonská automobilka Mitsubishi sa pochválila novou verziou obľúbeného pikapu L200. Svetová premiéra sa uskutočnila v thajskom Bangkoku, čo nie je náhoda. Pikap s logom Mitsubishi sa totiž vyrába práve v Thajsku, konkrétne v závode Laem Chabang Plant. Okrem toho sa tomuto modelu na trhoch v juhovýchodnej Ázii po odbytovej stránke aj mimoriadne darí.

26.11.2018 | 11:45

Predstavené Mitsu­bishi L200, na mno­hých trhoch známe aj pod označením Triton, je najnovšou verziou tohto modelu, ktorý ten­to rok oslavuje už 40. na­rodeniny od debutu prvej generácie.

Model Mitsubishi L200 je pre značku globálne stra­tegickým modelom. Po uvedení na thajskom trhu sa postupne objaví aj na ďalších trhoch regiónu ASEAN, rov­nako ako v krajinách Oce­ánie, Stredného východu, Afriky a Latinskej Ameriky. V budúcnosti má Mitsubishi v pláne tento model predá­vať približne v 150 krajinách po celom svete.

Mitsubishi odhaduje, že sa z modelového radu L200 v tomto roku predá cca 180-tisíc kusov vrátane „staršej“ verzie, dostupnej momentálne aj u nás.

Nové Mitsubishi L200 bolo vyvinuté tak, aby na­plnilo význam sloganu „En­gineered Beyond Tough“. Medzi prvky prispievajú­ce k výrazne vyššej kon­kurencieschopnosti toh­to modelu patrí: celkové štylistické stvárnenie, kto­rého súčasťou je aj najnovší variant koncepcie prednej masky v tvare dynamické­ho štítu, ďalej zdokonalený systém pohonu 4WD, ktorý prináša ešte lepšie schop­nosti v teréne a, samozrej­me, aj najnovšie prvky ak­tívnej bezpečnosti vrátane systémov na podporu riade­nia. Nový model tak celkovo prináša významné zlepše­nie odolnosti a spoľahlivos­ti, požadované firemnými užívateľmi, ako aj pohodlie a jazdné vlastnosti v súlade s požiadavkami z radov fy­zických osôb.

Prepracovaný interiér Mitsubishi L200 jasne vy­jadruje modernú a robustnú atmosféru. K dojmu vysokej kvality prispievajú materiály mäkké na dotyk a prešívanie v oblasti stredovej konzoly, lakťových opierok a parko­vacej brzdy.

Nový model L200 v pre­vedení s pohonom všetkých štyroch kolies je vybavený buď systémom Super Se­lect 4WD, ktorý zabezpeču­je optimálne držanie stopy a jazdné správanie na ľubo­voľnom povrchu, alebo sys­témom pohonu Easy Select 4WD, ktorý zjednodušuje prepínanie medzi jazdnými režimami v závislosti od po­vrchu vozovky. Okrem no­vých jazdných režimov pri­nášajú oba systémy pohonu 4WD vylepšené schopnosti v teréne.

Systém Super Select, ako aj systém Easy Select 4WD používa nový režim Offroad s nastavením GRAVEL (štrk), MUD/SNOW (bahno/sneh), SAND (piesok) a ROCK (ka­mene, iba pre 4LLc). Na­volením režimu Offroad sa zabezpečuje integrova­né riadenie výkonu motora, prevodovky a brzdenia s cie­ľom regulovať mieru preklzu kolies a zlepšiť tak čo najviac schopnosti v teréne a vyslo­bodenie vlastnými silami v bahne či snehu.

Európskej verzie nového Mitsubishi L200 sa dočká­me na budúci rok. Uvedenie na európske trhy vrátane slovenského je naplánované na koniec leta nadchádza­júceho roku.

Zdroj: - ph -

Foto: Mitsubishi

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod